Informatyka

 Informatyka WSIU
 
Dlaczego wybrać informatykę?
 • Kierunek przyszłości - IT to najszybciej rozwijająca się branża i najbardziej chłonny rynek pracy w perspektywie długookresowej;
 • Zarobki oraz warunki zatrudnienia najlepsze na polskim rynku pracy;
 • Kierunek, po którym możesz pracować na własny rachunek w elastyczny i wygodny dla Ciebie sposób.
Dlaczego warto wybrać naszą uczelnię?
 • Więcej praktyki mniej teorii. Mamy nowy program nauczania opracowany wraz z firmami z branży, gdzie nacisk kładziemy na praktykę, a teorię ograniczamy do tego co niezbędne.
 • Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier - tutaj znajdziesz setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;
 • Wraz z ukończeniem naszej szkoły uzyskujesz cenione certyfikaty firm: Microsoft i CISCO;
 • Na doskonałych warunkach już na pierwszym roku możesz otworzyć swoją firmę i pracowac na własny rachunek - na terenie uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
 • Jesteśmy elastyczni - jeżeli trzeba, dokonujemy zmian w planach zajęć w taki sposób, by to czego uczymy odpowiadało wymogom rynku pracy, a nawet wyprzedzało pojawiające się zmiany;
 • Współpracujemy z liderami branży IT, m.in. z IBM, Microsoft, AMG.net /Atos Polska, Ericpol, Fujitsu, GFT Poland, Sygnity S.A., TomTom, Transition Technologies S.A. (pełna lista parterów)
 • Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wśród pracodawców szkołą informatyczną w województwie;
 • Jako jedyna uczelnia niepubliczna bierzemy udział w Teście Informatyka, a nasi studenci osiągają satysfakcjonujące wyniki;
 • Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi studenci mają łatwiejszy dostęp do ich siedzib, gdzie np. na preferencyjnych warunkach mogą korzystać z ich zaplecza technicznego, dukarek 3D etc.
 • A po zajęciach do dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

Informatyka - studia I stopnia

 • Czas trwania: 7 semestrów
 • Tryb studiów: stacjonarny (poniedziałek-piątek), niestacjonarny (sobota-niedziela).
 • Tytuł: Inżynier

informatyka-ii

Co mówią specjaliści?

Firmy borykają się z zapełnieniem otwartych wakatów, ponieważ rynek nie dostarcza odpowiedniej ilości wykwalifikowanych studentów i absolwentów. Stąd też duże zaangażowanie naszej firmy we współpracę z Uczelniami i opracowywanie wspólnego programu nauczania, gdzie nacisk kładziemy na to co niezbędne w przyszłej pracy, poszerzając teorię o praktyczne umiejętności (…)” – Adam Zuzański Szef departamentu szkoleń w GFT Polska

 

>>>  Czytaj więcej: Sprawdź co mówią o nas nasi partnerzy

 

Informatyka WSIU

Profil absolwenta

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną w trakcie egzaminu dyplomowego. Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytułu inżyniera. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto absolwent:

 • Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.
 • Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych.
 • Ma także wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 • Jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Specjalności

Program kształcenia został zmodyfikowany w oparciu o konsultacje z pracownikami z czołowych firm IT z województwa łódzkiego.

Aktualnie oferujemy 2 specjalności do wyboru przez studenta po 3 semestrze studiów.  Student kończy studia realizując w trakcie toku studiów  2 specjalności. Zajęcia specjalizacyjne zaczynają się od 4 semestru i są realizowane w dwóch modułach specjalizacyjnych:

Na semestrze 4 i 5 (do wyboru):

 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Programowanie

Na semestrze 6 i 7 (do wyboru):

 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • Inżynieria oprogramowania

Specjalności obejmują:
 • Wzbogacenie teoretycznej wiedzy studentów kierunku Informatyka o elementy praktyczne – zapoznanie z istniejącymi i dominującymi na rynku rozwiązaniami czołowych firm działających w branży usług telekomunikacyjnych i sieciowych;
 • W ramach programu chcemy zaproponować ścieżkę ukierunkowaną na rozwiązania sprzętowe i budowę infrastruktury sieciowej oraz zarządznie nią;
 • Międzynarodowy program szkoleniowy opracowany odpowiednio przez firmę Cisco Systems i Microsoft. Posiadana infrastruktura (pracownie sieciowe wyposażone w sprzęt firmy Cisco) jak i współpraca z firmą Microsoft (w ramach IT Academy) pozwala studentom na dostęp do specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania (dostęp do najnowszych sieciowych systemów operacyjnych, często również wtedy, gdy są one jeszcze w fazie testowania).

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności  bierze udział w międzynarodowym programie szkoleniowym opracownaym przez firmę Cisco Systems oraz Microsoft. Szkolenia przygotowane zostały według szczegółowych wytycznych firm i są prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną-naukową posidającą uprawnienia trenerskie - tytuły Microsoft Certified Trainer oraz Cisco Academy Instructor. Studenci po ukończeniu szkoleń przygotowani są do zdawania egzaminów, po których otrzymują uznawane na całym świecie certyfikaty - Cisco Certified Network Associate (CCNA) oraz Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności:

 • Zarządzanie infrastrukturą sieciowa
 • Telekomunikacja i transmisja danych
 • Algorytmy grafowe w sieciach komputerowych
 • Technologie sieci lokalnych
 • Technologie warstwy internetu Routing
 • Metody projektowania sieci komputerowych
 • Techniki światłowodowe
 • Projekt systemu sieciowego
 • Protokoły i usługi sieci rozległych

 • Największe zapotrzebowanie rynku pracy IT jest na programistów;
 • Nauka języków programowania: Java, .NET, C++;
 • Umiejętności programowania przy użyciu najpowszechniejszych na rynku środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie dla sieci web, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe;
 • Praktyczna wiedza na temat zarządzania projektem programistycznym, metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania;
 • Wiedza na temat korzystania i administrowania bazami danych;
 • Integracja różnych systemów informatycznych, bazując na rozwiązaniach obcych i własnych;

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności:

 • Serwery baz danych
 • Systemy wymiany informacji w zarządzaniu
 • Komputerowe metody optymalizacji
 • Sieciowe systemy biznesowe
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Programowanie w języku wewnętrznym
 • Techniki archiwizacji i ochrony informacji
 • Algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe
 • Przetwarzanie rozproszone

Program studiów (najważniejsze przedmioty)

Program studiów jest realizowany w ramach 7 semestrów, 3 pierwsze są wspólne dla wszystkich specjalności i w ich ramach student uzyskuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w za­kresie algorytmów i struktur danych i ich złożoności, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programo­wania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji oraz baz danych. Zagadnienia te są realizowane przez blok kursów wspólnych zawierających m.in. takie przedmioty jak:

 • Podstawy informatyki
 • Architektura systemów komputerowych
 • Podstawy programowania
 • Grafika komputerowa i komunikacja człowiek-komputer
 • Algorytmy i złożoność obliczeniowa
 • Programowanie aplikacji użytkowych
 • Języki programowania
 • Systemy operacyjne
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Podstawy baz danych
 • Podstawy elektroniki
 • Paradygmaty programowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy wbudowane
 • Metody numeryczne

Przydatne linki