Komunikaty UKW

Komunikat nr 1

Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU
Łódź, 26 kwietnia 2017r.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności wybrano członków Uczelnianej Komisji Wyborczej, w której skład weszli:

z Wydziału Informatyki i Zarządzania:
1. dr inż. Krzysztof Bareła
2. mgr inż. Krzysztof Rychlicki Kicior

z Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia:
3. dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU
4. dr Andrzej Kabziński

z Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych:
5. dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU
6. mgr Artur Ławicki

W dniu 24 kwietnia 2017 roku, po zakończeniu obrad Senatu, ukonstytuowała się Uczelniana Komisja Wyborcza, której przewodniczył JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, Prof. dr hab. Krzysztof Dems.

Komisja w składzie:
dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU
dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU
dr inż. Krzysztof Bareła
mgr Artur Ławicki

dokonała, zgodnie z § 72 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, wyboru przewodniczącego, którym została dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU.


Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU z dnia 26 kwietnia 2017r.

Komunikat nr 2

Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

W dniu 08 maja 2017 r. o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie UKW w składzie:

dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU (przewodnicząca UKW)
dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU
dr inż. Krzysztof Bareła
mgr inż. Krzysztof Rychlicki Kicior
mgr Artur Ławicki

Wybrano zastępcę przewodniczącej UKW, którym został mgr Artur Ławicki.

Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła uchwały:
1. Przyjmując za podstawę § 27 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, określono skład Senatu na kadencję 01.09.2017 – 31.08.2021 w poszczególnych grupach:

 • W grupie nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego – wybieramy 15 przedstawicieli;
 • W grupie pozostałych nauczycieli akademickich – wybieramy 1 przedstawiciela;
 • W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wybieramy 1 przedstawiciela;
 • W grupie studentów – wybieramy 6 przedstawicieli

Do Senatu wchodzą „z urzędu”: Rektor jako przewodniczący, Kanclerz i pięciu Dziekanów (§27 Statutu WSIU).

Skład Senatu będzie następujący:

 • samodzielnych pracowników naukowych: 15 + 1 (z urzędu) = 16 (53,3%);
 • doktorów i magistrów: 1 + 5 (z urzędu) = 6 (20,0%);
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 1 + 1 (z urzędu) = 2 (6,7%);
 • studentów 6 (20,0%);

razem Senat będzie liczył 30 osób. 

2. Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu – do 28 maja 2017 do godz. 16:00

 • W grupie nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego wybieramy 15 osób, na Wydziałach (przez WKW) – proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tej grupie, tj.

na Wydziale Informatyki i Zarządzania – 7 z 9 kandydatów
na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia – 6 z 8 kandydatów
na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych – 2 z 3 kandydatów
na Wydziale zamiejscowym we Włocławku – z proporcji wychodzi poniżej jedności, więc nie ten wydział nie wystawia kandydata, a na Wydziale zamiejscowym w Bydgoszczy – nie ma zatrudnionego samodzielnego nauczyciela akademickiego;

 • W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybieramy 1 osobę spośród nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 kandydatów – każdy Wydział ma prawo wystawić 1 kandydata;
 • W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybieramy 1 przedstawiciela spośród nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 kandydatów;
 • W grupie studentów 6 kandydatów wybiera Samorząd studencki;

3. Karty zgłoszeniowe należy pobierać w pok. 204 budynek B u pani Sylwii Kosmali lub pobrać ze strony internetowej WSIU w zakładce Uczelnia/Wybory 2017 do Senatu; Podpisane karty zgłoszenia należy składać w pok. 204 budynek B u pani Sylwii Kosmali;

4. Wybory w grupie nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego będą przeprowadzone na wydziałach w terminie do 20 czerwca 2017 (dokładne terminy ustalają WKW);

5. Wybory do senatu w grupie doktorów i magistrów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi będą przeprowadzone drogą internetową od 11.06.2017 od godz. 00:00 do 12.06.2017 do godz. 24:00.

Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU z dnia 08 maja 2017

 KARTY ZGŁOSZEŃ:

KARTA ZGLOSZENIA_profesorowie
KARTA ZGLOSZENIA_niesamodzielni
KARTA ZGLOSZENIA_administracja

Komunikat nr 3

Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU
Łódź, 5 czerwca 2017r.

Wyniki wyborów członków Senatu WSIU na kadencję 2017 – 2021 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Uczelniana Komisja Wyborcza WSIU informuje, że wybrano:

z Wydziału Informatyki i Zarządzania:

1. Prof. dr hab. Liliana Byczkowska-Lipińska
2. Prof. dr hab. Wiesław Dębski
3. Prof. dr hab. Aleksandr Katkow
4. Prof. dr hab. Mykoła Medykovsky
5. Prof. dr hab. Ihor Oleksiv
6. Prof. dr hab. Iryna Popovychenko
7. Dr hab. Tomasz Stankiewicz, prof. WSIU

z Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia:

1. Dr hab. Joanna Borowiecka, prof. WSIU
2. Dr hab. Jan Czernicki, prof. WSIU
3. Prof. dr hab. Kazimierz Jędrzejewski
4. Dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. WSIU
5. Dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU
6. Dr hab. Andrzej Suchanowski, prof. WSIU

z Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych:

1. Prof. dr hab. Ryszard Hunger
2. Dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU

 

Przewodnicząca UKW,
dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU

 

Komunikat nr 3_Wyniki wyborów_nauczyciele akademiccy_tytuł prof. lub dr hab.

