Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć wymagane dokumenty:

  • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej *
  • Oryginał lub odpis dyplomu (wraz z suplementem)ukończenia studiów pierwszego stopnia – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
  • Dokumenty generowane automatycznie po wypełnieniu - e-rekrutacja : podanie o przyjęcie na studia
  • 2 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego starego lub nowego typu)
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej**

 *przy składaniu kopii wymagane jest okazanie ORYGINAŁU dla potwierdzenia zgodności
**opłaty można dokonać przelewem lub w kasie uczelni 

Opłata:

  • Kandydaci na studia w Łodzi wnoszą opłaty bezpośrednio w kasie Uczelni bądź elektronicznie za pomocą procesu e-Rekrutacji (blankiet generowany automatycznie na końcu formularza).
  • Kandydaci spoza Łodzi na studia na kierunku Informatyka w trybie e-learningu wnoszą wpisowe i opłatę rekrutacyjną na konto w PKO BP S.A. VI O/Łódź nr 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303.

W razie pytań prosimy o kontakt:  

 

Godziny pracy kasy i obsługi studentów - dziekanat

 

Poniedziałek: 08.00-12.00

 

Wtorek: 12.00-15.30

 

Środa: nieczynne

 

Czwartek: 8.00-12.00

 

Piątek: 12.00-15.30 

 

Kontakt 

 

tel:  42 2011849

 

Zapraszamy  również do kontaktu mailowego:  dziekanat@wsinf.edu.pl

 

Przydatne linki