Dokumenty wewnętrzne - pobierz

Dokumenty wewnętrzne Uczelni:

Wszystkie podania należy składać w Dziekanacie kierunkowym - p. 107B lub przesłać na adres e-mail: dziekanat@wsinf.edu.pl 

Wzory podań:

Zaświadczenia (wzory):

Praca dyplomowa:

Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych:

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia:

Wydział Informatyki i Zarządzania:

Drukowanie strony tytułowej pracy dyplomowej

Studentów prosimy o drukowanie strony tytułowej pracy dyplomowej z DZIENNIKA WIRTUALNEGO. Wzór znajduje się na stronie studenta w górnym panelu pod hasłem DOKUMENTY. W odpowiednie miejsce należy wpisać tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora. Pozostałe dane wygenerują się automatycznie. 

Przydatne linki