Projekty międzynarodowe

   

 

 

 

 

IPU-International Projects Unit at WSINF is responsible for coordination of transnational educational projects within the framework of European Union programmes  such as:

  • LLP: Lifelong Learning Programme combining actions within Comenius, Leonardo da  Vinci, Grundtvig or Erasmus frameworks both at centralised and decentralised level
  • Culture
  • Youth in Action
  • EU-Egypt

Szanowni Państwo,

Biuro ds. wymiany międzynarodowej informuje, że w nowej perspektywie finansowej dla programu Erasmus+ jest już możliwość wnioskowania o dofinansowania na realizację mobilności pedagogów do/z krajów partnerskich ( akcja KA171). Lista krajów partnerskich dostępna jest w Przewodniku po programie Erasmus+ - str. 33-36, plik do pobrania ze strony https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021

Wniosek zawsze składa uczelnia z kraju UE i to ona odpowiada za realizację projektu. Partnerem w tym działaniu może być instytucja szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uznana przez właściwe organy, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z wnioskującą uczelnią. Wniosek przygotowywany jest przez obie uczelnie planujące wspólne działania. Praca nad przygotowaniem wniosku musi być poprzedzona wcześniejszą weryfikacją uczelni z kraju partnerskiego i podpisaniem dokumentów dotyczących warunków współpracy opartej o przestrzeganie zasad ECHE oraz umowy międzyinstytucjonalnej zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Komisję Europejską.

Osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy na powyższe działania rozpoczynające się od sierpnia 2023 proszone są
o składanie wniosku przesłanego w załączniku w terminie do końca czerwca 2022, co umożliwi BWM wcześniejsze podjęcie rozmów i stosowne przygotowanie się uczelni do złożenia wniosku.

 Z poważaniem

 --

Biuro ds. wymiany międzynarodowej

International Exchange Office

 

Załączniki

 

CONTACT:
WSINF – Lodz, off. B-322
tel. +48 42 27 50 148

 

Przydatne linki