Dla Informatyków

Zapraszamy wszystkich serdecznie na organizowane przez nas studia podyplomowe. To doskonałe rozwiązanie na podniesienie swoich kwalifikacji, uzupełnienie wiedzy bądź zdobycie nowych umiejętności.

Poniżej przedstawiamy dostępne kierunki studiów podyplomowych dla Informatyków:

 
Administrowanie sieciami komputerowymi przedsiębiorstw

Cel

Studia „Administrowanie sieciami komputerowymi przedsiębiorstw” skierowane są do osób zamierzających posiąść lub rozwinąć i ugruntowywać swą dotychczasową wiedzę na temat praktycznego wykorzystywania szeroko rozumianych technologii sieciowych. Przyjęta koncepcja zajęć kładzie nacisk na naukę korzystania z technik informatycznych jako narzędzia pracy. Od kandydatów wymagamy jedynie podstawowej wiedzy zakresu obsługi komputera.

Program jak i forma zajęć została opracowana tak aby absolwenci nabyli maksymalnie duże umiejętności praktyczne. Przekazywana wiedza teoretyczna, stanowić będzie podstawę dla lepszego zrozumienia działania sprzętu i protokołów sieciowych. Dzięki niej absolwent powinien znać i rozumieć podstawowe zasady rządzące światem sieci lokalnych oraz Internetu otwierając jednocześnie drogę do samodzielnego rozwijania swych umiejętności w zakresie projektowania i obsługi sieci komputerowych.

Zakładanym celem studiów jest, aby absolwenci potrafili:

 • Administrować serwerami usług sieciowych w firmie
 • Projektować sieci zgodnie z wymaganiami firmy
 • Zarządzać urządzeniami sieciowymi (w szczególności firmy Cisco)
 • Zabezpieczać sieć przedsiębiorstwa przed zagrożeniami zewnętrznymi
 • Monitorować i optymalizować wydajność sieci LAN

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - I lub II stopnia. Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry – w sumie 182 godziny (32 godz. wykładów. i 152 godzin ćwiczeń) Początek zajęć na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Warunki studiowania

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych WSIU. Grupa liczyć sobie będzie około 12-15 osób.

Odpłatność

Koszt studiów wynosi:

 • 3.500 zł – płatność jednorazowa
 • 3.900 zł – płatność ratalna – 10 rat po 390.00 zł

Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15 czerwca do 15 października br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl )
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl

Program zajęć

Podstawy technologii sieciowych, sieciowe systemy operacyjne, trasowanie w sieciach komputerowych, technologie przełączania w sieciach lokalnych, seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Bazy danych i analiza danych

Cel

Studia są adresowane m.in. do osób pragnących zapoznać się z możliwościami przetwarzania jakie oferują współczesne platformy serwerów baz danych. Głównym środowiskiem wykorzystywanym podczas kursu będzie serwer Oracle 11g, ale przewiduje się odniesienia do innych platfrom np. MS SQL Serwer 2008. Adresatami kursu są osoby, które planują rozpoczęcie pracy związanej z administracją, przetwarzaniem oraz tworzeniem aplikacji w oparciu o tę platformę.

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - I lub II stopnia. Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry – w sumie 182 godziny (34 godz. wykładów. i 148 godzin ćwiczeń) Początek zajęć na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Warunki studiowania

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych WSIU. Grupa liczyć sobie będzie około 12-15 osób.

Odpłatność

Koszt studiów wynosi:

 • 3.500 zł – płatność jednorazowa
 • 3.900 zł – płatność ratalna – 10 rat po 390.00 zł

Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji

Nabór:

 • na semestr zimowy prowadzony jest od 15 czerwca do 15 października br.,
 • na semest letni od 15 stycznia do 15 marca br.

