Architektura Wnętrz

Dowiedz się więcej na naszej stronie wydziału, która dostępna jest pod tym linkiem!

 
 
Dlaczego wybrać Architekturę Wnętrz?
 • Studia na tym kierunku to złożona wiedza, której opanowanie pozwoli na sprawne wykonywanie zawodu Architekta;
 • Przedmioty kształtujące zarówno wrażliwość artystyczną, jak i przedmioty pozwalające swobodnie poruszać się w zagadnieniach technicznych;
 • Możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych, tj. ArchiCad, 3dsmax, Adobe Photoshop, Corel, pozwalających na jak najlepszą komunikację z inwestorem i wykonawcą;
 • Studia na kierunku Architektura Wnętrz są przygotowaniem do atrakcyjnego, cenionego na rynku pracy zawodu
 • Kadra dydaktyczna związana jest z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Politechniką Łódzką i Akademią Sztuk Pięknych – w większości są to czynni zawodowo projektanci;
 • program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat modelu Akademii Sztuk Pięknych i Politechnik ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Specjalności

 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie mebla
 • Projektowanie form rzeźbiarskich NOWOŚĆ!
Projektowanie wnętrz
 • Specjalizacja przygotowuje do samodzielnego zaprojektowania dowolnego architektonicznego wnętrza mieszkalnego lub użyteczności publicznej oraz daje możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych.
 • Przygotowanie do prac związanych z komputerową inwentaryzacją i rekonstrukcją obiektów architektonicznych i urbanistycznych.
Projektowanie mebla
 • Przygotowanie do projektowania i współczesnej prezentacji zestawów mebli i sprzętów unikatowych dostosowanych do kontekstu wnętrza.
 • Umiejętności kształtowania formy z uwzględnieniem warunków funkcji, ergonomii, technologii i kultury plastycznej.
Projektowanie rzeźbiarskie
 • Absolwent tej specjalności wyposażony jest w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji form nekropolicznych (z elementami projektowania literniczego i graficznego),
 • Specjalność przygotowuje do współpracy z zespołami realizującymi zadania związane z rewitalizacją architektury miasta przemysłowego (w perspektywie dużych nakładów finansowych kierowanych właśnie na te cele) jak i bycie projektantem różnorodnych rzeźbiarskich form użytkowych (lokowanych w przestrzeni publicznej i prywatnej, miejskiej i ogrodowej).

Architektura Wnętrz – Studia I stopnia 

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Tytuł: Dyplom licencjata architektury wnętrz

Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) - Grafika

Co mówią o nas specjaliści?

Wychodząc na przeciw potrzebom rynkowym, postanowiliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności wprowadzić nowe zajęcia do programu edukacyjnego, ukierunkowane na druk 3D. Jako największy portal poświęcony technologii druku 3D w Polsce oraz ceniona firma consultingowa i szkoleniowa jesteśmy przekonani, iż wspólnie z Uczelnią jesteśmy w stanie przygotować przyszłych projektantów i specjalistów ds. druku 3D do bezproblemowego wdrożenia się w struktury dowolnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również pomóc w rozpoczęciu własnej działalności w tym obszarze. - Paweł Ślusarczyk, Prezes Zarządu CD3D Sp. z o.o. 

 

>>>  Czytaj więcej: Sprawdź co mówią o nas nasi partnerzy

Profil Absolwenta

Absolwent:

 • Potrafi sprawnie organizować własną pracę oraz pracować w zespole.
 • Jest przygotowany do samodzielnego projektowania i nadzorowania etapu wykonawczego prostych inwestycji wnętrzarskich. Potrafi współpracować, komunikować się i uzgadniać rozwiązania z przedstawicielami innych branż (np. elektryk, hydraulik, stolarz) biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.
 • Potrafi współpracować z doświadczonym, samodzielnym projektantem w formie praktyki podczas: projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu, aranżacji i adaptacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu, rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy stylowych, projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, projektowania wystaw, projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz

Absolwent jest przygotowany do podjęcia magisterskich studiów drugiego stopnia.

Program studiów

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

 • Historia wnętrz i sztuki użytkowej
 • Historia współczesnej sztuki użytkowej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Rysunek
 • Rzeźba i Malarstwo
 • Fotografia
 • Podstawy projektowania
 • Podstawy projektowania architektury wnętrz
 • Podstawy projektowania mebli
 • Podstawy projektowania wystaw
 • Podstawy projektowania architektonicznego
 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Projektowanie mebli
 • Projektowanie wystaw
 • Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej
 • Projektowanie kuchni i łazienek
 • Budownictwo
 • Konstrukcje budowlane
 • Formy strukturalne
 • Oświetlenie
 • Instalacje w budynkach
 • Technologie w architekturze wnętrz
 • Technologie we wzornictwie
 • Warsztaty komputerowe – Corel, Photoshop, 3ds max
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Modelowanie przestrzenne
 • Dokumentacja projektowa – CAD
 • Geometria wykreślna
 • Ergonomia,
 • Ergonomia wnętrz,
 • Ergonomia przedmiotów użytkowych
 • Projektowanie wzornicze
 • Wzornictwo w architekturze wnętrz

Przydatne linki