Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania WSIU w Łodzi z dn. 12.03.2021 / Dean's The F

Dodano dnia: 14 marca 2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności z dn. 12.03.2021 w sprawie zasad i trybu oranizacji zajęć dydatktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021  oraz zaliczenia semestru poprzedniego na WLiZ.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania WSIU w Łodzi z dn. 12.03.2021

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dean's The Faculty of Computer Science and Management University of Information Technology and Skills in Łódź of 12.03. 2021 order regarding: Rules and procedure for organizing classes in the summer semester of the academic year 2020/2021 and getting credits for the previous semester at WSIiU.

Dean's The Faculty of Computer Science and Management order

Przydatne linki