Rekrutacja - poradnik

Kandydacie! 
Już tylko chwila dzieli Ciebie od wyboru wymarzonego kierunku i dołączenia do grona studentów!

Rekrutacja na studia odbywa się:

 • stacjonarnie na terenie uczelni 
 • Godziny pracy kasy i obsługi studentów: 

  Poniedziałek: 08.00-12.00

  Wtorek: 12.00-15.30

  Środa: nieczynne

  Czwartek: 8.00-12.00

  Piątek: 12.00-15.30 

  Kontakt 

  tel:  42 2011849

  Zapraszamy  również do kontaktu mailowego:  dziekanat@wsinf.edu.pl

 • elektronicznie za pomocą formularza e-Rekrutacja

E-Rekrutacja to szybka i prosta rekrutacja internetowa, która urzeczywistni Twoje marzenia o studiowaniu.

Wystarczy przygotować jedynie DOWÓD OSOBISTY*, aby w krótkich 4 krokach zostać studentem Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.

* w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub kartę stałego pobytu.

 1. Wypełnij formularz e-Rekrutacja
 2. Skompletuj i dostarcz wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie: e-Rekrutacja
 • świadectwo dojrzałości w oryginale*
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale*
 • 2 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm 
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej**

Kandydaci na studia II stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie: e-Rekrutacja
 • oryginał lub odpis/ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/jednolitych magisterskich*
 • suplement do dyplomu*
 • 2 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm 
 • kserokopia dokumentu tożsamości (obie strony dowodu osobistego na jednej kartce)
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej**

Kandydaci na kierunki: Grafika  oraz Architektura Wnętrz po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są aby na pierwsze zajęcia wziąć swoje portfolio (o ile posiadają). 

*przy składaniu kopii wymagane jest okazanie ORYGINAŁU dla potwierdzenia zgodności
**opłaty można dokonać przelewem lub w kasie uczelni 

Opłaty związane z obsługą studiów znajdziesz w Cennik studiów

Opłata rekrutacyjna:

 • dla kierunków: Informatyka, Informatyka E-learnig, Zarządzanie – 85,00 zł
 • dla kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika – 150,00 zł

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:

 • Kandydaci na studia w Łodzi wnoszą opłatę
  • bezpośrednio w kasie uczelni
  • elektronicznie za pomocą procesu e-Rekrutacji (blankiet generowany automatycznie w formularzu)
   konto PKO BP S.A. 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303

W tytule przelewu należy wpisać numer ID kandydata, przyznawany w momencie wygenerowania formularza rekrutacyjnego (lewy górny róg podania rekrutacyjnego).

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów!

Opłata rekrutacyjna:

 • dokonywana jest tylko raz w ciągu całych studiów i jest wnoszona w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych na studia
 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Rekrutacja trwa do 30 września br.

--> Uchwała Senastu w sprawie zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

--> Uchwała Senastu w sprawie zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Przydatne linki