Dysponujemy 15 miejscami.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (www.wsinf.edu.pl/p-66-E-rekrutacja )
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl

Program zajęć

Struktury danych, modelowanie procesów biznesowych, serwery baz danych, administracja bazami danych, przetwarzanie analityczne - hurtownie danych, tworzenie aplikacji klienckich, inteligencja obliczeniowa i zgłębianie danych, bezpieczeństwo i administracja systemami, projekt kompetencyjny

Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw

Cel

„Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw” skierowane są do osób aktywnych i kreatywnych, zainteresowanych poznaniem nowych rozwiązań związanych z szeroko rozumianą wirtualizacją i przetwarzaniem w chmurze, w zastosowaniach komercyjnych. Wiedza i umiejętności uzyskane na studiach podyplomowych rozszerzą kompetencje słuchaczy i umożliwią jej praktyczne wykorzystanie. Przyjęta koncepcja zajęć nastawiona głównie na zajęcia praktyczne umożliwi łatwe wykorzystanie zdobytych umiejętności w miejscu pracy lub przygotuje studentów do pracy na nowym stanowisku. Przekazywana wiedza teoretyczna została ograniczona do niezbędnego minimum tak aby przygotować absolwentów do samodzielnego rozwijania i poznawania ciągle zmieniających się technologii informatycznych w zakresie wirtualizacji i zarządzania środowiskiem serwerów. Pracownicy z szerokim wachlarzem umiejętności, otwarci na nowe technologie i potrafiący z nich korzystać są niezwykle cenieni i przydatni dla praktycznie każdego sektora i formy działalności gospodarczej. Absolwenci powinni znać i rozumieć zasady umożliwiające budowanie środowisk o wysokiej niezawodności i dostępności.

Zakładanym celem studiów jest, aby absolwenci potrafili:

 • właściwie dobrać i zaprojektować środowisko wirtualizacji przygotowane dla serwerów usług,
 • wykonać instalację oraz konfigurację środowiska wirtualizacji
 • prawidłowo zarządzać serwerami usług poczty elektronicznej, WWW, serwerów plików i serwerów baz danych w systemach operacyjnych Windows i systemach unixowych,
 • samodzielne pozyskiwać materiały oraz poznawać nowe technologie związane z wirtualizacją pracą w chmurze,
 • prawidłowo przygotowywać i zrealizować wdrożenie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa usług sieciowych.

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - I lub II stopnia. Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry – w sumie 188 godziny (30 godz. wykładów i 168 godzin ćwiczeń). Początek zajęć na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Warunki studiowania

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych WSIU. Grupa liczyć sobie będzie około 12-15 osób.

Odpłatność

Koszt studiów wynosi:

 • 3.500 zł – płatność jednorazowa
 • 3.900 zł – płatność ratalna – 10 rat po 390.00 zł

Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15 czerwca do 15 października br.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dysponujemy 15 miejscami.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl/rekrutacja-dp4 )
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl 

Programowanie na platformie

Cel

Studia podyplomowe kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i zainteresowane są nabyciem lub pogłębieniem umiejętności tworzenia aplikacji komputerowych w nowoczesnych językach programowania. Uczestniczy zapoznają się z platformą .NET Framework, dowiedzą się jak w ramach tej platformy tworzyć aplikacje typu desktop, web i mobilne.

Uczestnicy studiów / Wymagania wstępne:

 • Ukończone studia wyższe (dowolny kierunek).
 • Umiejętność obsługi komputera, podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry – w sumie 228 godzin (16 godz. wykładów i 212 godz. ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów). Początek zajęć na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Warunki studiowania

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych – 1 student = 1 stanowisko.

Odpłatność

Koszt studiów wynosi 3.800.00 zł  - opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów, może zostać rozłożona na raty.

Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15.06. do 15.10. br.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl

Program

1. Algorytmy i struktury danych (24h)
2. Podstawy programowania (język C#)(24h)
3. Programowanie na platformie .NET Framework (architektura platformy .NET i jej środowisko programistyczne) (24h)
4. Programowanie aplikacji typu desktop (36h)
5. Programowanie komunikacji z relacyjną bazą danych (24h)
6. Programowanie aplikacji sieciowych (24h)
7. Programowanie urządzeń mobilnych (24h)
8. Zagadnienia inżynierii oprogramowania (24h)
9. Testowanie oprogramowania (24h)

Przydatne linki