Nasi partnerzy

Jako uczelnia niepubliczna możemy pozwolić sobie na bardziej elastyczne reagowanie na zmiany jakie zachodzą na rynku pracy. Bacznie obserwujemy trendy, szukamy najlepszych rozwiązań z naszymi partnerami.

Priorytetem dla nas jest dostosowanie oferty kształcenia do oczekiwań pracodawców. Stworzyliśmy i wciąż tworzymy nowe programy kształcenia, otwieramy nowe specjalności.

Zależy nam by student otrzymał od nas więcej praktyki a mniej teorii w miejsce konkretnych umiejętności oczekiwanych na rynku pracy. Dzięki tak silnej wspólpracy z firmami możemy zaoferować naszym studentom setki ofert pracy, praktyk, staży (dostępne w Akademickim Biurze Karier).

accentureszkoly alfa i omegabusinesslinkcd3dcortlandericpolfujitsuibminkubatory.plinplannerlarrmakolabmicrosoftsamsung mistrzowie kodowaniasamsungsygnitytomtomtransitionwastelandamg.netassecociscodigitalprintdinxeskogamedevgftkoperniknatural housepietruchapiktorpkopolish buarenauprotriteczaunit9

Nasi partnerzy o nas, o rynku pracy i współpracy z Uczelnią:

„(...) Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz współpraca z przedsiębiorcami w ramach inicjatyw klastrowych ŁARR S.A.: Łódzkim Klastrze Gamedev i Klastrze Innowacji Budowlanych BOAT pozwala władzom uczelni na dopasowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy...” – Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

"Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, wieloletni członek Business Centre Club, należy do grona uczelni dynamicznie rozwijających się i otwartych na otoczenie zewnętrzne. Dba o to, aby programy na oferowanych kierunkach były nowoczesne i dostosowane do realiów biznesu, dzięki czemu absolwenci uczelni spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców, z których wielu współpracuje ze szkołą na co dzień. (...)” - Krzysztof T. Borkowski, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC

 

„(...) Mimo iż otrzymujemy wiele CV – brakuje kluczowych kompetencji osób aplikujących o pracę u nas. Szczególnie dotyczy to technologii ESKO- znajomość jej, jest praktycznie gwarantem zatrudnienia u nas. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom...” Igor Szlaski, Właściciel REGANTA

 

PARTNERZY O NAS - czytaj więciej

"Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, wieloletni członek Business Centre Club, należy do grona uczelni dynamicznie rozwijających się i otwartych na otoczenie zewnętrzne. Dba o to, aby programy na oferowanych kierunkach były nowoczesne i dostosowane do realiów biznesu, dzięki czemu absolwenci uczelni spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców, z których wielu współpracuje ze szkołą na co dzień. Dla studentów przymierzających się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dużą pomocą służy Studenckie Forum Business Centre Club, organizacja ucząca młodych ludzi przedsiębiorczości poprzez udział w realnych projektach. Niekwestionowanym plusem uczelni jest też pojawienie się na jej terenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Każda osoba ma tu szansę sprawdzić się w roli przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę, przy znikomych początkowo kosztach działalności. To gwarantuje, że absolwenci WSIU opuszczając mury uczelni, posiadają kompetencje pożądane przez pracodawców, sami też mają duże szanse na stworzenie swojej własnej firmy.” - Krzysztof T. Borkowski, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC

„Firmy borykają się z zapełnieniem otwartych wakatów, ponieważ rynek nie dostarcza odpowiedniej ilości wykwalifikowanych studentów i absolwentów. Stąd też duże zaangażowanie naszej firmy we współpracę z Uczelniami i opracowywanie wspólnego programu nauczania, gdzie nacisk kładziemy na to co niezbędne w przyszłej pracy, poszerzając teorię o praktyczne umiejętności (…)” Adam Zuzański  Szef departamentu szkoleń w GFT Polska

„Co roku na łódzkim rynku pracy zwiększa się zapotrzebowanie na fachowców z branży IT. Od samego początku istnienia naszej firmy zdawaliśmy sobie z tego sprawę i podejmowaliśmy kroki mające na celu wsparcie Uczelni wyższych w prowadzeniu zajęć, stąd też duże zaangażowanie Transition Technologies we współpracę z łódzkimi uczelniami. Prowadzimy laboratoria i wykłady, wspieramy inicjatywy studenckie, współorganizujemy Łódzki Test dla Informatyków. Co roku bierzemy udział w Akademickich Targach Pracy, na których mamy okazję do bezpośredniego kontaktu ze studentami. Najlepsi zapraszani są do wzięcia udziału w rekrutacji w ramach Programu Praktyk Letnich zaJAVkA, po których część z nich pozostaje z nami na dużej, jako nasi pracownicy. Z przyjemnością obserwuję jak nasza działalność w zakresie edukacji przyczynia się do rozwoju zawodowego młodych studentów informatyki. Wszelkie wysiłki, które podejmujemy w tym temacie wiążą się również z rozwojem pracowników, którzy są w tego typu działania zaangażowani. Nie boimy się wyzwań i jesteśmy wciąż otwarci na współprace w tym zakresie”Marcin Wilczura Manager for R&D Department Transition Technologies S.A.

"Zarząd Polski Przedsiębiorczej pragnie zarekomendować i wyrazić zadowolenie ze współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności, która trwa już drugi rok akademicki.
Na uwagę zasługuję fakt, iż Uczelnia jest otwarta na ludzi przedsiębiorczych. Pomaga osobom które mają potencjał i chcą go rozwijać. Jest otwarta na nowe pomysły i inicjatywy.
We współpracy z Uczelnią Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dają studentom możliwość nauki przedsiębiorczości w praktyce poprzez założenie własnej firmy w formie startupu. Daje to możliwość nauki oraz zdobywania praktycznego doświadczenia pod kątem oczekiwań rynku. Uczelnia jest najbardziej ceniona i rozpoznawana wśród pracodawców oraz powstała z myślą o informatyce i jest to od wielu lat jej kierunek wiodący. Ponadto uczelnia współpracuje z największymi firmami branży IT w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że instytucje podejmujące współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności będą w pełni usatysfakcjonowane z jej efektów."Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej

„Walka o informatyków w Łodzi jest z roku na rok coraz bardziej intensywna, a w szczególności o chętnych do ciągłego rozwoju programistów.  Firmy poza wynagrodzeniem – które w branży informatycznej jest ponadprzeciętne – starają się zaspokajać potrzeby pozamaterialne w tym te dotyczące komfortu, ciekawych wyzwań, stabilności  zatrudnienia i rozwoju. Już teraz u większości dużych pracodawców można znaleźć ciekawe projekty, szkolenia, lektoraty, ale też konsole do gier, hamaki i inne atrakcje. Jest to z pewnością jedna z najbardziej perspektywicznych branż, której panuje rynek pracownika ponieważ popyt na specjalistów jest ciągle rosnący. Najlepiej jak najwcześniej rozpocząć praktykę w firmie, która będzie w stanie się rozwijać dając projekty i wyzwania z obszaru który nas interesuje, lub rozpocząć samodzielne praktyczne projekty z osobami o podobnych zainteresowaniach. Uczelnia z pewnością się przydaje nie tylko do porządkowania wiedzy i poznania nieco szerszych zastosowań informatyki, ale właśnie do poznania podobnych do nas osób z którymi w przyszłości będzie można wspólnie stworzyć coś razem.”Dariusz Lis , CEO InnoMentors, wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający w Transition Technologies S.A.

