Internacjonalizacja

Umiędzynarodowienie Uczelni jest jednym z priorytetów w strategii rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. Obecnie uczelnia posiada ok. 30 uczelni partnerskich. Posiadamy również umowy o współpracy między innymi z uczelniami w Indiach i Turcji, Hacettepe University, Ankara, Turkey; FPT University, Hanoi, Vietnam; Nguyen Trai University; Ata Institute of Engineering & Technology Wazibarad (AIET), Wazibarad, Pakistan; Odeski Narodowy Uniwersytet Politechniczny (ONUP), Odesa, Ukraina; Państwowa Akademia Finanowa, Dniepropietrowska, Ukraina; Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, Tarnopol, Ukraina; Lwowoski Uniwersytet Narodowy Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Z. Grzyckiego(LUNMWB), Lwów, Ukraina; Kirowogradski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Kirowograd, Ukraina; Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania, Donieck, Ukraina; Odeski Uniwersytet Narodowy im. I.I. Miecznikowa, Odesa, Ukraina; WUP Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Słowiańsk, Ukraina
i inne ukraińskie uczelnie.

Do najważniejszych działań związanych z procesem umiędzynarodowienia należą m.in.:

  • treści uwzględniające problematykę międzynarodową , standardy międzynarodowe nauka języków obcych,
  • rekrutacja zagranicznych studentów,
  • zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy (tzw. visiting professors),
  • współpraca z uczelniami z zagranicy dotycząca wymiany studentów i pracowników, wspólnego nauczania (programy podwójnego dyplomowania), wspólnych projektów, warsztatów, konferencji,
  • praktyki zagraniczne
  • rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi z ukierunkowaniem na Ukrainę
  • rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi z ukierunkowaniem na Afrykę
  • wspieranie studentów z Ukrainy w procesie uzyskiwania wiz
  • współpraca z agencjami pozyskującymi studentów z innych krajów.

Obecnie w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności studiuje 168 obcokrajowców. W znacznej większości są to studenci ze Wschodu, m. in. z Ukrainy, Rosji, oraz z Turcji, Afganistanu, Wietnamu, którzy dzięki dobrej znajomości języka polskiego uczęszczali na zajęcia prowadzone właśnie w naszym języku wspólnie ze studentami polskimi. Uczelnia przyjmuje również studentów z innych zakątków świata, takich jak :
BELGIA, BIAŁORUŚ, ETIOPIA, SRI LANKA, MAROKO, RWANDA, ROSJA, TAJLANDIA, UKRAINA, ZIMBABWE. W tym celu została stworzona oferta w języku angielskim. W akademiku WSIU stworzono salę spotkań dla grup międzywyznaniowych.

Przydatne linki