INFORMACJA DOTYCZĄCA INAUGURACJI W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

Dodano dnia: 28 września 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/22  

  • Rok akademicki 2021/22 w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi rozpoczyna się w dniu 15 października 2020 roku. 
  • Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 15 października br. na zamkniętym posiedzeniu Senatu, w którym wezmą udział wyłącznie Rektor, Dziekani Wydziałów, Kanclerz Uczelni. 
  • Nowoprzyjęci kandydaci na I semestr studiów zostaną w dniach 15-20 października  indywidualnie zaproszeni przez Dziekanat do ustalenia terminu osobistego zgłoszenia się do Dziekanatu WSIU (lub innego trybu) w celu:

- odbioru decyzji o przyjęciu na studia i innych dokumentów; 

-  złożenia i podpisania ślubowania, koniecznego zgodnie z ustawą do otrzymania statusu studenta; 

- pobrania informacji o obowiązujących zajęciach, trybie i sposobach ich prowadzenia i dostępie do     materiałów  dydaktycznych. 

Przydatne linki