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi  to nowoczesna i dynamiczna uczelnia z bardzo dobrą kadrą profesorską i ciekawą ofertą dydaktyczną. Absolwenci uzyskują prestiżowy dyplom uczelni, uznanej i cenionej w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców. Oprócz wiedzy i praktyk studenci uczelni mogą zdobywać doświadczenie i kontakty działając w Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club - Regionu Łódzkiego największej organizacji promującej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w Polsce, którego siedziba znajduje się na terenie uczelni.”

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest dla nas cennym partnerem w zakresie pozyskiwania nowych współpracowników oraz interesujących projektów. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy poszerzamy naszą wiedzę w zakresie branży IT. Projekty, które realizujemy wspólnie pozwalają nam na ulepszanie metodologii pracy, co przekłada się na sposób realizacji projektów oraz ich jakość. Współpracę z uczelnią oceniamy bardzo dobrze. Z przyjemnością współpracujemy z zatrudnionymi tam specjalistami, a poziom wiedzy studentów i absolwentów oceniamy jako bardzo wysoki.” Tomasz Bartosiak – Prezes Zarząd Dinx Group

„Technologia druku 3D sukcesywnie zdobywa uznanie w oczach licznych branż - począwszy od przemysłowej i wytwórczej, przez architektoniczną, a skończywszy na agencjach reklamowych i marketingowych. Kolejne firmy i przedsiębiorstwa wprowadzają technologię druku 3D do swoich ofert lub procesów technologicznych. Równocześnie pojawia się realny problem w postaci braku wykwalifikowanej kadry - zarówno projektantów 3D, specjalizujących się w projektowaniu i optymalizowaniu projektów pod druk 3D, jak również operatorów drukarek 3D i specjalistów od tej technologii. Z powodu braku takich specjalistów na rynku, firmy są zmuszone wdrażać się w druk 3D własnymi siłami - często metodą prób i błędów. Wychodząc na przeciw potrzebom rynkowym, postanowiliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności wprowadzić nowe zajęcia do programu edukacyjnego, ukierunkowane na druk 3D. Jako największy portal poświęcony technologii druku 3D w Polsce oraz ceniona firma consultingowa i szkoleniowa jesteśmy przekonani, iż wspólnie z Uczelnią jesteśmy w stanie przygotować przyszłych projektantów i specjalistów ds. druku 3D do bezproblemowego wdrożenia się w struktury dowolnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również pomóc w rozpoczęciu własnej działalności w tym obszarze.”Paweł Ślusarczyk, Prezes Zarządu CD3D Sp. z o.o.

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim w województwie łódzkim. Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz współpraca z przedsiębiorcami w ramach inicjatyw klastrowych ŁARR S.A.: Łódzkim Klastrze Gamedev i Klastrze Innowacji Budowlanych BOAT pozwala władzom uczelni na dopasowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu wpierająca rozwój przedsiębiorczości chętnie bierzemy czynny udział w wydarzeniach organizowanych na uczelni takich jak Dzień IT i Akademickich Targach Pracy.” – Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi aktywnie wspiera rozwój postaw pro przedsiębiorczych wśród swoich studentów. Wpływa na wzrost kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu w kraju i zagranicą oraz pozwala testować swoją wiedzę w praktyce. Cieszymy się, że WSIiU będąc partnerem Łódzkiego oddziału Business Link współpracuje z nami przy projektach mających znaczenie z punktu widzenia nie tyle pracowników, co pracodawców.„ - Cezary Stacewicz , Chief Product Officer Business Link Poland oraz Manager Business Link Łódź.

„Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby rynku wraz  z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności zdecydowaliśmy się pomóc przy wprowadzeniu nowych zajęć do programu edukacyjnego, ukierunkowane na projektowanie graficzne oraz strukturalne opakowań. Jako globalny lider  na rynku oprogramowania do projektowania opakowań (Opakowania dziewięciu na dziesięć głównych marek wytwarzane są przez  klientów Esko) jesteśmy przekonani, iż wspólnie z Uczelnią jesteśmy w stanie przygotować przyszłych projektantów i specjalistów ds. projektowania opakowań oraz przygotowania do druku. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu dostarczonemu przez Esko oraz Digiprint  możliwe stało się praktyczne kształcenie w zakresie projektowania strukturalnego i graficznego opakowań zgodnie z obowiązującymi na rynku najnowszymi standardami w tym zakresie. „Mariusz Geras Sales Account Manager Esko

"Współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi od ponad roku. Uczelnie dba o swoich studentów i absolwentów zapewniając im. między innymi dodatkowe kursy i szkolenia. Wspólnie z naszą firmą organizowane są szkolenia dla studentów poszerzające ich wiedzę oraz rozwijające umiejętności praktyczne z zakresu fizjoterapii. Rekomendujemy WSIU dla osób chcących zdobyć rzetelne wykształcenie." Natalia Szubelek, fizjoterapeuta Medyczny dla Dzieci

„Migaj Naturalnie jest szkołą językową z pięcioletnim stażem ukierunkowaną nadziałalność ogólnopolską. Pojawiając się na rynku szkoleń i kursów z obszaru polskiego języka migowego (PJM) nasza firma nieustannie poszukuje partnerów, dla których potrzeby komunikacyjne Głuchych i Słabosłyszących stanowią niemarginalizowane punkty w wewnętrznej polityce rozwoju ich działalności. Jednym z partnerów, dla których z przyjemnością wystawiamy rekomendację jest Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU) w Łodzi, która zgłosiła chęć przeszkolenia 19-stu pracowników akademickich i administracyjnych Uczelni, z nastawieniem na kontynuację nauki polskiego języka migowego prowadzonej przez native-signerów, w celu osiągnięcia komfortowego poziomu komunikacyjnego w PJM wśród pracowników punktów obsługi studenta, punktów rekrutacyjnych, dziekanatach oraz rektoracie. Dodatkowo, Uczelnia planuje organizację cyklu eksperckich wykładów z zakresu polskiego języka migowego, jak również tożsamości społeczno-kulturowej Głuchych w Polsce. Głównym zamysłem Uczelni jest jednak stworzenie przyjaznej atmosfery dla Głuchych i Słabosłyszących studentów, która wiąże ze sobą spełnienie ich potrzeb komunikacyjnych oraz pełną tolerancją nastawioną na odrębność językowo-kulturową Głuchych. W prostych słowach WSIU, drugim domem Głuchych. Ponadto, otwartość Uczelni na nowe horyzonty, zdecydowanie i rzetelność w działaniach sprawia, iż Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności osiąga wyznaczone przez siebie cele. Takich partnerów szukamy!” - Michał Garncarek, właściciel Migaj Naturalnie

„Reprezentuję firmę z rynku łódzkiego, w której wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych grafików.Niestety wraz z rozwojem naszej organizacji i zwiększonymi potrzebami rekrutacyjnymi wzrasta również problem z obsadzeniem wakatów. Mimo iż otrzymujemy wiele CV – brakuje kluczowych kompetencji osób aplikujących o pracę u nas. Szczególnie dotyczy to technologii ESKO- znajomość jej, jest praktycznie gwarantem zatrudnienia u nas. Wyższa Szkoła Informatyki i  Umiejętności w Łodzi wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom co do kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Kształci specjalistów – grafików w technologii Esko, a tym samym gwarantuje im miejsca pracy w Polsce i nie tylko.” Igor Szlaski, właściciel REGANTA

„Duża dynamika rynku oraz ciągle zmieniające się technologie sprawiają że coraz częściej spotykamy się z brakiem wykwalifikowanej kadry. Współpraca z uczelniami pozwala nam wypełnić tą lukę a jednocześnie przygotować przyszłą kadrę która będzie w stanie wdrożyć się szybko do warunków biznesu i przejść do realizacji poważnych projektów.”Łukasz Dębski, Business Development Director, Wastelands Interactive

 

 

Co u nas dostaniesz?

