Rekrutacja 2020/2021 - Sprawdź jak aplikować na studia!

Dodano dnia: 28 czerwca 2020

Drogi Kandydacie!

w związku z wyjątkową sytuacją w jakiej przyszło nam  przeprowadzać tegoroczną rekrutację poniżej przekazujemy komplet informacji, które mogą być dla Ciebie przydatne i które krok po kroku wyjaśnią jak zapisać się na nasze studia. Wszystko zajmie Ci dosłownie chwilę a cały proces zrobisz online bez wychodzenia z domu!

Rekrutacja trwa od 18 maja br., (wszystkie osoby, które zapisały się na studia wcześniej, jak najbardziej są cały czas na liście) do 30 września z możliwością wydłużenia terminu jeśli będzie taka potrzeba.

Jeżeli wybrałeś już kierunku na który chcesz aplikować, przygotuj teraz swój dowód osobisty i możesz rozpocząć rekrutację online. Cały proces zajmuje ok. 3 min.

Następnie należy skompletować wymagane dokumenty i wysłać skany na adres dziekanat@wsinf.edu.pl

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie: e-Rekrutacja
 • świadectwo dojrzałości w oryginale*
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale*
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy dla kierunków: Fizjoterapia
 • 2 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm 
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej**

Kandydaci na studia II stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie: e-Rekrutacja
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/jednolitych magisterskich*
 • suplement do dyplomu*
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy dla kierunków: Pedagogika II stopnia, specjalność Pedagogika Aktywności Fizycznej i Kosmetologia II stopnia
 • 2 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm 
 • kserokopia dokumentu tożsamości (obie strony dowodu osobistego na jednej kartce)
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej**

Kandydaci na kierunki: Grafika  oraz Architektura Wnętrz  po przekazaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są o uzgodnienie telefonicznie terminu rozmowy rekrutacyjnej z Dziekanatem. Kontakt do Dziekanatu: tel. 42 27 50 156, dziekanat@wsinf.edu.pl

*przy składaniu kopii wymagane jest okazanie ORYGINAŁU dla potwierdzenia zgodności
**opłaty można dokonać przelewem lub w kasie uczelni 

 

Opłaty związane z obsługą studiów znajdziesz w Cennik studiów

Opłata rekrutacyjna:

 • dla kierunków: Informatyka, Informatyka E-learnig, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pedagogika, Zarządzanie – 85,00 zł
 • dla kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika – 150,00 zł

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:

 • Kandydaci na studia w Łodzi wnoszą opłatę:
  • bezpośrednio w kasie uczelni
  • o   elektronicznie za pomocą procesu e-Rekrutacji (blankiet generowany automatycznie w formularzu)
  • konto PKO BP S.A. 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303

W tytule przelewu należy wpisać numer ID kandydata, przyznawany w momencie wygenerowania formularza rekrutacyjnego (lewy górny róg podania rekrutacyjnego).

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów!

Opłata rekrutacyjna:

 • dokonywana jest tylko raz w ciągu całych studiów i jest wnoszona w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych na studia
 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Rekrutacja na studia na nowy rok akademicki 2020/2021 trwa do 30 września 2020r. 

Przydatne linki