Samorząd studencki

Samorząd Studentów jest reprezentantem ogółu studentów WSIU. Jest to organizacja, której głównym zadaniem jest dbanie o interesy społeczności studenckiej Naszej Uczelni.

Działania Samorządu podejmowane są na dwóch płaszczyznach: wydziałowej oraz ogólnouczelnianej.

Na wydziale Samorząd  funkcjonuje jako Rada Wydziałowa Samorządu Studentów. Tworzą ją przedstawiciele studentów, którzy wybierani są w wyborach na dwuletnie kadencje. Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w Radzie Wydziału – najważniejszym organie wydziału.

Na forum uczelnianym Parlament Studentów opiniuje akty prawne, a także wyłania przedstawicieli reprezentujących studentów podczas spotkań Senatu Uczelni. Przedstawicie Uczelnianego Samorządu uczestniczą również w zespołach odpowiedzialnych za politykę jakości kształcenia na Uniwersytecie, mając wpływ m.in. na kształt planów zajęć.

Zadaniem Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów WSIU jest również dbanie o dobro społeczności studenckiej.
W porozumieniu z nim podejmowane są bieżące działania dotyczące spraw studenckich. Wspiera działania młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się w różnych dziedzinach życia. Doradza, jak zdobywać środki finansowe na realizację projektów, pomaga w organizacji różnorodnych przedsięwzięć. Poprzez realizację różnego typu imprez i projektów o charakterze kulturalnym dba o integrację środowiska studenckiego na naszej Uczelni.

W dniu 11 października 2021 roku został powołany nowy Samorząd Studencki. Kadencja samorządu obejmuje 2 lata
i przypada na rok akademicki od 2021/2022 do 2022/2023.

Skład Samorzadu Studenckiego:

 • Adam Stępniak - Przewodniczący
 • Tomasz Fliks - Zastępca Przewodniczącego
 • Marcel Korzeniowski - Zastępca Przewodniczącego
 • Robert Popiół - Sekretarz
 • Krzysztof Orzechowski - Skarbnik
 • Paulina Warmowska - Pełnomocnik ds. studentów z zagranicy
 • Vladislav Zhirov - Przedstawiciel Mieszkańców Domu Studenckiego
 • Aneta Marciniak - Komisja stypendialna
 • Marta Nowak - Komisja stypendialna
 • Jacek Walczak - Komisja stypendialna
 • Sandra Gnieździło - Komisja stypendialna

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które realizuje Uczelniany Samorządu Studentów są majowe Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia”. Zarząd organizuje także kursy i szkolenia skierowane do studentów Naszej Uczelni, jak również wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, takie jak wycieczka do Berlina, wyjazdy na koncerty. Zarząd popularyzuje także krzewienie kultury fizycznej wśród studentów w związku z tym organizuje turnieje sportowe, dba o pozytywny wpływ procesu ankietyzacji na jakość kształcenia na Naszej uczelni, organizuje przedsięwzięcia kulturalne oraz realizuje wiele innych projektów.

Siedziba Samorządu Studenckiego mieści sie w pokoju 307 w budynku A.

Z uwagi na  Covid-19 kontakt z Samorzadem przez maila: dziekanat@wsinf.edu.pl

Regulamin samorządu studenckiego

 

Przydatne linki