 • Wprowadziliśmy nowy, ulepszony program nauczania,
 • Jako nieliczni oferujemy Moduł Projektowanie Gier,
 • Jako jedyni w Polsce mamy Salę Dedykowaną ESKO,
 • Wspieramy Twoje pomysł na biznes obecnością Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Uczelni a Akademickie Biuro Karier BAZa ma setki ofert praktyk, pracy i staży dla naszych studentów.
 • Czekają na Ciebie setki ofert pracy, praktyk, staży w naszym Akademickim Biurze Karier.

To wszystko w jednym miejscu!

 

„(...) Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby rynku wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności zdecydowaliśmy się pomóc przy wprowadzeniu nowych zajęć do programuedukacyjnego, ukierunkowane na projektowanie graficzne oraz strukturalne opakowań...„ - Mariusz Geras, Sales Account Manager ESKO

 

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi aktywnie wspiera rozwój postaw pro przedsiębiorczych wśród swoich studentów.(...) Cieszymy się, że WSIiU będąc partnerem Łódzkiego oddziału Business Link współpracuje z nami przy projektach mających znaczenie z punktu widzenia nie tyle pracowników, co pracodawców.„ - Cezary Stacewicz , Chief Product Officer Business Link Poland oraz Manager Business Link Łódź.

 

„(...) Współpracę z uczelnią oceniamy bardzo dobrze. Z przyjemnością współpracujemy z zatrudnionymi tam specjalistami, a poziom wiedzy studentów i absolwentów oceniamy jako bardzo wysoki.” Tomasz Bartosiak – Prezes Zarząd Dinx Group

 

Abastra

Kim jesteśmy?

Abastra jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania. Za cel stawiamy sobie budowanie przejrzystych i skutecznych rozwiązań technologicznych dla biznesu. We wdrażanych przez nas koncepcjach dbamy o wysoką jakość, wytwarzaną przez profesjonalny team działający w metodologii Agile i pozostający w bliskim kontakcie z bieżącymi nowościami technologicznymi.

Czym się zajmujemy?

Korzystając z najnowszych technologii opracowujemy rozwiązania IT dla biznesu, począwszy od koncepcji, przez programowanie, do stworzenia aplikacji. Naszym priorytetem jest zadowolenie klientów.

Jak pracujemy?

Największą grupę naszych klientów stanowią firmy zagraniczne o światowym zasięgu, z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wykwalifikowany zespół i wysokiej jakości produkt końcowy to nie wszystko, dlatego staramy się w naszych działaniach kierować kilkoma istotnymi zasadami, m.in.:
• Szczegółowa analiza problemu
• Dokładna i wyczerpująca specyfikacja rozwijana razem z projektem
• Tworzenie funkcjonalnych modułów
• Ciągła integracja
• Wewnętrzna kontrola jakości i ciągłe testowanie
• Wsparcie i dostosowanie do potrzeb klienta
• Wysokiej jakości zarządzanie projektem

Kogo zatrudniamy?

Programistów C/C++
Web Developerów
Programistów mobilnych na systemy iOS i Android
Testerów oprogramowania
Również dla osób ambitnych, chcących poszerzać swoje horyzonty proponujemy staże i praktyki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://abastra.com/ oraz na naszym facebook’u: https://www.facebook.com/abastrapolska/ 

Osoba do kontaktu:
Marta Walas
Asystentka Zarządu
Abastra Sp. z o.o.
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź
e-mail: marta.walas@abastra.com 
tel. + 48 698 426 886

 

Accenture

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 323 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliarda dolarów.

W Accenture Łódź Delivery Center zatrudniamy entuzjastów technologii, programistów i analityków systemu. To miejsce dla osób poszukujących pełnej wyzwań kariery w IT oraz dostępu do szkoleń, wiedzy i narzędzi programistycznych na poziomie, jaki może zaoferować tylko duża firma. Globalny zasięg Accenture daje niepowtarzalną możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, dla klientów z całego świata i z wykorzystaniem najważniejszych i najnowszych rozwiązań IT.

W sierpniu 2010 roku polskie Accenture Technology Solutions zostało włączone do Delivery Center Network i stało się oficjalnie Accenture Lodz Delivery Center. Teraz jesteśmy jednym z około pięćdziesięciu takich biur na całym świecie. Włączenie do globalnego Delivery Center Network zawdzięczamy usługom oferowanym na najwyższym światowym poziomie.

Link do strony:
http://www.accenture.com/pl-pl/Pages/index.aspx 
https://www.facebook.com/pages/Accenture-Lodz-Delivery-Center/116247701825110?ref=bookmarks

Link do filmiku pokazującego pracę u Nas: 
https://www.facebook.com/116247701825110/videos/vb.116247701825110/648305425285999/?type=2&theater https://www.facebook.com/pages/Accenture-Lodz-Delivery-Center/116247701825110?sk=videos

Link do ofert pracy:
http://careers.accenture.com/pl-pl/jobs/Pages/jobsearch.aspx?city=%C5%81%C3%B3d%C5%BA

Dane kontaktowe: 
Monika Bujak e-mail: Monika.Bujak@accenture.com
Monika Myślińska e-mail: Monika.Myslinska@accenture.com

 

Amcor

Amcor jest jedną z największych na świecie firm produkujących opakowania. Centrala firmy znajduje się w Melbourne w Australii. Amcor posiada 33 000 pracowników, ponad 300 fabryk w 43 krajach na 5-ciu kontynentach.
W Polsce firma zatrudniamy 800 pracowników w 4 zakładach, trzech znajdujących się w Łodzi i jednym w Złotowie (woj. Wielkopolskie).
Jeden z łódzkich zakładów należy do grupy produktowej Tobacco, produkującej opakowania dla przemysłu tytoniowego, pozostałe do grupy Flexibles, zaopatrującej głównie branżę spożywczą w opakowania foliowe. W sumie w Polsce zatrudniamy ok. 800 pracowników. Naszymi klientami są globalne koncerny, a we własnej branży posiadamy opinię lidera innowacji i nowych technologii.

Strategia rozwoju firmy zakłada osiągnięcie pozycji jednego z trzech głównych udziałowców na wszystkich wybranych rynkach oraz jednego z pięciu wiodących światowych producentów opakowań, co ma uczynić z niej markę rozpoznawalną na całym świecie.

Misją firmy jest stworzenie stabilnej wartości dla akcjonariuszy Grupy, poprzez osiągnięcie wiodącej pozycji wśród producentów opakowań, nawiązanie znakomitych stosunków z klientami oraz stworzenie doskonałej jakości usług, a także zachęcanie i wynagradzanie pracowników za osiągnięcie najwyższego standardu pracy.

Link do naszej strony:
http://accelerate.amcor.com/

Linki do naszych ofert pracy:
http://www.amcor.com/careers/amcor_careers.html

Osoby do kontaktu:
Monika Cielepak
HR Specialist
Amcor Tobacco Packaging Polska Sp z o.o
ul. Aleksandrowska 55, 91-205 Łódź
tel. +48 42 613 85 23
e-mail:  monika.cielepak@amcor.com

Agnieszka Marciniak
HR Specialist
Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.
ul. Nowy Józefów 64d, 94-406 Łódź
tel. +48 42 2729 737
e-mail:  agnieszka.marciniak@amcor.com

AMG.net /Atos Polska

AMG.net/ Atos Polska to zróżnicowany zespół pod względem płci, umiejętności, charakterów oraz pasji. To projekty IT i realizacje dla największych. To wyzwania i rozwój – najlepszy start Twojej zawodowej kariery.

