Projekty Unia

 

 

Firma ABiS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Firma ABiS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dotację na Kapitał Obrotowy w związku z COVID-19. Wysokość dotacji wynosi 104 362,17 zł (słownie: sto cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 17/100) PLN.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

 

Przydatne linki