Konferencja:TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY EDUKACJI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Dodano dnia: 4 października 2016

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności zaprasza nauczycieli do udziału w konferencji naukowej

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY EDUKACJI   -  TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Celem konferencji jest zbliżenie teoretyków edukacji i przedstawicieli praktyki realizujących zadania wychowawcze, edukacyjne w szkołach i pozostałych instytucjach oświatowo - wychowawczych.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wyższe Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 A w dniu  22  listopada 2016 roku.  Rozpoczęcie o  godzinie  9.00. Sala 109 B.

Honorowym Patronatem Konferencję objeli:

  • Wojewoda Łódzki prof. zw. Zbigniew Rau
  • Marszałek Województwa Łódzkiego  Witold Stępień Łódzki
  • Kurator Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski
  • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
  • Kanclerz WSIU Aniela Bednarek
  • Rektor WSIU prof. zw. dr hab. Krzysztof Dems

Na konferencję w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zaprasza Sekretarz Konferencji mgr Dorota Kłodzińska.

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach:

Karta zgłoszenia na konferencję Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji tradycja i współczesność WSIU 2016
Komunikat o konferencji Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji tradycja i współczesność WSiU 2016
Wprowadzenie konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji tradycja i współczesność 2016

Przydatne linki