Staże, praktyki.. Jak odnaleźć się na rynku pracy?

Dodano dnia: 20 stycznia 2020

Wszystkim studentom, którzy planują postawić pierwsze kroki na swoje ścieżce kariery albo szukają nowych możliwości na rynku pracy przypominamy, że na Uczelni do dyspozycji studentów jest Akademickie Biuro Karier- BAZa- odpowiedzialne za przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Biuro Karier pomaga w zdiagnozowaniu potencjału zawodowego, wyborze ścieżki zawodowej, przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej, pomaga napisać skuteczne CV.

Nie przegapcie takiej okazji!

Działania BAZy nastawione są na informowanie studentów i absolwentów o aktualnej sytuacji na rynku pracy, nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, szczególnie koncentrując się na:

  • możliwości organizowania praktyk studenckich i podpisywaniu porozumień umożliwiających ich organizację,
  • pozyskiwaniu ofert praktyk, staży, pracy,
  • organizacji prezentacji firm na uczelni,
  • organizacji eventów mających na celu pomoc studentom w poszerzaniu swoich zainteresowań zawodowych.

Akademickie Biuro Karier- BAZa mieści się w budynku B, w pokoju 203 (I piętro).

Przydatne linki