Pedagogika

 
Dlaczego wybrać Pedagogikę?
 • Jeśli lubisz pracę z ludźmi, nieść im pomoc i dawać wsparcie to ten kierunek jest dla Ciebie;
 • Szeroki wachlarz możliwości i specjalizacji;
 • Bogata oferta dodatkowych szkoleń i uprawnień;
 • Kierunek dający wiele satysfakcji i możliwości na rynku pracy;
Dlaczego wybrać naszą uczelnię?
 • Duża liczba zajęć praktycznych, aktywizujących studentów (projekty, zajęcia warsztatowe, praca w grupach itp.);
 • Zajęcia praktyczne (we własnych placówkach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ABiS, wszystko w jednym miejscu na terenie uczelni);
 • Możesz zdobyć dodatkowe Certyfikaty z: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa wodnego, nurkowania, prowadzenia wycieczek szkolnych i opieki nad młodzieżą (kolonie, obozy,etc.);
 • Część zajęć realizowana jest w instytucjach, które są jednocześnie miejscem warsztatów i praktyk, a w przyszłości mogą być miejscem pracy naszych absolwentów;
 • Możesz u nas kontynuować naukę i rozpocząć studia II stopnia (magisterskie);
 • Po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

Pedagogika - studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów) Tryb studiów: stacjonarne: 6 semestrów (po 15 tygodni) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), niestacjonarne: odbywają się zgodnie z planem w ciągu 6 semestrów, w ramach dwudniowych zjazdów (8 zjazdów w ciągu semestru).

Tytuł: licencjat

Proces dydaktyczny realizowany jest w typowych dla kształcenia akademickiego formach: wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Studia pedagogiczne charakteryzują się dużą liczbą zajęć praktycznych, aktywizujących studentów (projekty, zajęcia warsztatowe, praca w grupach itp.), wyposażających w niezbędne umiejętności zawodowe.

Nasi partnerzy o nas:

 Otwartość Uczelni na nowe horyzonty, zdecydowanie i rzetelność w działaniach sprawia, iż Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności osiąga wyznaczone przez siebie cele. Takich partnerów szukamy! - Michał Garncarek, właściciel Migaj Naturalnie

 

>>>  Czytaj więcej: Sprawdź co mówią o nas nasi partnerzy

Profil absolwenta

Absolwent:

 • Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu: pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii; konieczną do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania, diagnozowania procesów edukacyjnych.
 • Potrafi posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą o prawidłowościach i zaburzeniach rozwojowych człowieka, niezbędną w działaniach praktycznych, zgodnych z obraną specjalnością, pogłębionego rozumienia kontekstów społecznych w pracy pedagogicznej.
 • Posiada umiejętność komunikacji społecznej oraz refleksyjnego namysłu nad własną działalnością zawodową.
 • Dla wszystkich kandydatów na studia I stopnia na kierunku Pedagogika formułowane są następujące wymagania: zamiłowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą lub (i) osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia; zrównoważone reakcje emocjonalne; zdolność nawiązywania kontaktu; otwartość; tolerancja; wrażliwość estetyczna

Specjalności

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne NOWOŚĆ
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Przygotowanie do pracy w charakterze nauczycieli w przedszkolach, w szkołach podstawowych na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz w instytucjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na pracę z dziećmi.
 • Wszystkie przedmioty specjalnościowe łączone są z zajęciami metodycznymi, które także prowadzone są w placówkach przedszkolnych i klasach początkowych.
 • Kształcenie teoretyczne i praktyczne.
 • Jest to specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie w zakresie wychowania fizycznego a także pedagogiczne z możliwością uzyskania tytułów instruktorskich w wybranych dyscyplinach sportowych. Dzięki decyzji o uruchomieniu powyższej specjalności nasi studenci staną się po studiach ekspertami w węższej i bardziej wyspecjalizowanej dziedzinie, co pomoże im szybciej odnaleźć się na rynku pracy.
 • Oferta zajęć praktycznych (ćwiczeń i warsztatów) oraz praktyk zawodowych umożliwia zdobywanie doświadczeń niezbędnych w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania zintegrowanego oraz jest elementem inicjującym proces kształtowania się tożsamości zawodowej.
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  • Jest to specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie w zakresie wychowania fizycznego a także pedagogiczne z możliwością uzyskania tytułów instruktorskich w wybranych dyscyplinach sportowych. Dzięki decyzji o uruchomieniu powyższej specjalności nasi studenci staną się po studiach ekspertami w węższej i bardziej wyspecjalizowanej dziedzinie, co pomoże im szybciej odnaleźć się na rynku pracy.
 

Program studiów

Moduły programu kształcenia:

 • moduł przedmiotów podstawowych, gdzie przyswajane są przez studentów: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w powiązaniu z treściami z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, teorii wychowania itp.;
 • moduł przedmiotów rozszerzających kształcenie, gdzie student ma możliwość rozszerzyć swoją wiedzę o treści związane z jego zainteresowaniami;
 • moduł pracy dyplomowej, dzięki któremu student przygotowuje się do praktycznego egzaminu dyplomowego;
 • moduł praktyk, dzięki któremu student uzyskuje przygotowanie praktyczne, poszerza oraz konfrontuje swoją wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne z zastaną rzeczywistością w działaniu praktycznym, w instytucjach realizujących zadania: wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne, pomocowe i opiekuńcze.
 • moduł przedmiotów specjalnościowych, związanych z obraną przez studenta specjalnością pedagogiczną.

Rekrutacja na studia na nowy rok akademicki 2020/2021 trwa do 30 września 2020r. 

Przydatne linki