Rekrutacja

REKRUTACJA KADRY

Jeśli w twoim dziale jest wolne stanowisko pozawydziałowe, które chcesz obsadzić, oto kroki, które zostaną wykonane, dopóki nie zostanie znaleziony odpowiedni kandydat.

KROK 1:

Skontaktuj się z odpowiednim konsultantem HR, umawiając spotkanie lub wysyłając wiadomość e-mail (lub jedno i drugie).

KROK 2:

Konsultant HR wyjaśni proces i poprosi o wypełnienie Formularza Zatrudnienia oraz Formularza Opisu Stanowiska.

Krok 3:

Konsultant HR zapozna się z Formularzem Zatrudnienia i skontaktuje się z Biurem Budżetowym, aby upewnić się, że na stanowisko jest wystarczające finansowanie.

• Obszary: kanclerz i dyrektor operacyjny

Aniela Badnaik | Numer wewnętrzny biura: 2222

• Obszar: Provost

praca@winsf.edu.pl| Rozszerzenie biura

KROK 4:

Jeśli fundusze są wystarczające, Konsultant HR prześle wniosek do Komisji Rekrutacyjnej, która zatwierdzi lub odrzuci wniosek w oparciu o priorytety instytucjonalne. Konsultant HR powiadomi Cię, jeśli wniosek został odrzucony.

KROK 5:

W przypadku zatwierdzenia stanowiska przez Komisję Rekrutacyjną, Konsultant HR prześle dokumenty do Zespołu Rekrutacyjnego, który przygotuje strategię rekrutacyjną oraz materiały marketingowe. Skontaktują się z Tobą, aby umówić się na spotkanie w celu omówienia tych szczegółów przed ogłoszeniem stanowiska.

Zespół rekrutacyjny:

• Eman Aneta | aneta@winsf.edu.pl Rozszerzenie biurowe:

 

KROK 6:

Zespół Rekrutacyjny będzie reklamował stanowisko różnymi kanałami i stworzy wirtualne foldery na Dysku Google, w których będą znajdować się aplikacje. Będziesz mieć dostęp do tych folderów, aby przejrzeć aplikacje i zdecydować, kogo chcesz umieścić na krótkiej liście.

KROK 7:

Nazwiska kandydatów z krótkiej listy należy przesłać do Zespołu Rekrutacyjnego, który skontaktuje się z Służbami Wizowymi i Wyrównawczymi w celu złożenia wniosku o wstępne zatwierdzenie przez rząd. Gdy otrzymamy wstępną zgodę rządu, zespół rekrutacyjny powiadomi Cię, abyś mógł umówić się na rozmowy kwalifikacyjne.

KROK 8:

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i wybraniu najbardziej odpowiedniego kandydata, należy przesłać dane kandydata do Zespołu Rekrutacyjnego, który przeprowadzi kontrolę referencji i prześle wyniki do ostatecznej decyzji.

KROK 9:

Jeśli zdecydujesz się zatrudnić wybranego kandydata, powinieneś powiadomić Zespół Rekrutacyjny. Skontaktują się z kandydatem i ustnie zaproponują mu stanowisko. Za jego zgodą Zespół Rekrutacyjny przygotuje pisemną ofertę i poprosi kandydata o jej podpisanie i odesłanie. Jeśli zdecydujesz się na krótką listę innych kandydatów, powinieneś ponownie zacząć od kroku 7. Jeśli chcesz reklamować stanowisko za pośrednictwem różnych kanałów lub chcesz zawiesić to stanowisko, skontaktuj się z odpowiednim konsultantem HR.

KROK 10:

Po podpisaniu przez kandydata pisemnej oferty, Zespół Rekrutacyjny skontaktuje się z nim w celu uzgodnienia wstępnej daty dołączenia i uzyskania Twojej zgody.

 

wymagane wolne stanowisko
Wydział Zarządzania (Hotel) UCSS zaprasza na pilnie potrzebne stanowiska wydziałowe

Zobacz szczegółyAsystent/Adiunkt/Profesor, Zarządzanie (Hotel)

• SaveAssistant Professor/Associate Professor/Professor, Management
Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.


• Asystent/adiunkt/profesor zwyczajny, nauka o zdrowiu
w oparciu o doświadczenie

Zaangażuj się w nauczanie studentów studiów przedklinicznych i klinicznych.

Zobacz szczegółyAsystent/Associate/Profesor zwyczajny, IT

• SaveAssistant/Associate/Full Professor, IT
Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.


• Profesor/asystent/asystent, chemia
UCSS zaprasza na stanowiska w dziedzinie chemii analitycznej.
Zobacz szczegółyProfesor/Asystent/Associate, Chemia
Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.
Akademickie oferty pracy w UCSS
Sekretarka administracyjna biura
minimum 5 lat doświadczenia w systemie administracyjnym uniwersytetu lub college'u.
Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.

Przydatne linki