Atos Polska to jeden z największych integratorów na polskim rynku IT. Jest organizacją utworzoną w wyniku globalnego połączenia francuskich firm Atos oraz Bull w drugiej połowie 2014 roku. W naszym kraju grupy te reprezentowane były przez trzy odrębnie działające dotychczas firmy: Atos Polska, AMG.net S.A. oraz Bull Polska. Naszymi klientami są najważniejsi gracze różnych sektorów gospodarki polskiej i światowej. Wykorzystując nasze technologiczne centra kompetencji mieszczące się w 5 lokalizacjach w Polsce dostarczamy klientom najwyższą jakość usług zarówno w wymiarze lokalnym, jak również międzynarodowym.

AMG.net/ Atos Polska to:

… ponad 1200 osób w 5 lokalizacjach w Polsce (Łódź, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Toruń),
… 7 centrów technologicznych (Oracle, Microsoft, SAP, Liferay, Java, Salesforce, ATG),
… innowacyjne projekty dla renomowanych klientów,
… część międzynarodowej informatycznej Grupy Atos w Polsce,
… najwyższe kompetencje i kilkanaście lat doświadczeń w branży IT,
… młode, zaangażowane i kreatywne zespoły pracowników.

Link do naszej strony:
www.amg.net.pl

Link do ofert pracy:
www.bullkariera.pl

Osoba do kontaktu:
Anna Stawicka – HR konsultant
anna.stawicka@amg.net.pl

Asseco

Asseco Data Systems S.A. (dawne CK ZETO S.A.)to firma informatyczna, której tradycja sięga 1965 roku, kiedy to powstała ona jako jedno z państwowych przedsiębiorstw pod nazwą Zakład Elektronicznych Technik Obliczeniowych. W 1994 roku została przekształcona w spółkę akcyjną i od tego momentu może poszczycić się tym, że jako firma finansowana wyłącznie z kapitału własnego, wykazuje się bardzo dobrą płynnością finansową, utrwalając tym samym swoją stabilną i mocną pozycję na rynku branży IT. Od kwietnia 2012 roku jest częścią Grupy Asseco, która skupia rentowne firmy informatyczne z całego świata. Firma dostarcza pełen zakres usług informatycznych, a do podstawowych obszarów działalności należą: wydruki masowe, outsourcing usług IT (m.in. usługi programistyczne) i bezpieczeństwa danych (m.in. data center), szkolenia, dostawa sprzętu komputerowego, zarządzanie danymi i ich archiwizacja.

Link do strony:
https://www.assecods.pl/oferta/ 

Link do ofert pracy:
https://kariera.assecods.pl/ 

Osoba kontaktowa:
Monika Fiszer, tel.42 675 63 05
oraz
dział HR - Renata Czechowska tel. 42 675 63 83

 

 

Benefit System

Benefit Systems stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness.

Firma tworzy, rozwija i dostarcza pracodawcom nowoczesne i skuteczne rozwiązania w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszaru sportu, rekreacji, kultury i rozrywki, jak również szytych na miarę programów kafeteryjnych, pozwalających na elastyczne motywowanie pracowników, a także wspieranie ich w osiąganiu work-life balance.

Benefit Systems to firma godna zaufania

 • Działalność prowadzona od 2000 roku
 • Od 2011 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Ponad 7 000 firm i instytucji korzystających z rozwiązań Benefit Systems
 • Ponad 568 000 zadowolonych użytkowników
 • 1 000 partnerów działających w ponad 650 miastach Polski
 • 94% partnerów doceniających profesjonalizm Benefit Systems
 • 96% klientów jest zadowolonych ze współpracy

Link do strony firmy: 
www.benefitsystems.pl/

Link do ofert pracy: 
http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/benefit-systems-s.a.,18799808/praca 
http://www.benefitsystems.pl/praca

 

CD3D

CD3D (Centrum Druku 3D ) to największy portal poświęcony technologii druku 3D w Polsce,

o ugruntowanej pozycji na świecie. Posiadamy archiwum blisko 1600 artykuł poświęconych tej technologii, jak również szereg unikalnych funkcjonalności w rodzaju BAZY FIRM (katalog firm tworzących branżę druku 3D w Polsce), BAZY DRUKAREK 3D (katalog wszystkich drukarek 3D dostępnych na rynku polskim), BAZY MATERIAŁÓW DO DRUKU 3D (katalog materiałów eksploatacyjnych). Nasze BAZY są nawzajem ze sobą powiązane, tworząc komplementarną platformę informacyjną dla wszystkich osób zainteresowanych drukiem 3D.

Ponadto firma świadczy szereg usług związanych z drukiem 3D: consultingowe i doradcze, szkoleniowe, PR, usługi druku 3D, organizowanie lub pomoc w organizacji konferencji 
i eventów. CD3D posiada własny park maszynowy, pozwalający jej na realizację dużych 
i kompleksowych zleceń w rodzaju produkcji niskoseryjnej lub wielkogabarytowej.

Link do naszej strony:
www.centrumdruku3d.pl

Osoba do kontaktu:
Anna Ślusarczyk
Kierownik Biura
a.slusarczyk@centrumdruku3d.pl
784 66 86 86

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej I praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

W 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 140 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 400 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 4 semestry. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA W AKADEMII CISCO

 • terminologię sieciową i protokoły
 • standardy sieci komputerowych
 • sieci lokalne (LAN) sieci rozległe (WAN)
 • modele OSI okablowanie sieciowe
 • urządzenia sieciowe (m.in. routery, przełączniki)
 • Internet
 • protokół IP
 • adresowanie w sieci

Istotna uwaga jest poświęcona zagadnieniom utrzymania i serwisowania sieci oraz budowie bezpiecznych sieci komputerowych. Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Studenci WSInf i uczniowie ABiS – 500 zł
 • Studenci pozostałych uczelni i uczniowie – 650 zł
 • Pozostali uczestnicy – 800 PLN

ZAJĘCIA

Zajęcia rozpoczynają się w momencie otrzymania liczby zgłoszeń wystarczających do utworzenia grupy. Wówczas podany będzie wstępny termin pierwszych zajęć (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samokształcenia. Kursant jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wykładowych oraz laboratoriach. Pozostałe formy (konsultacje i samokształcenie) nie są obowiązkowe

Digiprint PL Sp. z o.o. i ESKO

Esko zatrudnia około 1 300 osób na całym świecie. Rozwiązania Esko to szeroka gama oprogramowania i urządzeń: ofertę naświetlarek fleksograficznych CDI CtP i cyfrowych ploterów tnących Kongsberg uzupełniają profesjonalne usługi, szkolenia i doradztwo.

Nasze rozwiązania są wykorzystywane do zarządzania opakowaniami, tworzenia grafiki, projektowania strukturalnego, przygotowywania do druku, wizualizacji 3D, produkcji płyt, automatyzacji przepływu pracy, kontroli jakości, tworzenia próbek, paletyzacji, współpracy w zakresie łańcucha dostaw oraz produkcji oznakowań i ekspozytorów.

Link do naszej strony:
www.esko.com/pl

Link do filmu o nas:
http://jobs.esko.com/colleagues

Link do naszych ofert pracy:
http://jobs.esko.com/

Dinx Group

Każdego dnia grupa zapaleńcow i specjalistów w swojej dziedzinie spotyka sie i knuje... jak w najbardziej kreatywny i skuteczny sposób promować swoich Klientów oraz jakich narzędzi do tego użyć!

