Zarządzanie

Sylabusy, plany studiów i efekty kształcenia są dostępne na:

 https://leo.wsinf.edu.pl/zdalne/ po zalogowaniu.

Znajdować sie tam również będą informacje od Dziekanów jak i materiały dydaktyczne dla studentów.

Przydatne linki