Rekrutacja - zasady

1. POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO

Kwestionariusz osobowy to podanie rekrutacyjne na wybrane przez kandydata studia podyplomowe. Kwestionariusz należy wypełnić elektronicznie lub ręcznie, pamiętając o wszystkich wymaganych polach do uzupełnienia. Formularz należy złożyć w Dziel Rekrutacji Studiów Podyplomowych (s.108, bud. B) lub wysłać pocztą lub kurierem (Formularz znajduje się na dole strony).

 

2. DOSTARCZENIE WYMGANYCH DOKUMENTÓW

Skompletowane wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji Studiów Podyplomowych (s.108, bud. B). Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata
  2. Dwa zdjęcia rozmiaru dowodowego
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) lub jego odpisu razem z suplementem. Możliwość złożenia kopii dokumentów po okazaniu oryginałów w Dziale Rekrutacji Studiów Podyplomowych

 

3. KWALIFIKACJA NA STUDIA

Po złożeniu kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji Studiów Podyplomowych kandydat zostaje wpisany na listę wybranego kierunku. Po zebraniu minimalnej ilości osób na wybrany kierunek, kandydat otrzymuje potwierdzenie pozytywnej kwalifikacji na studia podyplomowe. Kandydat jest informowany o tym drogą mailową. Po pozytywnej weryfikacji kandydat podpisuję umowę z Uczelnią.

 

4. PŁATNOŚCI

Każda osoba, która otrzyma Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe zobowiązana jest do uiszczania opłat za wybrane studia. Cennik dostępny jest tutaj.

Czesne należy wpłacać na indywidualne konto studenta (znajduje się na Decyzji o przyjęciu na studia) lub na ogólne konto Uczelni:

  • Słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłaty związane ze studiami na konto: PKO BP VI O/ŁÓDŹ 31 1020 3408 0000 4602 0020 2259

 

KONTAKT:

Piotr Kozłowski

Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych

s. 108, bud, B

E-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl

Tel.: 42 27 50 190

 

Drodzy Kandydaci, w celu przyjęcia na studia prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego do pobranie

Kwestionariusz_osobowy_podyplomowe_doc

Kwestionariusz_osobowy_podyplomowe_pdf

Przydatne linki