Dla Grafików

Zapraszamy wszystkich na organizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności studia podyplomowe. To doskonałe rozwiązanie na podniesienie swoich kwalifikacji, uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności.

Grafika

Cel

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności warsztatowych osób zajmujących się twórczością plastyczną w zakresie artystycznej grafiki komputerowej, zbliżenie do wymagań rynkowych, wzbogacenie wiedzy z zakresu m.in. historii sztuki, estetyki i psychologii reklamy. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia (licencjat, inżynier, magistra) o różnym poziomie znajomości narzędzi graficznych. Warsztatowa forma zajęć pozwala na indywidualizację poziomu nauczania.

Studia Podyplomowe Grafika są adresowane do osób, które pragną:

 • zdobyć i ugruntować podstawowe umiejętności ogólnoplastyczne
 • poznać podstawy projektowania graficznego
 • nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do wizualizacji i symulacji
 • opanować zasady przygotowania projektu do druku
 • zdobyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie animowanej grafiki 3D
 • wykorzystać grafikę komputerowa jako nową formę prezentacji
 • poznać podstawy grafiki warsztatowej poprzez grafikę komputerową różnych typów
 • wyrażać własne wypowiedzi twórcze

Powyższe cele realizowane są poprzez zapoznanie z oprogramowaniem:

 • Corel Draw
 • 3D STUDIO MAX
 • Adobe – After Effects
 • Premier i Photoshop
 • Flash
 • Fusion EYEON
 • Quark Press

Czas trwania

 • 2 semestry – w sumie 270 godzin (30 wykład i 240 ćwiczenia)
 • tryb niestacjonarny - w soboty i niedziele (co dwa tygodnie)

Warunki studiowania

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych – 1 student = 1 stanowisko, oraz specjalistycznych pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby i fotografii.

Odpłatność

Koszt studiów wynosi:

 • 4250.00 PLN – płatność jednorazowa
 • 4500.00 PLN – płatność ratalna – 10 rat po 450 PLN

Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.

Piotr Kozłowski
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
s. 108, bud, B
E-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl
Tel.: 42 27 50 190Inżynieria i produkcja audiowizualna

Cel

Przygotowanie profesjonalnego portfolio absolwenta do pracy w redakcjach i ekipach realizacyjno – redakcyjnych w rozwijających się branżach:

 • portale internetowe
 • wortale telewizyjne IP
 • gazety internetowe
 • rozgłośnie radiowe

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia kierujemy do osób chcących mieć zawodowy kontakt z kamerą, mikrofonem, aparatem fotograficznych i technologią internetową

Czas trwania

 • Dwa semestry – w sumie 250 godzin zajęć.
 • tryb niestacjonarny – w soboty i niedziele

Odpłatność

 • 5.000 PLN - płatność jednorazowo
 • 5.500 PLN - płatność ratalna (10 rat x 550 PLN)
Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.


Program zajęć:

Zajęcia praktyczne (również sesje wyjazdowe) i teoretyczne (z udziałem uznanych autorytetów) dotyczą produkcji i postprodukcji, tzw. kontentu głównie dla Internetu oraz pozostałych mediów, ćwiczenia i wykłady podzielone są na 4 równe części:

 • realizacja obrazu
 • realizacja dźwięku
 • zagadnienia produkcyjne, finansowe i prawne
 • generowanie do Internetu zrealizowanych form audiowizualnych z transmisją on – line włącznie

Studenci opanują zagadnienia dotyczące podstawowych form produkcji:

 • wideopodcast
 • podcast
 • news
 • animacja
 • publikacja RSS

Piotr Kozłowski
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
s. 108, bud, B
E-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl
Tel.: 42 27 50 190

Przydatne linki