Akademickie Biuro Karier

BAZA

Akademickie Biuro Karier BAZa to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej  studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Biuro Karier mieści się w budynku B, w pokoju 203 (I piętro).

Do zadań BAZy należą w szczególności:

 • dostarczenie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert praktyk zawodowych, staży oraz pracy;
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy;
 • pomoc pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
 • pomoc studentom w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez: doradztwo indywidualne;
 • doradztwo zbiorowe;
 • warsztaty doskonalące umiejętności;
 • pomoc w znajdowaniu miejsca odbywania praktyk;
 • organizowanie i opieka nad praktykami studenckimi;
 • udostępnianie ofert pracy stałej i czasowej;

Realizacja zadań odbywa się w ścisłej współpracy z:

 • opiekunami praktyk, co pozwala i wpływa na usprawnienie i bieżącą ocenę procesu organizacji i przebiegu praktyk;
 • samorządem studenckim – mobilizując studentów do aktywności i rozwoju;
 • organizacjami, stowarzyszeniami, związkami pracodawców, urzędami i instytucjami potencjalnych pracodawców w celu współdziałania w zakresie przygotowania oczekiwanych na rynku pracy pod względem zawodowym studentów;
 • publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w celu zdobycia partnera w efektywnym zatrudnianiu absolwentów;

Działania BAZy pozwalają na:

 • prowadzenie różnorodnych form gromadzenia informacji o aktualnych potrzebach rynku pracy;
 • wyszukiwanie atrakcyjnych ofert pracy;
 • kojarzenie osób poszukujących pracy z pracodawcami;
 • udział w zagranicznych i krajowych praktykach zawodowych oraz stażach;

Korzyści dla studentów:

 • rozwój umiejętności zawodowych;
 • zdobycie nowych doświadczeń;
 • poszerzenie kontaktów zawodowych;
 • zwiększenie szans na znalezienie wymarzonej pracy;

BAZa to nie tylko miejsce, w którym studenci i absolwenci mogą zgłaszać się po oferty pracy, ale przede wszystkim centrum informacji, dzięki któremu można poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

 

Akademickie Biuro Karier BAZA:
adres: 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17 a, Budynek B, pok. 203
telefon: 42 27 50 146
e-mail: baza@wsinf.edu.pl

Godziny pracy Akademickiego Biura Karier:
poniedziałek, środa, czwartek: 10:00 – 14:00
wtorek, piątek: 12:00 - 16:00
sobota: 8:00 – 15:00 (wybrane zjazdy - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

Przydatne linki