FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które są najczęściej zadawane przez osoby biorące udział w rekrutacji na studia.

REJESTRACJA

Gdzie można znaleźć formularz podania o przyjęcie na studia?

Rekrutacja na studia jest prowadzona z wykorzystaniem systemu E-rejestacji; na stronie WSIU w zakładce: Dla Kandydata ⇒ E-rekrutacja (dokument należy wypełniać krok po kroku zgodnie z instrukcją).

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji proszone są o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do Punktu Rekrutacyjnego (ul. Rzgowska 17A, parter budynek B, pok. 119) w terminie do 2 tygodni od momentu rejestracji.

Czy istnieje możliwość skorzystania z komputera, aby dokonać rejestracji na studia na miejscu w WSIU?

Tak. W Punkcie Rekrutacyjnym dostępne są dla kandydatów komputery, na których można zarejestrować się i wydrukować potrzebne w rekrutacji dokumenty oraz blankiety opłat.

Który numer świadectwa maturalnego należy wstawić w systemie?

W przypadku tzw. „nowej matury” – numer ze Świadectwa Maturalnego (nie ze Świadectwa Ukończenia Szkoły Średniej!). Podobnie data wydania świadectwa dojrzałości – dotyczy świadectwa maturalnego (nie ukończenia szkoły!). Maturzyści którzy zdawali „starą maturę” wpisują numer świadectwa maturalnego wpisany przez szkołę (nie numer druku świadectwa).

Na I stopniu studiowałem kierunek X, na studia II stopnia chciałbym wybrać się na kierunek Y. Czy jest taka możliwość?

Oczywiście, system boloński pozwala na elastyczność, dzięki której po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na danym kierunku, niekoniecznie trzeba decydować się na studia magisterskie na tym samym kierunku. W przypadku pedagogiki aby uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I - III oprócz studiów II stopnia student powinien zrealizować jednocześnie Moduł różnic programowych uwzględniający także odpowiednią liczbę godzin zajęć metodycznych i praktyki asystencko-metodycznej w przedszkolu i szkole. Moduł ten jest dodatkowo płatny 40% kwoty czesnego do momentu jego zaliczenia.

Przydatne linki