Kierunek INFORMATYKA - ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM

Dodano dnia: 13 stycznia 2022

Ogłaszam następujące Zarządzenie

Zarządzenie Dziekana
Wydziału Informatyki i Zarządzania
Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi

z dnia 12.01. 2022 r.

w sprawie:
zmiany trybu zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022

§ 1

Ze względu na trwający ciągle stan epidemiczny, po konsultacjach ze
studentami i z wykładowcami podejmuję decyzję na podstawie Zarządzenia Rektora
WSIU z dnia 15 października 2021 r., że zajęcia dla kierunku Informatyka do końca
semestru zimowego w roku akad. 2021/2022 będą odbywały się w trybie zdalnym na
platformach.

§ 2

W związku z powyższym ulega zmianie ogłoszony wcześniej plan zajęć dla
studiów niestacjonarnych stopnia 1 i stopnia 2 w następującym zakresie:


1. Zjazdy 11, 12 i 14 - planowane w dniach 22-23 I, 29-30I i 12-13 II będą
realizowane zgodnie z tym planem zdalnie na platformach, a nie w siedzibie
Uczelni.


2. Przedmioty i godziny zajęć nie ulegają zmianie.


3. Zmienione Plany Zajęć zostaną umieszczone w zespołach na TEAMS
utworzonych przez Dziekana w zakładkach PLIKI oraz na stronie
https://leo.wsinf.edu.pl/zdalne/

 

dr Wiesława Kubiak

Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania
Wyższa Szkoła Informatyki Umiejętności

Przydatne linki