Бюро Професійної Активізації

Основна мета діяльності полягає у пошуку робочих місць, практик та стажувань для студентів і випускників та наданні їм можливості для професійного вдосконалення.
Реалізація завдань здійснюється у тісній співпраці з:

 • Опікунами практик, котрі дозволяють та впливають на її покращення та поточну оцінку
 • Студентським урядом, який заохочує студентів до активності та мобільності
  • Організаціями, асоціаціаціями, об'єднаннями роботодавців, установами та  інституціями потенційних роботодавців з ціллю отримання нових очікуваних робочих місць і взаємодопомоги в їх підготовці на ринку праці з уваги на спеціалізацію студентів
  • Громадськими та недержавними інституціями на ринку праці з метою здобуття союзника для ефективного працевлаштування випускників

Дозволяє на різні форми накопичення інформації про актуальні потреби ринку праці,  на пошук привабливих пропозицій про роботу та  асоціацію відповідних кандидатів з роботодавцями, а також участь в зарубіжних і вітчизняних професійних практиках та стажуваннях.

Це дозволяє студентам розвивати свої професійні навички, здобути новий досвід, розширити професійні контакти і підвищити шанси для подальшої роботи.

У Бюро Професійної Активації можна отримати інформацію на наступні теми:

 • майбутні навчальні факультети
 • можливості особистого розвитку
 • методи пошуку роботи
 • вимоги роботодавців

а також отримати допомогу в:

 • підготовці резюме і мотиваційного листа
 •  підготовці до розмови з роботодавцем
 • можливості  для участі в тренінгах і семінарах
 • отриманні інформації про можлтивість підвищення професійних кваліфікацій
 • плануванні власної професійної кар'єри

У 2009/2010 навчальному році для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей і у всіх філіалах було введено предмет "Вибрані аспекти ринку праці." Тематика лекцій та практичних занять включає  і знайомить з:

 • функціонуванням інституцій та інструментів на ринку праці
 • законодавством ринку праці
 • окремими питаннями Кодексу законів про працю
 •   створенням заявок для роботодавця
 • процедурами та методами прийому
 • методами пошуку роботи
 •   самопрезентацією і публічним виступом

Реалізація цієї програми: 

Формує ставлення зорієнтоване на зміни та  необхідність постійного вдосконалення професійної компетентності випускників. Озброює учнів знаннями про закони, що регулюють ринок праці та пов'язаних з ним установ. Формує вміння вирішувати складні ситуаціїї на роботі, що являється необхідним елементом на кожному щеблі професійної кар'єри

Кожен студент на веб-сайті та на інформаційних таблицях, розташованих на тереторії WSInf (Вищої Школи Інформатики) може знайти інформацію про поточну діяльність БАЗи.

Повсякденна діяльність БАЗи, використання нових технологій в роботі університету, сприяють її  еволюційному  розквіту, будуючи образ динамічного навчального закладу, в якому розвивається дружба студентів і випускників. Бюро Професійної Активізації під час щоденної співпраці з викладацьким складом та студентами поглиблює і вдосконалює міжособистісні відносини зі світом бізнесу, ЗМІ та вищою школою.

ТЕЛЕФОНИ

Бюро Професійної Активації 
Вища Школа Інформатики
ul. Rzgowska  17a каб. 105A
93-008 Łódź
тел:  42 27 50 146
e-mail: baza@wsinf.edu.pl

Важливі лінки