 

Komunikat nr 4
Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU
Łódź, 14 czerwca 2017r.

Wyniki wyborów członków Senatu WSIU na kadencję 2017 – 2021 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W głosowaniu internetowym, które odbyło się od 11 czerwca 2017 roku od godziny 00:00 do 12 czerwca 2017 roku do godziny 24:00 wzięło udział 15 osób.

Głosów ważnych: 15, głosów nieważnych: 0

Wyniki:
Ewa Pierzchała – 9 głosów
Przemysław Kowalski – 6 głosów

Bezwzględna większość głosów: 9 – do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi wybrano
Ewę Pierzchałę.

Przewodnicząca UKW
dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU

Komunikat nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

 

Komunikat nr 5
Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU
Łódź, 14 czerwca 2017r.

Wyniki wyborów członków Senatu WSIU na kadencję 2017 – 2021 w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra

W głosowaniu internetowym, które odbyło się od 11 czerwca 2017 roku od godziny 00:00 do 12 czerwca 2017 roku do godziny 24:00 wzięło udział 9 osób.

Głosów ważnych: 9, głosów nieważnych: 0

Wyniki:
Dr Katarzyna Krekora – 4 głosy
Dr Anita Usielska – 3 głosy
Dr Tamara Sass – 2 głosy

Bezwzględna większość głosów: 6 – żadna z osób nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości.

Wybory do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora ani stopnia naukowego doktora habilitowanego trzeba będzie powtórzyć.

Powtórne wybory w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra odbędą się: od 25 czerwca 2017 roku od godziny 00:00 do 26 czerwca 2017 roku do godziny 24:00. Proszę o liczne głosowanie.

Przewodnicząca UKW
dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU

 

Komunikat nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

 

Komunikat nr 6
Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU
Łódź, 27czerwca 2017r.

Powtórne wyniki wyborów członków Senatu WSIU na kadencję 2017 – 2021 w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra

W głosowaniu internetowym, które odbyło się od 25 czerwca 2017 roku od godziny 00:00 do 26 czerwca 2017 roku do godziny 24:00 wzięło udział 9 osób.

Głosów ważnych: 9, głosów nieważnych: 0

Wyniki:
Dr Katarzyna Krekora – 4 głosy
Dr Anita Usielska – 3 głosy
Dr Tamara Sass – 2 głosy

Bezwzględna większość głosów: 6 – żadna z osób nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości.

Wybory do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora ani stopnia naukowego doktora habilitowanego kolejny raz trzeba powtórzyć. Powtórne wybory w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra odbędą się: od 28 czerwca 2017 roku od godziny 00:00  do 04 lipca 2017 roku do godziny 24:00.

Proszę o liczne głosowanie.

Przewodnicząca UKW
dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU

Komunikat nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

 

Komunikat nr 7
Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU
Łódź, 27czerwca 2017r.

Powtórne wyniki wyborów członków Senatu WSIU na kadencję 2017 – 2021 w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra.

W głosowaniu internetowym, które odbyło się od 28 czerwca 2017 roku od godziny 00:00 do 04 lipca 2017 roku do godziny 24:00 wzięło udział 11 osób.
Głosów ważnych: 11, głosów nieważnych: 0

Wyniki:
Dr Katarzyna Krekora – 5 głosów
Dr Anita Usielska – 3 głosy
Dr Tamara Sass – 3 głosy

Bezwzględna większość głosów: 7 – żadna z osób nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości.

Wybory do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora ani stopnia naukowego doktora habilitowanego kolejny raz trzeba powtórzyć. Powtórne wybory w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra odbędą się na początku nowego roku akademickiego 2017/2018.

Dokładny termin trzecich powtórnych wyborów zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Przewodnicząca UKW
dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU

Komunikat nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

 

Komunikat nr 8
Uczelnianej Komisji Wyborczej Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Łódź, 16 października 2017r.

Ostateczne wybory w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł
magistra odbędą się:

od 19 paździenika 2017 roku od godziny 00:00
do 25 października 2017 roku do godziny 24:00.

Proszę o liczne głosowanie.

Przewodnicząca UKW
dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU

Komunikat nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

 

Komunikat nr 9
Uczelnianej Komisji Wyborczej Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Łódź, 27października 2017r.

Ostateczne wyniki wyborów członków Senatu WSIU na kadencję 2017 – 2021 w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra

W głosowaniu internetowym, które odbyło się od 19 października 2017 roku od godziny 00:00 do 25 października 2017 roku do godziny 24:00 wzięło udział 6 osób.

Głosów ważnych: 6, głosów nieważnych: 0

Wyniki:
Dr Tamara Sass – 3 głosy
Dr Katarzyna Krekora – 2 głosy
Dr Anita Usielska – 1 głos

Bezwzględna większość głosów: 4 – żadna z osób nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości. W głosowaniu tym nie wybrano żadnego przedstawiciela do Senatu.

W tej sytuacji, zgodnie z Uchwałą Senatu z dn. 10 lipca 2017 r., nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł magistra nie będą posiadali swojego przedstawiciela w Senacie kadencji 2017 – 2021.

Przewodnicząca UKW
dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU

Komunikat nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

Przydatne linki