INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY INAUGURACJI I ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W ROKU AKAD. 2020/21 WE WSIU

Dodano dnia: 16 października 2020

W związku z zaleceniem Rządu RP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego znalezienia się miasta Łodzi
w strefie czerwonej,  JM Rektor oraz Kanclerz informują, że Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
z dniem 19 października 2020 roku przechodzi w tryb nauczania zdalny.

I. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 

 • Rok akademicki 2020/2021 w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi rozpoczyna się w dniu 19 października 2020 roku.

 • Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 19 października br. na zamkniętym posiedzeniu Senatu, w którym wezmą udział wyłącznie Rektor, Dziekani Wydziałów, Kanclerz Uczelni.

 • Nowoprzyjęci kandydaci na I semestr studiów zostaną w dniach 19-20 października (poniedziałek-wtorek) indywidualnie zaproszeni przez Dziekanat do ustalenia terminu osobistego zgłoszenia się do Dziekanatu WSIU (lub innego trybu) w celu:

 

  •                    odbioru decyzji o przyjęciu na studia i innych dokumentów;
  •                    złożenia i podpisania ślubowania, koniecznego zgodnie z ustawą do otrzymania statusu studenta;
  •                   pobrania informacji o obowiązujących zajęciach, trybie i sposobach ich prowadzenia i dostępie do                   materiałów  dydaktycznych.

II. Tryb kształcenia w ciągu semestru zimowego w roku akademickim 2020/21 

  • Zgodnie z zaleceniami Rządu RP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tryb kształcenia będzie do odwołania w trybie zdalnym. Ewentualna zmiana na tryb stacjonarny lub hybrydowy będzie zależała od sytuacji epidemicznej .

 • Zasady kształcenia w trybie zdalnym dla wszystkich studentów WSIU w tym i nowoprzyjętych studentów I semestru studiów będą przedstawione przez Dziekanów Wydziałów w osobnym ogłoszeniu do dnia 22 października 2020 r.

 

Przydatne linki