Biblioteka

Biblioteka znajduje się na terenie campusu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 17 A.

tel. : 42 2750-140 
e-mail – biblioteka@wsinf.edu.plwypozyczalnia_bibl@wsinf.edu.pl,

Wszystkie pomieszczenia biblioteczne znajdują się w budynku A, poziom -1.

NOWE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:
środa: 9:00 - 15:00

Bibliotek WSIU

Biblioteka w roku akademickim 2017/2018:
Od 01. 10. 2017 r. do 08. 07. 2018 r. :

Wypożyczalnia i czytelnia:
wtorek: 9:00 - 16:30
piątek:   9:00 - 16:30
sobota:  9:00 - 13:30

 

Usługi biblioteczne:

Większość usług bibliotecznych jest realizowana przez Internet.

Rodzaje usług :

Tradycyjne

informowanie o zbiorach własnych (KATALOG ON-LINE,) i wypożyczanie zbiorów własnych na zewnątrz i na miejscu.

informowanie o zbiorach polskich bibliotek naukowych (Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich – KaRo, (http://karo.umk.pl/karo/karo,php. Można przeszukać równocześnie  ponad 80 katalogów)

wypożyczanie międzybiblioteczne  : na życzenie czytelnika wypożyczamy wydawnictwa (książki, artykuły, referaty, itp.) z innych bibliotek, których nie posiada nasza Biblioteka.

Nowoczesne 

Strona WWW Biblioteki : linki do pomocy przydatnych w nauce :

 1. Elektroniczny formularz : Zamów książkę. http://wsinf.edu.pl/zamow-ksiazke-do-biblioteki-dp1 Usługa ma służyć do zaspokajania indywidualnych potrzeb studentów, którzy nie znaleźli w zbiorachpotrzebnej literatury.

 2. Zasady opracowania bibliografii załącznikowej i przypisów z przykładami.

 3. Umiejętności Informacyjne – Information Literacy (IL). Zasady poruszania po naukowych zasobach „ukrytego” Internetu, aby wyszukać informację dobrej jakości.

 4. Akademicka Licencja Krajowa : bezpłatny dostęp do pełnotekstowych baz zagranicznych wydawców naukowych źródeł informacji, opłacanych przez MNiSW. Są  to wydawnictwaRepozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe : linki do zbiorów polskich bibliotek naukowych w układzie tematycznym dla poszczególnych kierunków studiów.

  • Elsevier /ICM
  • Springer/ICM
  • Web of Knowledge (Thomson Reuteurs)
  • Nature
  • Science
 5. Repozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe : linki do zbiorów polskich bibliotek naukowych w układzie tematycznym dla poszczególnych kierunków studiów.
 6. Bezpłatne repozytoria wiedzy : polskie i zagraniczne.

 7. Polskie biblioteki cyfrowe.

 8. Internetowe wyszukiwarki naukowych zasobów.

 9. Nowości w zbiorach Biblioteki WSInf : co dwa miesiące jest umieszczany wykaz nabytków bibliotecznych w układzie alfabetycznym w działach odpowiadających kierunkom studiów.

 10. Lista prenumerowanych czasopism : wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w każdym roku dla poszczególnych kierunków studiów.

 11. Przydatne linki : adresy polskich bibliotek naukowych.

Pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych, drukowanych i elektronicznych źródeł informacji.

Jest to pomoc związana z poszukiwaniem literatury koniecznej do napisania pracy seminaryjnej lub dyplomowej, a także opracowaniem bibliografii załącznikowej  i przypisów.

Rejestracja

Punkt rejestracji znajduje się w Wypożyczalni – Budynek A, poziom 0, pokój 15.

Dokumenty potrzebne do rejestracji : ważna legitymacja studencka/ indeks + dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport)

Deklarację (druk deklaracji w formie tradycyjnej) wypełnia się na miejscu.

„Regulamin Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych” – jest dostępny w formie tradycyjnej w Wypożyczalni i zawieszony w Internecie na stronach Biblioteki.

Bibliotekarz po sprawdzeniu zgodności danych osobowych z dokumentami wystawia kartę biblioteczną  i zakłada konto czytelnicze.

Kartę biblioteczną otrzymuje czytelnik bezpłatnie

Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę.

Karta biblioteczna studentów jest ważna jeden rok akademicki i musi być odnawiana na początku każdego roku akademickiego.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim. Nie przestrzeganie tej zasady może spowodować pozbawienie właściciela możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić w punkcie rejestracji w Wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

Zbiory udostępniane na miejscu w Czytelni – p. 17 :

 • czasopisma bieżące i z lat poprzednich,
 • prace dyplomowe,
 • dokumenty elektroniczne,
 • zbiory kartograficzne,
 • wydawnictwa z księgozbioru zasadniczego udostępniane tylko na miejscu, co jest zaznaczone w katalogu.
 • materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • wydawnictwa z księgozbioru podręcznego

Czytelnia jest wyposażona w jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, Czytelnicy mogą korzystać z własnych notebook-ów.

Wypożyczenia na zewnątrz

Przy wypożyczeniach materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do okazania ważnej karty bibliotecznej. Studenci mogą wypożyczyć jednorazowo - 5 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Zamawianie wydawnictw wypożyczanych na zewnątrz

Zamawiać można osobiście składając rewers w Wypożyczalni, telefonicznie (0-42 2750-140) Należy w takim przypadku podać bibliotekarzowi : nazwę autora/ów, tytuł i sygnaturę, prosząc o odłożenie wybranej pozycji, jeśli jest dostępna, lub pisząc e-maila – biblioteka@wsinf.edu.pl,wypozyczalnia_bibl@wsinf.edu.pl,  . Odłożone książki będą oczekiwać w Wypożyczalni na odebranie tydzień od daty złożenia zamówienia.

Wykonywanie kopii ze zbiorów bibliotecznych

Biblioteka nie jest wyposażona w sprzęt reprograficzny.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż jeden arkusz wydawniczy ( do 22 stron).

Materiały w złym stanie, a także prace dyplomowe nie mogą być kopiowane.

Przydatne linki