E-rekrutacja

dołącz do nas

Rekrutacja trwa! Wypełnij formularz e-Rekrutacji ONLINE.

1     Podstawowe informacje 2    Rejestracja

 

Sprawdziłeś naszą ofertę i jesteś zainteresowaniem studiami na naszej uczelni? Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji zapoznaj się  z opisami kierunków i cenami oraz sprawdź zasady naboru.

 

Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny tutaj, bądź przyjdź do Punktu Rekrutacji lub Dziekanatu. Wygenerowany plik PDF wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji dostarcz do Punktu Rekrutacji. 

3     Opłata rekrutacyjna
2    Złożenie dokumentów

 

Po uzupełnieniu formularza należy uiścić opłatę rekrutacyjną na konto Uczelni (w wygenerowanym pliku, znajdziesz wszystkie niezbędne dane do przelewu). Opłaty rekrutacyjnej możesz dokonać również podczas składania dokumentów, w Kasie Uczelni.

 

Dokumenty należy złożyć w Punkcie  Rekrutacyjnym bądź Dziekanacie, gdzie podpisywana jest umowa z Uczelnią. To tyle! Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji zapraszamy na pierwsze zajęcia! 

 

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów kandydat podpisuje umowę o świadczeniu usług dydaktycznych z Uczelnią. Drogą mailową informowany jest o wydaniu oficjalnej decyzji o przyjęciu na studia. Decyzję o przyjęciu na studia należy odebrać w Dziekanacie kierunkowym. 

Dział Rekrutacji:
adres: 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17 a, Budynek E, dziekanat

Godziny pracy działu rekrutacji:

tak jak pgodziny pracy dziekanatu:

Godziny pracy kasy i obsługi studentów: 

Poniedziałek: 08.00-12.00

Wtorek: 12.00-15.30

Środa: nieczynne

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 12.00-15.30 

Kontakt 

tel:  42 2011849

Zapraszamy  również do kontaktu mailowego:  dziekanat@wsinf.edu.plZgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO), informujemy:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w łodzi z siedzibą przy ul. Rzgowskiej 17a, 93-008 - podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie lub niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi udział w procesie rekrutacji,
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia, przetwarzania, do cofnięcia zgody o ile pozwalają na to przepisy prawa oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, 
  • kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem email: ado@wsinf.eu,
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu rekrutacji na studia, w celu realizacji zawartej umowy, w celu dokumentowania przebiegu studiów, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności wskazanych w przepisach prawa oraz Statucie Uczelni, dochodzenia należności, wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyk i raportowania, marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Uczelnię,
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa, - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
  • Pana/Pani dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do rekrutacji oraz trwania studiów, 
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 224, poz. 1634).

 

Przydatne linki