Prace modernizacyjne/Modernization works

Dodano dnia: 3 grudnia 2020

Informacja dla studentów:

z dniem 1 grudnia 2020:  Dziekanat , Rektorat, Kwestura oraz Administracja zostają przeniesione z budynku B do nowego budynku E.  Sale wykładowe oraz Archiwum pozostają w budynku B. Budynek A bez zmian.

 

Information for students:

as of December 1, 2020: Dean's Office, Rector's Office, Bursary and Administration have been moved from building B to building E. The lecture rooms and the Archives remain in building B. Building A remains unchanged.

Przydatne linki