Pedagogika

Sylabusy:

PED MGR III-1
PED MGR V-1 Wybr. zag. z logopedii
PED MGR V-2 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-3 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-4 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-5 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-6 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-7 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-8 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-9 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-10 sylabus__04.07.14-PRZYKŁADOWY Z UWAGAMI
PED MGR V-11
PED MGR V-12 Warszt. z negocj.

Ped. mgr I-1 Met. bad. s
Ped. mgr I-2 Hist. asp w. e.
Ped. mgr I-3 Wsp. n. ped.
Ped. mgr I-4 Pedeutologia
Ped. mgr I-5 Wsp.pr.psych.
Ped. mgr I-6 Logika
Ped. mgr I-7 Pedagogika integracyjna
Ped. mgr I-8 Wych. fiz w diagn.
Ped. mgr I-9 Współczesne problemy socjologii-skonwertowany
Ped. mgr I-10 Andragogika
Ped. mgr I-11 Ped. porówn.
Ped. mgr I-13 Wsp. koncepcje fil. i etyki
Ped. mgr I-14 Antrop. kult.
Ped. mgr I-15 Wybr. asp zdr. publ.
Ped. mgr II-1 Prosemin.
Ped. mgr II-2 Semin. mgr
Ped. mgr III-1 Praktyka zawod.
Ped. mgr IV-2 Prawa czł. i pr. dz.
Ped. mgr IV-3 Menager n. g. 
Ped. mgr IV-5 Genealogia sztuki współczesnej

Przydatne linki