Poznaj swoje prawa - otwarte spotkanie z osobami o określonym stopniu niepełnosprawności.

Dodano dnia: 13 grudnia 2019

Zapraszamy studentów i pracowników Uczelni na otwarte spotkanie z osobami o określonym stopniu niepełnosprawności.

Termin: 14 grudnia (sobota) godz. 11:00, sala 109B

Spotkanie ma charakter organizacyjno - informacyjny , uwzględniając prawa studenta w zakresie pomocy udzielanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności w Łodzi i inne instytucje (PFRON). Przedstawiona będzie informacja o prawach obywatela  procesie uzyskania różnorodnych odszkodowań w sytuacjach zagrożeń życia, nieszczęśliwych wypadków itp.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

- Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności
mgr Ewa Rokicka

Przydatne linki