Erasmus plus

Dodano dnia: 13 marca 2022

Szanowni Państwo,

Biuro ds. wymiany międzynarodowej (BWM) przypomina, że w nowej perspektywie finansowej dla programu Erasmus+ jest już możliwość wnioskowania o dofinansowania na realizację mobilności studentów i pedagogów do/z krajów partnerskich ( akcja KA171). Lista krajów partnerskich dostępna jest w Przewodniku po programie Erasmus+ - str. 33-36, plik do pobrania ze strony https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021

Wniosek zawsze składa uczelnia z kraju UE i to ona odpowiada za realizację projektu. Partnerem w tym działaniu może być instytucja szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uznana przez właściwe organy, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z wnioskującą uczelnią. Wniosek przygotowywany jest przez obie uczelnie planujące wspólne działania. Praca nad przygotowaniem wniosku musi być poprzedzona wcześniejszą weryfikacją uczelni z kraju partnerskiego i podpisaniem dokumentów dotyczących warunków współpracy opartej o przestrzeganie zasad ECHE oraz umowy międzyinstytucjonalnej zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Komisję Europejską.

Z poważaniem,


Biuro ds. wymiany międzynarodowej WSIU.

dziekanat@wsinf.edu.pl

Przydatne linki