A jeżeli o narzędziach mowa to nasz arsenał obejmuje:
- projektowanie,
- druki,
- produkcję gadżetów,
- zakup mediów,
- organizację eventów,
- robienie Internetów (w tym www, FB, YT, G+, app i wiele innych liter alfabetu).

Link do strony firmy:
www.dinxgroup.pl

Link do ofert pracy:
http://zostan.dinxdigital.pl/

Dane do osoby kontaktowej:
Daniel Kuziora Daniel.kuziora@dinxgroup.pl, Tel. 723 989 018

Ericsson Sp. z o.o.

Ericsson jest jedną z największych w Polsce firm w branży ICT. Polska została drugim pod względem wielkości ośrodkiem badań i rozwoju Ericsson na świecie. Obecnie, w naszych 8 głównych lokalizacjach w Polsce, zatrudniamy 3000 pracowników.

 

Jesteśmy obecni w Polsce od 1904 roku, kiedy w Warszawie rozpoczęła działalność pierwsza centrala telefoniczna, wyposażona w sprzęt firmy Ericsson. Aktualnie jesteśmy wiodącym na polskim rynku liderem przygotowań do wdrożeń technologii 5G oraz drugim pod względem wielkości ośrodkiem badań i rozwoju Ericsson na świecie. Pracownicy Ericsson w Krakowie i Łodzi pracują nad oprogramowaniem w obszarze dostępu radiowego, natomiast w warszawskim biurze tworzymy oprogramowanie wykorzystywane do zarządzania sieciami komórkowymi. Współpracujemy z uczelniami i operatorami oraz aktywizujemy lokalne start up-y w upowszechnianiu 5G. Ericsson współpracuje w Polsce ze wszystkimi operatorami sieci komórkowych, a także z wybranymi dostawcami telewizji kablowej i operatorami telefonii stacjonarnej.

 

Pracując nad kompleksowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, oferujemy możliwości rozwoju kariery w obszarze ICT. Jako centrum R&D, w Krakowie i w Łodzi, prowadzimy projekty związane z oprogramowaniem teleinformatycznym w standardach 2G-5G. Tworzymy kompletne rozwiązania w obszarze sieci inteligentnych oraz sieci nowej generacji. Rezultaty naszej pracy wpływają na życie milionów ludzi na całym świecie, kształtują ich codzienne i przyszłe życie. Świadomość tego, a także możliwość działania w niezwykle twórczym i przyjaznym środowisku sprawia, że praca w Ericsson jest wyjątkowym doświadczeniem.

 

Naszym pracownikom zapewniamy warunki, które umożliwiają nie tylko osiąganie celów zawodowych, ale też motywują do podejmowania kolejnych wyzwań i rozwijania swojego potencjału. Wykorzystując m.in. metodyki Agile, wiemy jak ważna jest umiejętność współpracy. Możemy na siebie liczyć i wspieramy się w codziennych obowiązkach, nierzadko również po pracy, spędzając wspólnie czas.

 

Więcej o Ericsson dowiesz się na naszej stronie http://www.ericsson.com/careerspoland

 

Sprawdź aktualne oferty pracy na  i praktyk

Fit Fabric

Stworzyliśmy kluby, które są miejscem idealnym dla kochających ruch, sport i zdrowy styl życia. Z wyjątkową atmosferą.W samym sercu Łodzi. Oferujemy: aerobom, antycelulit, cross combat, dance, fat burner, fit bike, fot combat.

Dołącz do FIT FABRIC TEAM

Zapraszamy do współpracy osoby energiczne, ambitne, komunikatywne. Nasze kluby to nie tylko miejsce pracy. To unikalna atmosfera, jedyni w swoim rodzaju ludzie, dobry humor i szansa rozwoju. Jako najprężniej rozwijająca się sieć klubów fitness w Łodzi, stale szukujemy ludzi, którzy razem z nami będą tworzyć kolejne, niepowtarzalne miejsca dla ludzi aktywnych.

Link do naszej strony:
http://www.fitfabric.pl

Link do ofert pracy:
http://www.fitfabric.pl/kariera

Osoba do kontaktu:
Dominik Heftowicz
dominik.heftowicz@gmail.com

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o

Fujitsu Technology Solution obecne jest w Łodzi od 2009 roku. Na świecie firma Fujitsu zatrudnia około 170 000 osób w 70 krajach. Są to przede wszystkim specjaliści z obszarów IT. Głównym zadaniem Fujitsu jest projektowanie, budowa i obsługa systemów informatycznych oraz hardware’u dla klientów korporacyjnych.

Od 2009 roku FIRMA rozwija się w obszarze Customer Service – dla klientów oferuje wsparcie techniczne z obszaru IT. W 2014 otworzyła dział BPO/SSC, gdzie zatrudnia osoby 
z doświadczeniem w księgowości.

Firma rozwija również nowy dział RIM. Są to inżynierowie ze specjalizacją w Sieciach, Windows/Unix Serverach, MS Exchange, Citrix.

Fujitsu Technology Solution  od ponad roku rozwija dział R&D - zatrudnia programistów z językami programowania jak C/C++, Java, .NET, JavaScript, PHP, Python, Bash, jak i inżynierów QA z językami skryptowymi.

W ramach R&D firma buduje rozwiązania cloudowe, programuje rozwiązania embedded (Linux, BIOS).

Z innowacji w ujęciu globalnym, firma rozwija się w obszarze identyfikacji/akcesu użytkowników – rozwiązania jak PalmSecure, smartphone umożliwiający identyfikację użytkownika po skanie tęczówki oka.

Link do naszej strony: http://www.fujitsu.com/pl/about/local/lodz/
Link do filmu o nas: https://www.youtube.com/watch?v=ch-PlpQotcs

Link do naszych ofert pracy:
http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/fujitsu-technology-solutions-sp.-z-o.o.,20017895
http://www.fujitsu.com/pl/about/local/lodz/careers/apply-now.html

Osoba do kontaktu:
Piotr Pęciak Piotr.peciak@ts.fujitsu.com

GFT Poland Sp. z o. o.

The GFT Group is a global technology partner for the future of digital solutions – from discovering innovation to developing and implementing sustainable business models. Within the Group, GFT Poland (previously Rule Financial) is the provider of IT services and expertise for the global investment banking community.

We work for 9 out of 10 top investment banks of Wall Street and the City of London. As the GFT Group, we employ more than 4200 people in 32 offices, spread over 11 countries. 
In Poland, we have more than 500 specialists in our 2 branches located in Lodz and Poznan. True - we’re big, but even bigger on never having to choose quantity over quality.

We create software.

Link do naszej strony:
http://www.gft.com/pl/pl/index.html

Link do ofert pracy:
http://www.gft.com/pl/pl/index/Kariera.html

Link do filmiku pokazującego pracę u nas:
https://www.youtube.com/watch?v=PS3xAxpVsVs&list=PLdj1hFLEv6ezK25gEJEvBGGUPERHPDzhI

Osoba do kontaktu:
Sylwia Rzemieniewska, Recruitment Manager
sylwia.rzemieniewska@gft.com

IBM Polska Sp. z o. o.

IBM - jedna z największych na świecie firm informatycznych, od ponad 100 lat jesteśmy liderem w zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne.

