Стипендії для іноземців

Опублікований: 25 квітня 2017

Іноземці, прийняті на навчання на тих самих підставах, що і польські громадяни (див. нижче), які відповідно до «Закону про вищу освіту» мають право претендувати на матеріальну допомогу для студентів (аспірантів), подають такий самий пакет документів як і польські студенти, але всі документи повинні бути перекладені польською мовою присяжним перекладачем. Якщо студент-іноземець протягом податкового року, який передує навчальному року, перебував на території Польщі, то він має представити також довідку з польської податкової інспекції. Якщо студент або батьки студента не складали декларації у польській податковій інспекції, вони мають подати довідку про те, що вони не складали податкову декларацію та документи від роботодавців, які підтверджують дохід.
У відповідності до ст. 43 пункт. 2 «Закону про вищу освіту» на підставах застосовних до польських громадян навчатися і брати участь у наукових дослідженнях можуть:

 • Іноземці, які отримали дозвіл на поселення;
 • Іноземці, які мають статус біженця, наданий в Республіці Польща;
 •  іноземці, що користуються тимчасовим захистом на території Польщі;
 • Робітники-мігранти, які є громадянами держави-члена Європейського Союзу, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), держави-учасниці Угоди про Європейську економічну зону, а також члени їхніх сімей, якщо вони проживають на території Польщі;
 • Іноземці, яким на території Польщі видано дозвіл на перебування у статусі довгострокового резидента Європейського Співтовариства;
 • Іноземці, яким на території Польщі надано дозвіл на проживання протягом фіксованого періоду у зв'язку з обставиною, згаданою в ст. 53 пункт. 1 пункт 7, 13 та 14 Закону від 13 червня 2003 року про іноземців (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)).

Всі особи, що вище згадуються в ст. 43 пункт. 2. закону, можуть звернутися за матеріальною допомогою, з якої можуть користуватися польські громадяни (тобто за соціальною стипендією, спеціальною стипендію для інвалідів, ректорською стипендією для найкращих студентів та стипендією для найкращих аспірантів та грошовою допомогою).


Громадяни держав-членів Європейського союзу або країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) - учасниць Угоди про Європейський економічний простір та члени їхніх сімей, які мають фінансові засоби, необхідні для покриття витрат на проживання під час навчання, можуть здобувати вищу освіту, навчатися в аспірантурі та проходити інші форми навчання, а також брати участь у наукових дослідженнях на підставах застосовуваних до громадян третіх країн або на підставах застосовних до польських громадян.
Якщо ці особи будуть прийняті на навчання на принципах, які стосуються польських громадян, то вони не мають права претендувати на фінансову допомогу, яка має соціальний характер, тобто на соціальну стипендію, спеціальну стипендію для інвалідів і грошову допомогу. Але вони можуть подати заяву на ректорську стипендію для найкращих студентів і найкращих аспірантів.


Особи, які мають Картку поляка, мають право здобувати вищу освіту на принципах, які стосуються польських громадян, і претендувати на всі види матеріальної допомоги, передбачених для студентів та аспірантів з польським громадянством, а також претендувати на них на інших підставах ніж польські громадянами. Навчаючись на інших підставах ніж польські громадяни (наприклад, як одержувач стипендії, виділеної польською стороною), не можна претендувати на стипендії, які виплачуються університетами з бюджетної дотації, призначеної для безоплатної фінансової допомоги студентам і аспірантам.


Іноземці прийняті на навчання на тих самих підставах, що і польські громадяни, які відповідно до Закону про вищу освіту мають право претендувати на матеріальну допомогу для студентів, повинні представити такий пакет документів:


Соціальна стипендія:

 •  Заява на стипендію - Додаток 9
 • Декларація доходів батьків - Додаток 2
 •  Свідоцтво про отримування матеріальною допомоги на даному напрямі – Додаток 5

Ректорська стипендія:

 • Додаток 8
 • Додаток 5

Спеціальна стипендія для інвалідів:

 • Додаток 10
 • Додаток 5
 • Свідоцтво про інвалідність

Матеріальна допомога:

 • Додаток 7
 • Додаток 2
 • Додаток 5

Додатокu на Pomoc Materialna WSIU

Важливі лінки