Koła Naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPII

Powstało z inicjatywy Dziekana Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności dr Włodziemierza Ziółkowskiego i studentów fizjoterapii,  którzy chcą udoskonalać swoje umiejętności. Na spotkaniach poruszane są tematy z zakresu sportu i odnowy biologicznej, geriatrii, pediatrii, neurologii, masażu leczniczego. Zajęcia dają szanse ukierunkowania własnych pasji. Zarząd bacznie czuwa nad organizacją warsztatów, szkoleń i wykładów, które w znaczący sposób pomagają zdobywać wiedzę. Wszyscy zrzeszeni biorą udział w organziacji konferencji naukowych, gdzie wygłaszają własne prace badawcze lub poglądowe. Studenckie Koło Naukowe jest otwarte na nawiązywanie wszelkich kontaktów oraz współpracę z innymi Kołami Naukowymi na terenie Łodzi jak i innych miast. Pokój SKN znajduję się w budynku A (III piętro, pok. 307)

Opiekunowie SKN Fizjoterapii:

dr J. Oberbek

dr R. Szczepaniak

 

KOŁO NAUKOWE MORPHER

Koło naukowo – twórcze MORPHER powstało jako inicjatywa studentów Grafiki, którzy w swoich działaniach projektowo-artystycznych pragną wykorzystywać narzędzia cyfrowej obróbki obrazu filmowego oraz grafikę i animację 3D. Obszar działań dydaktycznych zawiera informację na temat projektowania i tworzenia efektów specjalnych na potrzeby reklamy i filmu, projektowania wirtualnych scenografii planu filmowego, opracowania i projektowania lokacji i postaci gier komputerowych.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem była organizacja I Międzynarodowego Festiwalu Krótkich Form Multimedialnych MORPHER w dniach 14-15 października 2011.

Opiekunem koła jest dr Marcin Dziomdziora.

 

KOŁO NAUKOWE SHUTTER

Naukowe Koło Fotograficzne SHUTER powstało w 2011 roku. Pomimo, iż powstało w ramach Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych jest skierowane do wszystkich studentów naszej Uczelni. Na spotkaniach Koła Naukowego są poruszane tematy poszerzające zagadnienia przedmiotu Fotografia. Zajęcia dają szansę rozwoju indywidualnego ale także pole do manifestacji własnych poszukiwań artystycznych. Pole eksploracji artystycznej korzysta nie tylko z osiągnięć fotografii cyfrowej, analogowej ale także czerpie z obszarów filmu i plastyki.

Powstała Camera Obscura do zdjęć 3d (agregat kamer otworkowych).
Powstał cykl zdjęć poklatkowych " Malowane światłem".
Powstały pierwsze etiudy filmowe.
Trwają eksperymenty z wykorzystaniem techniki HDR.
Opiekunem koła jest dr hab. M. Herbik prof. WSIiU.

 

KOŁO NAUKOWO-RZEŹBIARSKIE SCULPTER

Studenckie Koło Twórcze SCULPTURE powstało w 2011 roku z inicjatywy studentów Architektury Wnętrz. Jego działalność skierowana jest do wszystkich studentów Uczelni.Celem podstawowym spotkań jest penetracja problematyki rzeźby rozumianej jako dialog bryły i przestrzeni z zamiarem emancypacji przestrzeni w tym układzie. Zajęcia grupy studenckiej stały się płaszczyzną do manifestacji własnych poszukiwań artystycznych ale także działalności wystawienniczej i społecznej.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem członków koła była wystawa w lokalu ZPAP „Galeria na piętrze” przy ul. Piotrkowskiej 86 w październiku 2011r.

Opiekunem koła jest dr Piotr Krzyżanowski.

Przydatne linki