IBM Polska Sp. z o.o. działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Zmiana strategii i rozbudowanie kompetencji w kierunku oferty usługowej pozwala firmie kompleksowo zaspakajać potrzeby rynku - od doradztwa strategicznego, poprzez dostarczanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, aż do całościowego przejęcia zarządzania infrastrukturą IT w ramach usług outsourcingowych.

Doradztwo biznesowe świadczy dział IBM Global Business Services, utworzony w 2002 roku w wyniku przejęcia części doradczej PwC Consulting. Usługi z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury informatycznej leżą w kompetencjach działu IBM Global Technology Services. Dostarczaniem rozwiązań softwarowych zajmuje się dział IBM Software Group. IBM to także wiodący dostawca sprzętu informatycznego - w ofercie działu Systems and Technology Group znajduje się szeroka gama rozwiązań, zarówno dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jak i korporacji międzynarodowych.

Nasze wartości

Nasze wartości, wartości ludzi IBM, wpływają na naszą pracę i na decyzje, jakie podejmujemy w imieniu tej firmy. Wspólny zbiór wartości pomaga nam podejmować lepsze decyzje, a pośrednio sprawia, że nasza firma jest z roku na rok coraz lepsza. Jednak rzeczywisty wpływ tych wartości przejawia się w ich bezpośrednim stosowaniu w pracy każdego z nas oraz w interakcjach z innymi osobami na całym świecie. Pracownicy IBM starają się, by ich działaniami kierowały następujące wartości:

 • Zaangażowanie w pracę na rzecz sukcesu Klientów.
 • Innowacyjność w obszarach ważnych dla naszej firmy i całego świata.
 • Zaufanie i osobista odpowiedzialność we wszystkich relacjach.

Link do naszej strony:
http://www.ibm.com/pl/pl/

Link do ofert pracy:
http://www-05.ibm.com/employment/pl/ibm-poland/job_areas.shtml

Osoba do kontaktu:
Agata Wołosz agata.wolosz@pl.ibm.com

Ides Sp z.o.o.

IDES jest ekspertem w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne średniego i wyższego szczebla dla wielu branż i kręgów językowych. Rekrutujemy w oparciu o kompleksowe podejście do całości procesu zatrudnienia i kształtowania pracowników, z wykorzystaniem wielokanałowych i nowoczesnych metod selekcji kandydatów.
IDES prowadzi wiele atrakcyjnych projektów rekrutacyjnych skierowanych do studentów i absolwentów.

We care about your people to make your people care about your business.

Link do naszej  strony:

www.ides.pl

Link do ofert pracy:
www.ides.pl/oferty

Dane do osoby kontaktowej:
Katarzyna Piątkowska tel.  42 630 04 33 w. 20

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od blisko 15 lat wspiera rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje unijne na rozwój firm, nowych technologii,  specjalistyczne usługi doradcze, organizacja misji  i targów zagranicznych do najdynamiczniejszych krajów całego świata oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych do naszego regionu czynią z nas lidera wśród organów wsparcia biznesu w naszym regionie. Pomogliśmy setkom firm rozwinąć  skrzydła - pozyskać fundusze, odpowiednie biznesowe know-how, zdobyć nowe rynki krajowe  i  zagraniczne. Doświadczenie i wiedza, którą zdobyliśmy w ciągu tych wszystkich lat, wsparta imponującą liczbą przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako instytucja otoczenia biznesu świadczy usługi obejmujące m.in.: Konsulting finansowy, Doradztwo prawne i biznesowe, Wsparcie w zakresie eksportu/ importu dla przedsiębiorstw. Przygotowywanie dokumentów strategicznych dla biznesu oraz sektora publicznego.

http://www.larr.lodz.pl/

MakoLab

MakoLab S.A. jest spółką z sektora informatycznego notowaną na rynku NewConnect GPW. Od ponad 25 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania IT z zakresu komunikacji cyfrowej i wspierania procesów biznesowych.

Usługi MakoLab obejmują wykonanie portali korporacyjnych, aplikacji mobilnych, dedykowanych systemów do zarządzania relacjami z klientami, sprzedażą, logistyką i innymi obszarami biznesu oraz doradztwo i marketing w sieci.

Mottem firmy jest Digital Agility, co oznacza połączenie nowoczesnych technologii informatycznych, wysokich kompetencji merytorycznych oraz elastycznych metodyk prowadzenia projektów dla wytworzenia optymalnych rozwiązań IT służących realizacji celów biznesowych. Unikalną specjalnością MakoLab jest wykorzystanie technologii semantycznych do analizy dużych danych.

Ok. 70% przychodów firmy stanowi eksport. Z jej usług korzystają globalne koncerny np. Grupa Renault-Nissan, RCI Banque oraz lokalni liderzy - mBank, PZU czy dr Irena Eris.

Spółka zatrudnia ponad 140 osób i ma biura w Łodzi, Paryżu i Londynie. Jest udziałowcem w Chemical Semantics, Inc. z siedzibą w Gainesville (Floryda, USA), która opracowuje oprogramowanie dla sektora naukowego bazujące na technologii semantycznej.

Link do naszej strony:
www.makolab.pl

Link do filmiku promującego pracę u nas:
https://www.youtube.com/watch?v=nFsfmQeq3QU

Link do ofert pracy:
http://makolab.pl/pl/o-makolab/oferty-pracy

Osoba do kontaktu:
Piotr Subko  Piotr.Subko@makolab.net

Medyczny dla dzieci

Medyczny Dla Dzieci – firma założona w 1994 roku we Wrocławiu.

Już od momentu powstania celem firmy było wdrażanie na polski rynek innowacyjnych technologii i produktów. Pierwsze lata działalności związane były z branżą elektroniczną.

Postawiliśmy jedna przed naszą firmą zadanie poszukiwania na świecie produktów medycznych, które są całkowicie nowatorskie i dotychczas nieobecne w Polsce. W 2002 r nasze założenia zostały uwieńczone sukcesem – rozpoczęliśmy dystrybucję monitora oddechu dla niemowląt Babysense® produkcji izraelskiej. Dziesiątki tysięcy dzieci monitorowane w szpitalach i w domach to zasługa najwyższej jakości sprzętu, który uratował niejedną malutką istotę. Monitor oddechu Babysense pozwolił nam poznać zagadnienia związane z niemowlętami, wcześniakami i ich problemami oddechowymi.

Naprowadziło nas to na dwa nowe produkty, które zrewolucjonizowały dotychczasowe metody inhalacji. BabyAir® – bezmaseczkowy nebulizator dla wcześniaków i niemowląt oraz Aeroneb Go® – inhalator, w którym zastosowano technologię VMT opartą na opatentowanym generatorze aerozolu OnQ produkowanym przez irlandzką firmę Aerogen Ltd. Wprowadzane kolejno do naszej oferty urządzenia do rehabilitacji oddechowej znane są już wśród pacjentów z mukowiscydozą, dyskinezą rzęsek czy MPDz – jedyna mobilna kamizelka oscylacyjna Vibra Vest® oraz unikalny dwufazowy system PEP do drenażu oskrzelowo-płucnego Quake® Thayer Medical.

Naszą największą dumą i jednocześnie wyzwaniem jest wprowadzony w 2013 roku do Polski wielofunkcyjny system do rehabilitacji i usprawniania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami ruchowymi Krabat® AS Norway. Prezentacja tego systemu na targach REHABILITACJA 2014 w Łodzi przyniosła ogromny sukces w postaci ZŁOTEGO MEDALU targów. Następujące po sobie wydarzenia i sukcesy kierują nas na konkretną ścieżkę poszukiwań bardzo bliską naszemu sercu – produktów, które przyczyniają się do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu najmłodszych.

