Studia Online


Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ogłasza nabór na studia II stopnia na kierunku Informatyka, w specjalnościach:

  • Zarządzanie infrastrukturą sieciową
  • Bazy danych

Realizowane są nich te same treści programowe, co na odpowiednich specjalnościach II stopnia, prowadzonych w trybie tradycyjnym. Opis można znaleźć pod adresem http://wsinf.edu.pl/p-31-Informatyka .

Studia prowadzone w trybie zdalnego nauczania. Oferta jest przeznaczona zarówno dla absolwentów studiów inżynierskich w kierunku Informatyka, jak i (zgodnie z duchem Deklaracji Bolońskiej) dla absolwentów innych kierunków, w tym licencjackich. Absolwent ukończy studia z tytułem magistra inżyniera.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest dyplom studiów wyższych pierwszego stopnia. Absolwentów studiów licencjackich obowiązuje dodatkowy semestr nauki, realizowany w trybie zaocznym. Posiadanie dyplomu inżyniera informatyki jest tylko zalecane, absolwenci innych specjalności uzupełniają ewentualne braki we własnym zakresie.

Studia realizowane są za pomocą internetowej platformy zdalnego nauczania, przy wykorzystaniu technik łączenia się przez internet z komputerami i innymi zasobami informatycznymi Uczelni. Od studenta będzie wymagana fizyczna obecność jedynie w takim wymiarze, do którego zobowiązuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla tego typu studiów.

KONTAKT / REKRUTACJA:

Dziekanat 

Godziny pracy kasy i obsługi studentów: 

Poniedziałek: 08.00-12.00

Wtorek: 12.00-15.30

Środa: nieczynne

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 12.00-15.30 

Kontakt 

tel:  42 2011849

Zapraszamy  również do kontaktu mailowego:  dziekanat@wsinf.edu.pl

 

 FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy tytuł który uzyskam po ukończeniu tych studiów będzie równorzędny względem absolwentów studiów tradycyjnych?

Tak. Absolwent uzyska tytuł magistra inżyniera, a na dyplomie będzie wpis o studiach niestacjonarnych (tak samo jak u absolwentów tradycyjnych studiów zaocznych).

Mam dyplom inżyniera informatyka, ale uzyskałem go na innej uczelni niż Wasza. Czy nie będę miał problemów z realizacją programu studiów II stopnia?

Nie spodziewamy się żadnych problemów. Studia inżynierskie I stopnia na wszystkich uczelniach w kraju powinny spełniać minima programowe, narzucone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program kursów na naszych studiach zakłada, że minima te zostały zrealizowane i są jedyną bazą, którą student posiada, zapisując się na studia II stopnia. Absolwenci innych kierunków uzupełniają te umiejętności we własnym zakresie.

Jak się ma materiał realizowany na tych studiach do tego realizowanego na tradycyjnych?

Obie formy studiowania, tradycyjna i „zdalna”, spełniają wymagania określone przez standardy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia w trybie zdalnym trwają 3 semestry, więc o semestr krócej niż cykl takich samych studiów w trybie zaocznym (stan na rok akademicki 2006/07 – od następnego roku akademickiego również tradycyjne studia drugiego stopnia na naszej Uczelni będą trzysemestralne).

Czy studia w trybie zdalnym są łatwiejsze od tradycyjnych?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niewątpliwą zaletą studiów eksternistycznych jest to, że „studiujemy” kiedy chcemy, kiedy mamy czas. Może to być dowolna pora. Siadamy przed komputerem, pobieramy kursy przez Internet, czytamy teorię, rozwiązujemy zadania. Ponadto, w razie wątpliwości, mamy kontakt mailowy z wykładowcą. Z drugiej strony, takie podejście wymaga pewnej systematyczności. Trzeba samemu pilnować aby znaleźć odpowiednią ilość czasu w tygodniu na naukę. Brak systematyczności może spowodować, że nagromadzą się zaległości, które trudno będzie nadrobić pod koniec semestru.

Czy mogę zapisać się na te studia, nie posiadając dostępu do internetu?

To rzeczywiście może stanowić problem. Uczelnia przygotuje na potrzeby takich studentów stanowiska komputerowe, ale siłą rzeczy będą one umiejscowione w Łodzi oraz w wydziałach zamiejscowych. Używanie do celów dydaktycznych komputerów, nad których oprogramowaniem nie mamy pełnej kontroli (np. kawiarenki internetowe) może być niemożliwe, ze względu na niemożność zainstalowania na nich odpowiedniego oprogramowania.

Co określacie przez słowo „kurs”? Jak będą wyglądać zaliczenia?

Słowo „kurs” jest w gruncie rzeczy równoznaczne z pojęciem przedmiotu na studiach tradycyjnych. W żargonie studiów prowadzonych w trybie zdalnych określamy tym mianem zestaw materiałów takich jak wykłady w formie elektronicznej, zadania do samodzielnego przestudiowania, pokazy multimedialne oraz polecenia do samodzielnego wykonania, będące zwykle podstawą zaliczenia. Do tego dochodzą elementy dynamiczne, zmienne dla każdego uruchomionego kursu takie jak treści zgromadzone na związanym z kursem forum dyskusyjnym, korespondencja i ogłoszenia prowadzącego czy w końcu omówienie przekazanych przez studentów rozwiązań. Cała historia pracy studenta jest zapisana na platformie, pozwalając prowadzącemu na jej rzetelną ocenę. W przypadku dobrej, kreatywnej współpracy, spotkanie studenta twarzą w twarz z prowadzącym pod koniec semestru może ograniczyć się jedynie do luźnej rozmowy o tematyce kursu, rozmowy niezbędnej ze strony prowadzącego dla weryfikacji samodzielności prac studenta.

Przydatne linki