Zarządzenia i komunikaty Rektora - [AKTUALIZACJA] PL/ENG

Dodano dnia: 10 kwietnia 2020

Szanowni Studenci,

w tym miejscu będą pojawiać się wszelkie komunikaty i zarządzenia Rektora dot. nauczania i organizacji studiów w czasie epidemii koronawirusa w Kraju, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

-------------------------

Dear Students,

all messages and ordinances from the Rector regarding teaching and organisation of studies during the coronavirus epidemic in the country will appear here, as recommended by the Ministry of Science and Higher Education.

***

NOWE
dodane 01-05-2020 
ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE KONTYNUACJI TRYBU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE 4 – 31 MAJA 2020 R.

Szanowni Studenci,

w związku z przedłużeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelniach Wyższych poniżej zamieszczamy Zarządzenie Rektora z dnia 29. 04. 2020 r. w temacie kontynuacji trybu kształcenia na odległość do dnia 31 maja.

--------------------------

Dear Students,

In connection with the extension announced by the Minister of Science and Higher Education involving the suspension of teaching at universities, below you can find the Rector's Order of 29.04.2020 on the subject of continuing distance education until May 3 this year.

***

dodane 10-04-2020 
ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE KONTYNUACJI TRYBU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE 15 KWIECIEŃ – 3 MAJ 2020 R.

Szanowni Studenci,

w związku z przedłużeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelniach Wyższych poniżej zamieszczamy Zarządzenie Rektora z dnia 10. 04. 2020 r. w temacie kontynuacji trybu kształcenia na odległość do dnia 3 maja.

--------------------------

Dear Students,

In connection with the extension announced by the Minister of Science and Higher Education involving the suspension of teaching at universities, below you can find the Rector's Order of 10.04.2020 on the subject of continuing distance education until May 3 this year.

***

dodane 24-03-2020 
ZARZĄDZENIE I LIST REKTORA DO STUDENTÓW - ZMIANA TRYBU PROWADZENIA ZAJĘĆ PL/ENG

Szanowni Studenci,

w związku z przedłużeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelniach Wyższych poniżej zamieszczamy Zarządzenie Rektora z dnia 23. 03. 2020 r. w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć w okresie 26 marzec – 14 kwiecień 2020 r oraz List od Rektora do Studentów.

-------------------------

Dear Students,

In connection with the extension of the suspension of didactic classes at universities by the Minister of Science and Higher Education, we present below the Rector's Ordinance of 23.03.2020 on changing the mode of conducting classes from March 26 - April 14, 2020.

***

dodane 13-03-2020 
ZARZĄDZENIE REKTORA - ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W DOMU AKADEMICKIM PL/ENG

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w okresie od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) 2020 roku, związanym z epidemią koronawirusa w Polsce, zostały wprowadzam nowe reguły zachowania się mieszkańców domu akademickiego. Nowe reguły zostały uregulowane Zarządzeniem Rektora zamieszczonym poniżej:

Zarządzenie Rektora WSIiU 5 z dnia 11. 03. 2020 r. w sprawie zasad zachowania się w domu akademickim w okresie 12 – 25 marca 2020 r.

-------------------------

Dear Sir or Madam,

In connection with the suspension of classes during the period from March 12 (Thursday) to March 25 (Wednesday) 2020, related to the coronavirus epidemic in Poland, I have introduced new rules on the behavior of the students of the dormitory. The new rules were regulated by the Rector's Order below:

Rector’s Directive on 2020.03.11 on the rules of behavior in a dormitory during the period from March 12 to 25, 2020

 
***

dodane 24-03-2020 
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PL/ENG

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW Jarosława Gowina, władze Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi od dnia 12 marca do 25 marca b.r. zawieszają działalność dydaktyczną Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia - oprócz zajęć online).

Zamknięty dla studentów będzie także Dziekanat, Biblioteka, Kasa oraz pozostałe jednostki administracyjne a dyżury wykładowców zostają odwołane.  Prosimy ze wszystkimi działami kontaktować się mailowo i telefonicznie.  

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Rektora WSIU. Kolejne treści będziemy umieszczać tutaj, na bieżąco.
Zarządzenie Rektora z dnia 11. 03. 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć.

W celu zminimalizowania skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu Uczelnia będzie udostępniać wszystkie materiały dydaktyczne dla poszczególnych grup w wersji online w zakładce Student --> Materiały dydaktyczne do pobrania. Materiały są dostępne po zalogowaniu, login i hasło każdy Student otrzymał mailowo.

-------------------------

Dear Sir or Madam,

In connection with the epidemiological situation in the country, in accordance with the Regulation of the Ministry of Science and Higher Education Jarosław Gowin, authorities of the University of Information Technology and Skills in Łódź from 12th March to 25th March this year suspend the didactic activity of the University (i.e. lectures, exercises and other classes - in addition to online classes).

The dean's office, library, ticket office and other administrative units will also be closed to students and lecturers' duties will be cancelled. Please contact all departments by email and telephone.

Below is the ordinance of the WSIU Rector. We will post further content here on a regular basis.
Rector’s Directive on 2020.03.11 about the suspension of classes during the period March 12 - 25, 2020

In order to minimize the effects of the temporary suspension of classes and delays in the implementation of the program, the University will provide all teaching materials for individual groups in online versions in the Student tab -> Teaching materials for download.

 

 

Przydatne linki