Senat

Skład Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejetności w Łodzi na kadencję 2017 – 2021

Prof. dr hab. Liliana Byczkowska-Lipińska

 Prof. dr hab. Wiesław Dębski

 Prof. dr hab. Ryszard Hunger

 Prof. dr hab. Kazimierz Jędrzejewski

 Prof. dr hab. Aleksandr Katkow

 Prof. dr hab. Mykoła Medykovsky

 Prof. dr hab. Ihor Oleksiv

 Prof. dr hab. Iryna Popovychenko

 Dr hab. Joanna Borowiecka, prof. WSIU

 Dr hab. Jan Czernicki, prof. WSIU

 Dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU

 Dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. WSIU

 Dr hab. Tomasz Stankiewicz, prof. WSIU

 Dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU

 Dr hab. Andrzej Suchanowski, prof. WSIU

 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 Ewa Pierzchała

 

Uchwały i Rozporządzenia

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Powołanie Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Likwidacja Wydziału Zamiejscowego we Włocławku

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Powołanie Rektora dr AJ Szczepka

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Odwołanie Rektora prof. K. Demsa

Uchwała Senatu z dnia 24.04.2017 - Efekty Kształcenia Studia podyplomowe

Uchwała Senatu z dnia 24.04.2017 - Rekrutacja 2018/2019

Uchwała Senatu z dnia 27.02.2017 - Efekty Kształcenia Fizjoterapia

Uchwała Senatu z dnia 27.02.2017 - Studia Jednolite, Fizjoterapia

Uchwała Senatu z dnia 09.05.2016 - Uchwała Rekrutacyjna 2017/2018

Uchwała Senatu z dnia 21.03.2016 - Powołanie Komisji Senackich

Uchwała Senatu z dnia 21.03.2016 - Regulamin studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Opinia dotycząca zgodnosci Regulaminu Samorządu z ustawą i statutem

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin zarzadzania prawami autorskimi

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin studiow podyplomowych

Uchwała Senatu z dnia 16.11.2015 - Regulamin senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 16.11.2015 - Zmiana ordynacji wyborczej

Uchwała Senatu z dnia 25.09.2015 - Likwidacja kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Uchwała Senatu z dnia 25.09.2015 - Odznaka Zasłużony dla WSIU

Uchwała Senatu z dnia 30.06.2015 - Kontynuowanie kierunku Pedagogika na wydziale zamiejscowym w Opatówku

Uchwała Senatu z dnia 25.09.2015 - Powołanie Rektora Prof. K. Demsa

Uchwała Senatu z dnia 30.06.2015 - Powołanie p/o Rektora Prof.. K. Demsa

Uchwała Senatu z dnia 30.06.2015 - Odwołanie Rektora prof.  A. Nowakowskiego

Uchwała Senatu z dnia 17.04.2015 - Uchwała Rekrutacyjna 2016/2017

Uchwała Senatu z dnia 22.06.2015 - Zatwierdzenie Uczelnianego Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia Się

Uchwała Senatu z dnia 22.06.2015 - Likwidacja Wychowanie Fizyczne Pedagogika i Promocja Zdrowia w Łodzi

Przydatne linki