Objęliśmy patronatem projekt "UCYFROWIENI"

Dodano dnia: 3 lutego 2017

W dniu 02 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego rozpoczął się pierwszy cykl warsztatów w ramach projektu finansowanego ze środków województwa łódzkiego pn. „UCYFROWIENI”.

Spotkanie otworzyła Jolanta Zięba-Gzik – członek Zarządu województwa łódzkiego wraz z Krzysztofem Pijanowskim – Dyrektorem Departamentu Cyfryzacji i Pawłem Nowakiem – Naczelnikiem Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego.

Osobami prowadzącymi warsztaty są pracownicy Departamentu Cyfryzacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Maria Kucińska i Małgorzata Nobis Niewiadomska.

Warsztaty dla pierwszej dziesięcioosobowej grupy odbywać się będą jeszcze w dniach 08, 15 i 21 lutego 2017 roku w godzinach 09.30-13.00 z półgodzinną przerwą w sali 201 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8.

W trakcie pierwszych zajęć uczestnicy zgłębiali wiedzę nt. obsługi myszki i klawiatury, grali w grę edukacyjną pomagającą opanować podstawowe umiejętności komputerowe, pracowali z popularnym edytorem tekstów. Odwiedzili też serwerownię Urzędu Marszałkowskiego, gdzie mogli podziwiać imponujących rozmiarów szafy rakowe.

Projekt skierowany jest do osób 45+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera bądź posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkających na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Wielkie zainteresowanie, jakie obserwowaliśmy podczas rekrutacji do projektu pozwala na stwierdzenie, że osoby zakwalifikowane stanowią znikomą grupę wśród rzeszy osób chcących zdobyć umiejętności komputerowe.

Warsztaty prowadzone są przy wykorzystaniu własnych zasobów, tj. m.in. sprzęt komputerowy czy dostęp do sieci Internet.

Tematyka warsztatów obejmuje podstawy obsługi sprzętu komputerowego oraz e-administrację, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukację, e-kulturę, przy czym będą prowadzone elastycznie, to jest dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy.

W miesiącach czerwcu i listopadzie br. przewiduje się zorganizowanie 2 mini konferencji podsumowujących warsztaty, na które zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy warsztatów oraz ciekawi ludzie z pokolenia 45+, którzy posługują się komputerem (np. aktorzy, piosenkarze, politycy etc.). Opowiedzą o swojej przygodzie z komputerami.

Patronatem honorowym objęły projekt następujące instytucje: Przedstawicielstwo KE w Polsce, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uniwersytet III Wieku im. Heleny Kretz, Uniwersytet III Wieku Politechniki Łódzkiej, Drugi Łódzki Uniwersytet III Wieku, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, a patronat medialny sprawuje Dziennik Łódzki.

         

 

Przydatne linki