Polityka wstępu

Żadnemu studentowi nie można odmówić przyjęcia na Uczelnię ze względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie lub przynależność polityczną.

Każdy ubiegający się o przyjęcie poddawany jest dokładnemu badaniu lekarskiemu. Na Uczelnię nie może zostać przyjęta osoba uznana przez Uniwersytecką Służbę Zdrowia za chorą na niebezpieczną, zakaźną, zakaźną lub zakaźną chorobę lub fizycznie niezdolną do uczęszczania na zajęcia w jakiejkolwiek uczelni Uczelni.

STUDIA W POLSCE


Polski system edukacji uniwersyteckiej ma za sobą 650 lat kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Zaowocowało to zyskiem nie tylko dla Polski, ale także dla wielu krajów na całym świecie, do których Polacy wnieśli swój profesjonalizm i ducha innowacyjności. Polskie tradycje akademickie sięgają XIV wieku. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie powstał w 1364 roku, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Łódź Polska powstała w 1998 roku i między innymi znajduje się w jednym z międzynarodowych rankingów IT Top Coder.

3 powody, dla których warto studiować w WSIU

1) Wysoka jakość polskiego systemu edukacji

Polscy specjaliści wszystkich zawodów są wysoko cenieni przez rekruterów na całym świecie. Szczególnie doceniani są polscy lekarze, inżynierowie, architekci i informatycy, ale także inni polscy absolwenci uznawani są za w pełni przygotowanych do konkurowania na globalnym rynku pracy.
Jakość systemu gwarantuje Państwowa Komisja Akredytacyjna, która monitoruje wszystkie polskie uczelnie. Według jego wyników kontroli ponad 80% polskich uczelni ma wybitne i dobre rankingi.

2) Niskie koszty nauki i życia

Choć Polska przechodzi przez proces szybkiego rozwoju gospodarczego, koszty utrzymania są nadal znacznie niższe niż w większości krajów UE. Łączna kwota 200 – 500 euro wystarczy na pokrycie podstawowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Koszty rozrywki i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych są również znacznie niższe niż średnia UE. Podstawowy koszt studiów jest również bardzo konkurencyjny. Średnia stawka minimalna wynosi około 2000 – 5000 euro rocznie (w zależności od kierunku studiów), czyli kilka razy mniej niż średnia UE.

3) Wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego

Polska jest znacznie bezpieczniejsza niż większość krajów europejskich. Nawet kraje nordyckie, uważane za bardzo bezpieczne, mają znacznie wyższy wskaźnik przestępczości niż Polska. Jest tu całkowicie bezpiecznie dla międzynarodowych studentów wszystkich ras, przekonań i pochodzenia”.
Polska edukacja i system ocen UCSS


System ocen i ECTS

Polski system oceniania w szkolnictwie wyższym oparty jest na skali 5 do 2, gdzie 5 to ocena najlepsza, a 2 najgorsza.

Ponadto uczniów można również oznaczyć dodatkowymi znakami + i -. Każdy z nich to pół punktu: + oznacza 0,5 więcej. Niektóre kursy nie są jednak oceniane na takim schemacie ocen i za nie student może po prostu otrzymać zal. lub zaliczenie co oznacza, że ??ich nakład pracy był zadowalający i zaliczyli kurs.

Ocena lokalna Ocena ECTS Definicja lokalna 5A Bardzo dobry (bardzo dobry) 4+B Lepiej niż dobry 4C Dobry (dobry) 3+D Lepiej niż zadowalający 3E Dostateczny (dostateczny) 2FX/F Niezadowalający, niedostateczny (niedostateczny) Zal.Kredyt/aprobata Uznana bez znaków

Ponieważ w Europie istnieje wiele różnych systemów oceniania, skala ocen ECTS została opracowana, aby pomóc instytucjom w tłumaczeniu ocen przyznanych studentom ECTS przez uczelnie goszczące. Zapewnia to dodatkowe informacje na temat wyników ucznia w porównaniu z oceną instytucji, ale nie zastępuje oceny lokalnej.

Ogólnie rzecz biorąc, ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) ułatwia uznawanie okresów studiów za granicą oraz poprawia jakość i wielkość mobilności studentów w Europie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika również stosuje system ECTS, co oznacza, że punkty ECTS są przydzielane jednostkom przedmiotów, wykładom, pracom praktycznym itp. na każdym wydziale. W ECTS 60 punktów reprezentuje jeden rok studiów (pod względem nakładu pracy); zwykle 30 punktów jest przyznawanych na sześć miesięcy (semestr/semestr). Punkty ECTS są również przyznawane za przygotowanie pracy dyplomowej, jeżeli działalność ta wpisuje się w stały program studiów zarówno w uczelni macierzystej, jak i goszczącej. Punkty są przyznawane kursom i przyznawane studentom, którzy pomyślnie ukończyli te kursy poprzez zdanie egzaminów lub innych ocen. Punkty ECTS nie zastępują lokalnych ocen! Ułatwiają one czytanie i porównywanie programów studiów dla wszystkich studentów i wykładowców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ponieważ nie wszystkie Pakiety Informacyjne ECTS są dostępne w Internecie, prosimy o kontakt z właściwym koordynatorem wydziałowym w celu uzyskania dalszych informacji.

przez rekruterów na całym świecie. Ponad 80% polskich uczelni ma wybitne i dobre rankingi.

Warunki przyjęć

Programy studiów licencjackich

Liceum Arkusze ocen i świadectwo

Osobiste oświadczenie

CV

2 listy polecające

Kopia paszportu

IELTS lub TOEFL

Dical Certyfikat

Studia podyplomowe

Arkusze i świadectwo oceny szkoły średniej

Arkusze ocen, transkrypcje i certyfikaty licencjackie

CV

2 listy polecające

Kopia paszportu

IELTS lub TOEFL

Certyfikat medyczny

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów do Atestation/Apostille z MSZ i Ambasadą RP

1. Arkusz ocen, transkrypcje i certyfikat licencjacki
2. Arkusz i świadectwo oceny szkoły średniej
3. Certyfikat transferu.
4. Certyfikat migracji

Przyjęcia i studia w Polsce

Przydatne linki