Warunki przyjęć

Ogólne warunki przyjęcia

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące podstawowe warunki przyjęcia:

• Ukończenie szkoły średniej lub poziomu równorzędnego z wymaganą średnią nie wcześniej niż trzy lata przed przystąpieniem do Uczelni. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności muszą mieć ukończone szkołę średnią nie wcześniej niż rok wcześniej.

• Wnioskodawca nie powinien być wydalony z  innej uczelni z powodów akademickich lub dyscyplinarnych.

• Wnioskodawca powinien być sprawny medycznie, fizycznie i psychicznie, aby zostać przyjętym na uczelnię zgodnie z pożądanym kierunkiem.

• Wnioskodawcy powinni wskazać na formularzu zgłoszeniowym kolejność preferowanych kierunków.

• Kandydaci są przyjmowani na różnych kierunkach zgodnie z preferencjami studenta i jego średnią ocen oraz w zależności od możliwości każdej uczelni.

• Wnioskodawcy powinni wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty w Dziale Rekrutacji we wskazanych terminach oraz opłacić wniosek.

• Spełnienie wymagań co do stopnia ukończenia szkoły średniej i innych warunków przyjęcia oraz złożenie wniosku, uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i otrzymanie numeru identyfikacyjnego nie oznacza w żaden sposób przyjęcia na studia. Studenci zobowiązani są do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej po spełnieniu określonych kryteriów na zasadach konkursowych, zgodnie z polityką Uczelni. Opłaty rezerwacyjne dla studentów nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji studenta lub nie zapisania się na studia i są zaliczane na poczet czesnego, jeśli student zapisze się na swój program.

• Wnioskodawca, który nadal znajduje się na swoich miejscach, otrzyma dopuszczenie warunkowe do czasu przedstawienia ostatecznych wyników i spełni wymagania w oparciu o kryteria konkursowe.

• Student nie otrzyma dowodu tożsamości ani nie będzie mógł zarejestrować się na zajęcia, chyba że dokumentacja rekrutacyjna jest kompletna.

Kwalifikacje akademickie

Świadectwa wtórne z obcych krajów i/lub systemów

 

Godziny pracy kasy i obsługi studentów: 

Poniedziałek: 08.00-12.00

Wtorek: 12.00-15.30

Środa: nieczynne

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 12.00-15.30 

Kontakt 

tel:  42 2011849

Zapraszamy  również do kontaktu mailowego:  dziekanat@wsinf.edu.pl

Przydatne linki