Z przyjemnością i sukcesami pomagamy również tym najbardziej potrzebującym. Uruchomiliśmy gabinet rehabilitacyjny i bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego dla dzieci. Prowadzimy również zbiórki 1% i datków dla naszych podopiecznych oraz szkolenia studentów i fizjoterapeutów.

Link do naszej strony:
http://medycznydladzieci.pl/ 

Linki do naszej oferty szkoleniowej:
http://medycznydladzieci.pl/szkolenia/

Osoba kontaktowa:
Natalia SzubelakNatalia@medycznydladzieci.pl 

Migaj Naturalnie

Migaj Naturalnie to Placówka Kształcenia Ustawicznego specjalizująca się w kursach Polskiego Języka Migowego, dla której ideą jest umożliwienie uczestnikom pełnej komunikacji ze społecznością Głuchych w Polsce dzięki nauce PJM.

Nasza oferta składa się z kursów opracowanych w oparciu o standardy skali biegłości językowej według Rady Europy dotyczącej nauki języków obcych na poziomach od podstawowego do zaawansowanego z uwzględnieniem aspektu kulturowego Głuchych. Programy stanowiące trzon naszej szkoły wzmacnia doświadczenie lektorów, którymi w większości są native-signers czyli Głusi, dla których PJM jest pierwszym językiem.

Kursy języka migowego organizowane są w trybach dziennych, popołudniowych oraz weekendowych w zależności od preferencji uczestników. Organizujemy kursy w całej Polsce.

Link do naszej strony:
http://www.migajnaturalnie.pl/

Link do strony z ofertą prowadzonych przez nas kursów:
http://www.migajnaturalnie.pl/oferta.html

Osoba do kontaktu:
Michał Garncarek, 606 361 306, biuro@migajnaturalnie.pl 

Pietrucha

W skład Grupy Pietrucha wchodzi jedna firma handlowa oraz trzy zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Szeroki asortyment oferowanych produktów zapewnia ugruntowaną pozycję na polskim i światowych rynkach inżynierii lądowej i wodnej. Skuteczność proponowanych przez nas rozwiązań jest poparta licznymi realizacjami nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Doświadczenie, które przez lata zdobywaliśmy, pozwala oferować produkty najwyższej jakości oraz wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów. W naszych zaawansowanych technologicznie zakładach produkcyjnych wytwarzany jest szeroki wachlarz profili konstrukcyjnych oraz geosyntetyki z tworzyw termoplastycznych.

Od maja 2015 roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej IBS. System ten został zastosowany w wielu miejscach Europy (również w Polsce) i doskonale zdał egzamin w obliczu zagrożenia pod względem bezpieczeństwa i niezawodności działania w trudnych warunkach.

Nasze dążenia do ciągłego rozwoju obrazuje obecność na 5 kontynentach, w 34 krajach, gdzie obsługujemy niemal 3500 klientów. W Europie posiadamy sprawną i rozbudowaną sieć sprzedaży, ale nasza uwaga skupia się obecnie na Europie Wschodniej oraz rozwijających się krajach Azji i Afryki, gdzie powstały nasze przedstawicielstwa handlowe.

Link do naszej strony:
http://www.pietrucha.pl 

Linki do filmów promocyjnych naszą firmę:
https://www.youtube.com/watch?v=0wHcSCojP-E 
https://www.youtube.com/watch?v=FnLbjvHAuJw 

Link do ofert pracy:
http://www.pietrucha.pl/pl/kariera 

Osoba do kontaktu:
Marianna Charendarz, Tel.: 43 8292051 w. 56,
e-mail: kadry@pietrucha.pl 

Piktor

Firma nasza powstała w 2006 roku z myślą o sprostaniu rosnącej wciąż popularności druku cyfrowego. Koncepcja firmy to swego rodzaju nawiązanie do przedwojennych łódzkich tradycji, gdy działało tu wiele zakładów łączących część wydawniczą i drukarską, co stanowi kompleksową odpowiedź na oczekiwania naszych Klientów.

Oferta nasza skierowana jest głównie do małych i średnich firm, ale obsługujemy również duże międzynarodowe korporacje oraz agencje reklamowe. Naszymi Klientami w Polsce i poza granicami naszego kraju są różnego rodzaju instytucje państwowe i samorządowe, szkoły, uczelnie wyższe oraz centra szkoleniowe.

Zaufało nam także wiele wydawnictw i drukarń offsetowych, z którymi prowadzimy ciągłą współpracę. Znajomość rynku, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów oraz nowoczesny park maszynowy pozwalają nam na oferowanie produktów i usług na najwyższym poziomie jakościowym.

Profesjonalizm naszej kadry, bezustannie podnoszony poprzez system szkoleń, pozwala nam dostosowywać nasze usługi do ciągle rozwijającego się rynku poligraficznego.

Link do naszej strony:
http://www.piktor.pl/ 

Link do filmu o nas:
http://www.piktor.pl/index.php/o-nas 

Osoba do kontaktu:
Igor Szlaski igorszlaski@gmail.com 

PROTRI

www.protri.pl 

Więcej informacji wkrótce 

REGANTA Szlascy sp.j.

Szlascy Spółka Jawna to nowoczesna i innowacyjna firma specjalizująca się w produkcji etykiet i opakowań z materiałów samoprzylepnych, folii, laminatów i tektury litej drukowanych w technologii fleksograficznej. Doskonaląc procedury, technologię druku oraz poszerzając ofertę zdobywamy codziennie zadowolenie swoich klientów. Nowoczesny park maszynowy, kreatywna załoga, własny transport, a przede wszystkim własna agencja brandingowa, pozwalają nam zapewnić najszybszą i kompleksową obsługę naszych klientów, począwszy od zaprojektowania, przygotowania do druku, po gotowy wyrób. Wszystko to redukuje czas oczekiwania na produkt końcowy przez naszych partnerów.

Pracujemy dla firm dużych, ale i tych mniejszych, zarówno z Polski jak i z zagranicy reprezentujące branże: farmaceutyczną, kosmetyczną, chemiczną, budowlaną, spożywczą, alkoholową, elektroniczną, logistyczną i magazynową. Zgodnie z procedurami i polityką jakości staramy się ciągle doskonalić. Z tego powodu wdrażamy ISO 9001:2008

Ściśle współpracujemy z renomowanymi dostawcami materiałów samoprzylepnych takich jak: Avery Dennison, Raflatac, Antalis, Exon Mobile, oraz liderami wśród dostawców farb i lakierów: Flint, Huber, Sun Chemical i inni. Wszystkie stosowane materiały w naszej produkcji są zgodne z dyrektywami UE dzięki czemu możemy pochwalić się najwyższą jakością. Posiadamy 100% kontrolę jakości druku na każdym etapie produkcji.

Link do naszej strony:
www.reganta.pl 

Link do ofert pracy:
http://www.reganta.pl/index.php/kariera 

Osoba do kontaktu:
Igor Szlaski
i.szlaski@reganta.pl 

Rossmann

Z dniem 30 stycznia 2015 roku, Rossmann uruchomił w Polsce swoją 1000. drogerię. Przez 22 lata swojej działalności Rossmann stał się w Polsce synonimem słowa „drogeria”. Codziennie zakupy w sklepach sieci robi 600 tys. klientów. Na jego sklepowych półkach znajduje się 16 tys. produktów. Rossmann zatrudnia ponad 14 tys. pracowników.

