Zasady i tryby rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 - Zmodyfikowana w związku z rekomendacją Minis

Dodano dnia: 30 czerwca 2020

Szanowni Kandydaci ,

wszystkich ubiegających się o indeks naszej Uczelni serdecznie zapraszamy do tegorocznej rekrutacji. Formularz rekrutacja online pozwoli w kilku prostych krokach zapisać się na nasze studia, link do rekrutacji online wraz z poradnikiem http://wsinf.edu.pl/p-67-Rekrutacja-poradnik.

 

Termin składania dokumentów:

 •  na semestr zimowy: 15.07.2020 - 15.10.2020
 •  na semestr letni: 18.01.2021 - 28.02.2021

 

Rekrutacja odbywa się na kierunki:

 • Informatyka - studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Informatyka - studia drugiego stopnia o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Zarządzanie - studia pierwszego stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Pedagogika - studia pierwszego stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Pedagogika - studia drugiego stopnia o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Grafika - studia pierwszego stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Grafika - studia drugiego stopnia o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne
 • Architektura Wnętrz - studia pierwszego stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym; stacjonarne/niestacjonarne

Formy przyjęcia:

 • Rekrutacja
 • Przeniesienie z innej uczelni

 

Kryterium przyjęcia:

Studia I-go stopnia oraz jednolite studia mageisterskie – jeden z nastepujących dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilaterialną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 maja 2015r. 
 • Studia II stopnia – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 Kandydaci  w formie listownej zostają powiadomieni o przyjęciu na studia.

  

Do pobrania: Zmodyfikowana w związku z rekomendacją Ministerstwa z powodu epidemii koronawirusa Uchwała Senastu w sprawie zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Przydatne linki