Oświadczenie Władz WSiU dotyczące spotkania Prof. Grzegorza Chojnackiego oraz mgr Doroty Chojnackiej

Dodano dnia: 21 grudnia 2018

Oświadczenie

Władz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności dotyczące spotkania Prof. Grzegorza Chojnackiego oraz mgr Doroty Chojnackiej ze studentami Kierunku Grafika w dniu 19 grudnia br.

 Pan Prof. Grzegorz Chojnacki oraz pani mgr Dorota Chojnacka w dniu 13 grudnia br. złożyli wymówienie z pracy w WSIU. Informujemy wszystkich studentów, że prezentowane opinie małżeństwa Chojnackich są ich prywatnymi poglądami, nie reprezentującymi stanowiska wykładowców Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych ani władz WSIU.

Uczelnia, na którą powołuje się Prof. Grzegorz Chojnacki nie zna Profesora Chojnackiego, nie prowadziła z Nim żadnych rozmów oraz nie potwierdza udzielenia Panu Profesorowi jakichkolwiek pełnomocnictw do prowadzenia rozmów ze studentami w jej imieniu.

Przydatne linki