Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Dodano dnia: 22 października 2020

Drodzy Studenci!
Szanowni Pedagodzy!

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi J.M. Rektor dr hab. Adam Fołtarz prof. WSIU wraz z udziałem wszystkich Dziekanów oraz Pani Kanclerz otworzył nowy Rok Akademicki 2020/2021. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i ogłoszeniem Łodzi w strefie czerwonej posiedzenie miało charakter zamknięty. Wszyscy członkowie Senatu wyrazili nadzieję na pomyślny przebieg procesu nauczania we wciąż nowej dla nas rzeczywistości oraz wyrazili nadzieję na poprawę sytuacji i powrót do normalności.
Dla wszystkich Studentów i Pracowników przekazujemy poniżej treść ślubowania oraz słowa J.M. Rektora.

 

ŚLUBOWANIE


"Ślubuję uroczyście, że będę dążył wytrwale do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosił się
z szacunkiem do władz Uczelni, szanował prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbał o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności".

 

 

 

Przemówienie J.M. Rektora dr hab. Adama Fołtarza  prof. WSIU

 

 

Przydatne linki