Педагогіка

Навчання II ступеня

Випускник факультету Педагогіка Другого Ступеня буде мати глибокі теоретичні знання  міждисциплінарного характеру, орієнтовані на конкретну  педагогічну спеціальність. У нашому випадку, педагогіку опікунсько-виховну або виховання оборони. Крім  теоретичних знань, отримає вміння проводити дослідження, сприймати та самостійно  вирішувати теоретичні та практичні проблеми в галузі вибраної спеціальності. Буде готовий до про-соціальної діяльності, самовдосконалення та продовження освіти на навчанні третього ступеня (аспірантура). Буде підготовлений до професійної активності в обшарах, відповідних до обраної спеціальності.
Педагогіка опікунсько-виховна

Найчастіше, педагогіка опіки  визначається як дисципліна педагогічних наук, пов'язана з соціальною педагогікою і соціальною політикою. Її основним предметом являється турбота про дітей і молодь, а також про людей інших вікових категорій, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Деталізуючи, слід підкреслити що це наука про функції, завдання, принципи, форми і методи міжособистісної допомоги, виховання через опіку та опікунче виховання. У сучасному розумінні опікунсько-виховна діяльність, до якої готуємо наших студентів, все більш розширює соціальні рамки.

Тому на запропонованому нами навчанні ІІ ступеня в області опікунсько-виховної педагогіки, хочему підготувати спеціалістів, котрі володітимуть вмінням, що дозволить їм отримати  роботу в інституціях опікунсько-виховного характеру.

Опікунами цієї спеціальності, будуть викладачі з великим науковим доробком у цій сфері та з багатим практичним досвідом — проф.д. Barbara Golińska та д. Dorota Wolska-Prylińska. Випускник магістерського навчання опікунсько-виховної педагогіки, крім теоретичної підготовки інтердисциплінарного характеру, отримає наступні вміння:

 • Здатність до розробки виховної та анімаційної стратегій для підтримки  особистого розвитку і для вирівнювання їх можливостей освітніх, культурних і соціальних
 • Вміння ініціювати, організувати і здійснювати догляд за дітьми і молоддю та людьми  інших вікових категорій, які опинилися у важкій життєвій ситуації
 • Вміння створювати проекти, скеровані на забезпечення благополуччя дитячих та молодіжних груп, котрі залишаються без батьків, груп допомоги для сільської місцевості, позбавлення людей бездомності
 • Здатність до опікунських заходів самодопомоги, захисту, які полягають у витягненні дітей, підлітків та дорослих слабких людей, вбогих з життєвої маргіналізації

Випускник з такою підготовкою, зможе розпочати роботу в наступних установах :

 •     Дитячі будинки
 • Сімейні дитячі будинки та професійні усиновлюючі сім'ї
 • Невідкладна опікунська допомога
 • Бурси та інтернати
 • Дитячі містечка
 • Навчально-виховні осередки
 • Громадські групи продовженого дня та виховні центри
 • Шкільні групи продовженого дня
 • Йорданські сади ( ігрові центри для дітей)
 • Центри соціально-освітньої допомоги
 • Центри підтримки сім'ї
 • Благодійні організації та фонди
 • Асоціації дітей та молоді
 • Бюро Представника Прав
 • Будинки для самотніх матерів
 • Будинки пристарілих
 • Хоспіси

Інформація на українській сторінці сайту є перекладом вибраних тем, оголошень, тощо, які у повній версії знаходяться тут: www.wsinf.edu.pl

Важливі лінки