INFORMACJA DOTYCZĄCA INAUGURACJI W ROKU AKADEMICKIM 2022/23

Dodano dnia: 27 września 2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/23

 

  • Rok akademicki 2022/23 w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi rozpoczyna się w dniu 21 października 2022 roku.
  • Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 21 października br. na zamkniętym posiedzeniu Senatu, w którym wezmą udział wyłącznie Rektor, Dziekani Wydziałów, Kanclerz Uczelni.
  • Nowoprzyjęci kandydaci na I semestr studiów zostaną indywidualnie zaproszeni przez Dziekanat do ustalenia terminu osobistego zgłoszenia się do Dziekanatu WSIU (lub innego trybu) w celu:
    • odbioru decyzji o przyjęciu na studia i innych dokumentów
    • złożenia i podpisania ślubowania, koniecznego zgodnie z ustawą do otrzymania statusu studenta; 
    • pobrania informacji o obowiązujących zajęciach, trybie i sposobach ich prowadzenia i dostępie do     materiałów  dydaktycznych. 

Przydatne linki