Koła Naukowe

Galeria z @

Galeria sztuki mieszcząca się na terenie kampusu uczelni WSIU. Została powołana na wniosek Senatu uczelni w 2005 roku.

W jej wnętrzach miało miejsce kilkadziesiąt wernisaży prac polskich i zagranicznych artystów oraz dyplomantów naszej uczelni. Funkcje Kuratora wystaw  pełni dziekan Wydziału Sztuk Pieknych i Projektowych.

KOŁO NAUKOWE MORPHER

Koło naukowo – twórcze MORPHER powstało jako inicjatywa studentów Grafiki, którzy w swoich działaniach projektowo-artystycznych pragną wykorzystywać narzędzia cyfrowej obróbki obrazu filmowego oraz grafikę i animację 3D. Obszar działań dydaktycznych zawiera informację na temat projektowania i tworzenia efektów specjalnych na potrzeby reklamy i filmu, projektowania wirtualnych scenografii planu filmowego, opracowania i projektowania lokacji i postaci gier komputerowych.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem była organizacja I Międzynarodowego Festiwalu Krótkich Form Multimedialnych MORPHER w dniach 14-15 października 2011.

Opiekunem koła jest mgr Adam Stepiński

KOŁO NAUKOWE SHUTTER

Naukowe Koło Fotograficzne SHUTER powstało w 2011 roku. Pomimo, iż powstało w ramach Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych jest skierowane do wszystkich studentów naszej Uczelni. Na spotkaniach Koła Naukowego są poruszane tematy poszerzające zagadnienia przedmiotu Fotografia. Zajęcia dają szansę rozwoju indywidualnego ale także pole do manifestacji własnych poszukiwań artystycznych. Pole eksploracji artystycznej korzysta nie tylko z osiągnięć fotografii cyfrowej, analogowej ale także czerpie z obszarów filmu i plastyki.

Powstała Camera Obscura do zdjęć 3d (agregat kamer otworkowych).
Powstał cykl zdjęć poklatkowych " Malowane światłem".
Powstały pierwsze etiudy filmowe.
Trwają eksperymenty z wykorzystaniem techniki HDR.
Opiekunem koła jest mgr Łukasz Przybylak

KOŁO NAUKOWO-RZEŹBIARSKIE SCULPTER

Studenckie Koło Twórcze SCULPTURE powstało w 2011 roku z inicjatywy studentów Architektury Wnętrz. Jego działalność skierowana jest do wszystkich studentów Uczelni.Celem podstawowym spotkań jest penetracja problematyki rzeźby rozumianej jako dialog bryły i przestrzeni z zamiarem emancypacji przestrzeni w tym układzie. Zajęcia grupy studenckiej stały się płaszczyzną do manifestacji własnych poszukiwań artystycznych ale także działalności wystawienniczej i społecznej.

Opiekunem koła jest dr hab. Adam Fołtarz prof. WSIU

 

Koło Naukowe "Level Up" - Gry i VFX. (gry i efekty specjalne)
W ramach zajęć studenci poznają i rozwiązują zadania 3d z branży gier i postprodukcji filmów. Opiekunem Koła Naukowego jest mgr Adam Stępiński

Koło Naukowe „Grafika warsztatowa”

W ramach zajęć studenci poznają i rozwiązują zadania z grafiki warsztatowej. Opiekunem Koła Naukowego jest dr Tamara Sass.

Koło Naukowe „Concept art. i komkis”
W ramach zajęć studenci poznają i rozwiązują zadania z zakresu ilustracji, filmu, gry. Opiekunem Koła Naukowego jest mgr Szymon Sobczak.

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPII i PEDAGOGIKI

Powstało z inicjatywy Dziekana Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności dr Włodziemierza Ziółkowskiego i studentów fizjoterapii, którzy chcą udoskonalać swoje umiejętności. Na spotkaniach poruszane są tematy z zakresu sportu i odnowy biologicznej, geriatrii, pediatrii, neurologii, masażu leczniczego. Zajęcia dają szanse ukierunkowania własnych pasji. Zarząd bacznie czuwa nad organizacją warsztatów, szkoleń i wykładów, które w znaczący sposób pomagają zdobywać wiedzę. Wszyscy zrzeszeni biorą udział w organziacji konferencji naukowych, gdzie wygłaszają własne prace badawcze lub poglądowe. Studenckie Koło Naukowe jest otwarte na nawiązywanie wszelkich kontaktów oraz współpracę z innymi Kołami Naukowymi na terenie Łodzi jak i innych miast. Pokój SKN znajduję się w budynku A (III piętro, pok. 307)

Opiekunowie SKN Fizjoterapii i Pedagogiki:

  • dr J. Oberbek
  • dr R. Szczepaniak

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DOMINIUM

Studenckie Koło Naukowe DOMINIUM na kierunku Zarządzanie Wydziału Informatyki i Zarządzania
WSIU powstało w styczniu 2018 r. z inicjatywy wykładowców na tym kierunku:. Koło współpracuje
z Oddziałem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) w Łodzi. Jego działalność
skierowana jest na pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu oraz
zastosowanie tej wiedzy w praktyce gospodarczej. W ramach współpracy z TNOiK możliwe jest
publikowanie zagadnień badawczych w Zeszytach Naukowych TNOiK. Działalność Koła będzie miała
wpływ na rozwój osobisty i zawodowy Członków Koła. Do Koła mogą należeć Studenci oraz
Wykładowcy WSIU zainteresowani tą problematyką.

Opiekunami Koła są:

  • dr Halina Klepacz
  • dr Tomasz Barański

Z życia koła - linki do wybranych wydażen w ktorych uczestniczą członkowie studenckiego koła:

http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/260-Warsztaty-z-fizjoterapii-juz-1504
http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/213-Targi-Medycyny-i-Rehabilitacji-juz-za-nami
http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/211-Targi-Medycyny-i-Rehabilitacji-2018-juz-jutro
http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/201-Nagroda-Dziekana-Wydzialu-Pedagogiki-i-Promocji-Zdrowia
http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/110-STUDENCI-WSIU-NA-FIT-Akademii-Jacka-Bilczynskiego
http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/60-Targi-Medycyny-Fizykalnej-i-Rehabilitacji
http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/85-Jestesmy-tez-w-Rio
Wywiad z Dziekaniem Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia: http://wsinf.edu.pl/aktualnosci/211-Targi-Medycyny-i-Rehabilitacji-2018-juz-jutro

 

 

 

 

Przydatne linki