Link do naszej strony:
http://www.rossmann.pl 

Link do ofert pracy:
http://www.rossmann.com.pl/kariera/praca-w-rossmann/proces-rekrutacji 

mail dla celów rekrutacyjnych:
rekrutacja@rossmann.com.pl 

Sygnity S.A.

Mamy Serce do IT.
Dołącz do nas i twórz razem z nami nową jakość IT.

Sygnity to wiodący polski dostawca rozwiązań informatycznych. Od 1991 oferuje systemy IT dla kluczowych sektorów gospodarki. Nasze rozwiązania stosuje większość banków w Polsce, wszystkie najważniejsze urzędy państwowe oraz największe koncerny energetyczne. Posiadamy biura w 15 miastach w Polsce.

24 lata wśród liderów na rynku IT
8000 zrealizowanych projektów
1700 specjalistów

Działamy w obszarach:
- doradztwo informatyczne
- produkcja i wdrażanie oprogramowania
- integracja rozwiązań
- audyt i testowanie oprogramowania
- dostarczanie infrastruktury informatycznej
- outsourcing IT

Kto tworzy Sygnity?
Eksperci dziedzinowi, pasjonaci technologii, mistrzowie transformacji in ambitni liderzy!
Szukamy ludzi z pasją, którzy nie boją się nowych wyzwań i chcą stać się częścią firmy kochającej branże IT.

Pasjonująca praca - Pracujemy z sercem nad różnorodnymi, ambitnymi i kompleksowymi projektami IT w kluczowych obszarach gospodarki.

Rozwój - Dysponujemy najwyższej jakości wiedzą i kompetencjami oraz doświadczeniem w zakresie znajomości branży klienta i nowoczesnych technologii IT. Otwieramy przed pracownikami szerokie możliwości nauki, rozwoju i wszechstronnego doświadczenia.

Niezależność i komfort pracy - W naszych pracownikach cenimy autonomię i swobodę działania. Oferujemy elastyczne formy pracy. Razem tworzymy przyjazną atmosferę i kulturę pracy zespołowej.

Masz serce do IT, tak samo jak my?
Dołącz do zespołu Sygnity! APLIKUJ!
http://www.sygnity.pl/kariera/oferty-pracy 

Link do naszej strony:
http://www.sygnity.pl 

Link do filmu o nas:
https://www.youtube.com/watch?v=-w5bJ02zRu4 

Link do ofert pracy:
http://www.sygnity.pl/kariera/oferty-pracy 

Osoba do kontaktu:
Michał Lewczuk MLewczuk@sygnity.pl 

Mail do przesyłania dokumentów aplikacyjnych rekrutacje@sygnity.pl 

TomTom

TomTom jest światowym liderem rozwiązań nawigacyjnych. Nasza główna siedziba mieści się w Amsterdamie, na całym świecie zatrudniamy łącznie 4000 pracowników. Zajmujemy się tworzeniem wygodnych i łatwych w użyciu przenośnych urządzeń nawigacyjnych (PND), samochodowych systemów nawigacyjnych jak również systemów do śledzenia i zarządzania flotą. Z naszych globalnych map, za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych, każdego dnia korzystają setki milionów osób.

Link do naszej strony:
http://www.tomtom.com/pl_pl/ 

Link do filmików o nas:
https://www.youtube.com/watch?v=CcnVAcjHpgY&list=PL2DBC505417632EA0h 
https://www.youtube.com/watch?v=ATulnxruvhQ 

Link do ofert pracy:
http://www.tomtom.jobs/ 

Osoby do kontaktu:
Ewelina Świdrak : ewelina.swidrak@tomtom.com 
Olga Narzekalak : olga.narzekalak@tomtom.com 

Transition Technologies S.A.

Transition Technologies S.A. jest liderem w branży nowych technologii oraz jednym z największych producentów oprogramowania dla sektora przemysłowego i energetycznego, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Transition Technologies S.A. zatrudnia ponad 600 osób w ośmiu oddziałach w Polsce: w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim, Łodzi, Lublinie, Koszalinie, Kielcach i Białymstoku a także za granicą: na Ukrainie, w Niemczech oraz USA.

Od początku istnienia firma prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie zaawansowanych technologii informatycznych. Spółka intensywnie rozwija nowy obszar działalności, jakim jest Internet of Things. Dodatkowo oprócz innowacyjnych usług IT realizuje projekty, które wpływają znacząco na ludzkie życie np. aplikacja Seeing Assistant.

Link do naszej strony: www.tt.com.pl 

Linki do filmów o nas:
https://www.youtube.com/watch?v=scn7BQ9BNYA 
https://www.youtube.com/watch?v=VpGf2lBtG1Y 
https://www.youtube.com/watch?v=nYQw_Aezzgk 

Link do ofert pracy: http://kariera.tt.com.pl/ 

Osoba kontaktowa: Agnieszka Żuraw A.Zuraw@tt.com.pl 

Unit9 (Le Polish Bureau)

UNIT9 - interaktywna agencja produkcyjna łącząca storytelling i najnowsze technologie.

UNIT9 odpowiedzialna jest za realizację innowacyjnych elementów kampanii marketingowych dla największych na świecie agencji i ich klientów. UNIT9 to obecnie druga najczęściej nagradzana firma produkcyjna na świecie według prestiżowego rankingu FWA.

UNIT9 tworzy projekty z pogranicza światów: video, gier i instalacji interaktywnych.

Klientami agencji są m.in Google, Disney, Mercedes-Benz, BMW, Calvin-Klein i McDonald's.
http://www.thefwa.com/profiles 

Oprócz głównej siedziby w Londynie, UNIT9 posiada także biura w San Francisco, Nowym Jorku, Sao Paulo, Sztokholmie, Berlinie, Florencji, Łodzi, Poznaniu, oraz Mumbaju, które nieustannie inspirują w sumie około 120-osobowy team specjalistów.

Le Polish Bureau jest polskim oddziałem Międzynarodowej Agencji Interaktywnej UNIT9, specjalizującej się w technicznych i kreatywnych aspektach nowoczesnych mediów.

W pracy łączymy ze sobą wizjonerski talent naszych Creative Director’ów z siłą technologii, tworząc eksperymenty webowe, interaktywne instalacje multimedialne, gry mobilne,
a nawet filmy.

Naszymi klientami są czołowe „brandy” z branży motoryzacyjnej (Mercedes, Lexus), technologicznej (Google, Samsung), odzieżowej (Adidas, Reebok), filmowej (Disney), czy modowej (Calvin Klein), którym pomagamy wzbogacić ich tradycyjne kampanie reklamowe
o nowoczesne, interaktywne rozwiązania.

Link do naszej strony:
www.unit9.com 

Link do ofert pracy:
http://www.unit9.com/jobs 

Osoba do kontaktu:
Jakub Brzózka
PR & Talent Manager
jakub.brzozka@unit9.com 

Wastelands Interactive

Wastelands Interactive is an independent game developer from Poland focused on creating approachable and deep strategy and tactic games. Since its foundation in 2006 the studio has already gained popularity within wargamers community.

Strategy games have been a passion of the founders of Wastelands Interactive for over 15 years. Every title created by Wastelands Interactive, is a game created by a team of gifted people, experts in their fields, former members of various modding communities and people devoted to history and gaming. Because of its origin Wastelands Interactive puts great emphasis on collaboration with the gaming community. Gameplay included.

Link do naszej strony:
http://wastelands-interactive.com/ 

Link do ofert pracy:
http://wastelands-interactive.com/index.php/devs/job 

Osoba do kontaktu:
Łukasz Dębski Business Development Director
lukasz.debski@wastelands-interactive.com 

Przydatne linki