Senat

Skład Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejetności w Łodzi na kadencję 2017 – 2021

Prof. dr hab. Liliana Byczkowska-Lipińska

 Prof. dr hab. Ryszard Hunger

 Prof. dr hab. Andrzej Jocz

 Dr hab. Jan Czernicki, prof. WSIU

 Dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU

 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 Aneta Olejnik

 

Uchwały i Rozporządzenia

Uchwała Senatu z dnia 27.06.2018 - Zasady i Tryb Rekrutacji na Rok Akademicki 2019/2020

Uchwała Senatu z dnia 27.06.2018 - Zawieszenie Rekrutacji na kierunku Grafika w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy

Uchwała Senatu z dnia 27.06.2018 - Zmiany opisu zakładanych efektów kształcenia na kierunku Informatyka I stopnia

Uchwała Senatu z dnia 27.06.2018 - Zmiany opisu zakładanych efektów kształcenia na kierunku Informatyka I st. w Bydgoszczy

 Uchwała Senatu z dnia 27.06.2018 - Zmiany opisu zakładanych efektów kształcenia na kierunku Informatyka II stopnia

Uchwała Senatu z dnia 28.03.2018 - Wskazania na kierunku Informatyka I st. dodatkowej dyscypliny Elektronika w  Bydgoszczy

 Uchwała Senatu z dnia 28.03.2018 - Wskazania na kierunku Informatyka II st. dodatkowej dyscypliny naukowej Elektronika

 Uchwała Senatu z dnia 28.03.2018 - Wskazanie na kierunku Informatyka I st. dodatkowej dyscypliny naukowej Elektronika

 Uchwała Senatu z dnia 28.03.2018 - Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Przemysł turystyczny

Uchwała Senatu z dnia 28.03.2018 - Opis zakładanych efektów kształcenia na kierunku Przemysł turystyczny

Uchwała Senatu z dnia 26.02.2018 - Powołanie Rektora prof. K. Demsa

Uchwała Senatu z dnia 18.12.2017 - Rozpoczęcie studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia

Uchwała Senatu z dnia 18.12.2017 - Misja i Strategia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 18.12.2017 - Dostosowanie profilu i programu do profilu praktycznego dla wszystkich kierunkach

 

 Uchwała Senatu z dnia 18.12.2017 - Dostosowanie profilu i programu kształcenia do profilu praktycznego dla kierunku informatyka I stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy

 Uchwała Senatu z dnia 18.12.2017 - Zmiany w opisie zakładanych efektów kształcenia na wszystkich kierunkach

 Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Powołanie Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Likwidacja studiów na kierunku Informatyka w Wydziale Zamiejscowym we Włocławku

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Likwidacja Wydziału Zamiejscowego we Włocławku

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Opinia Senatu w sprawie powołania Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 28.08.2017 - Zakończenie Kadencji Rektora prof. K. Demsa

Uchwała Senatu z dnia 24.04.2017 - Efekty Kształcenia Studia podyplomowe

Uchwała Senatu z dnia 24.04.2017 - Rekrutacja 2018/2019

Uchwała Senatu z dnia 27.02.2017 - Efekty Kształcenia Fizjoterapia

Uchwała Senatu z dnia 27.02.2017 - Studia Jednolite, Fizjoterapia

Uchwała Senatu z dnia 09.05.2016 - Uchwała Rekrutacyjna 2017/2018

Uchwała Senatu z dnia 21.03.2016 - Powołanie Komisji Senackich

Uchwała Senatu z dnia 21.03.2016 - Regulamin studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Opinia dotycząca zgodnosci Regulaminu Samorządu z ustawą i statutem

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin zarzadzania prawami autorskimi

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Uchwała Senatu z dnia 21.12.2015 - Regulamin studiow podyplomowych

Uchwała Senatu z dnia 16.11.2015 - Regulamin senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Uchwała Senatu z dnia 16.11.2015 - Zmiana ordynacji wyborczej

Uchwała Senatu z dnia 25.09.2015 - Likwidacja kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Uchwała Senatu z dnia 25.09.2015 - Odznaka Zasłużony dla WSIU

Uchwała Senatu z dnia 30.06.2015 - Kontynuowanie kierunku Pedagogika na wydziale zamiejscowym w Opatówku

Uchwała Senatu z dnia 25.09.2015 - Powołanie Rektora Prof. K. Demsa

Uchwała Senatu z dnia 30.06.2015 - Powołanie p/o Rektora Prof.. K. Demsa

Uchwała Senatu z dnia 30.06.2015 - Odwołanie Rektora prof.  A. Nowakowskiego

Uchwała Senatu z dnia 17.04.2015 - Uchwała Rekrutacyjna 2016/2017

Uchwała Senatu z dnia 22.06.2015 - Zatwierdzenie Uczelnianego Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia Się

Uchwała Senatu z dnia 22.06.2015 - Likwidacja Wychowanie Fizyczne Pedagogika i Promocja Zdrowia w Łodzi

zmian w opisie zakładanych efektów kształcenia na wszystkich kierunkach

Przydatne linki