Przemówienie Kanclerz WSIU podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

Dodano dnia: 8 października 2018

Magnificencjo, Senacie, drodzy goście a przede wszystkim Wy drodzy Studenci.

Witam wszystkich w tym uroczystym dniu inauguracyjnym kolejny rok akademicki. Oto znów w towarzystwie Rektora, Senatu, nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej witam młodzież akademicką oraz tę młodzież, która za chwilę złoży ślubowanie i będzie częścią nas – społeczności akademickiej. Czas zbliżającego się roku akademickiego to czas refleksji, czas podsumowania i dokonań naszej dotychczasowej działalności ale też okres formułowania nowych celów. To uczelnia i nauka wskazują kierunek w którym zmierzamy, który pomoże w decyzjach jakie podejmiecie wy studenci, kształtując własne Zycie i zakładając rodziny. Nasza uczelnia oprócz wspaniałej kadry naukowo-dydaktycznej profesorów, doktorów i magistrów pod przewodnictwem rektora Prof. dr hab. Krzysztofa Demsa posiada własny kampus. W skład kampusu wchodzą budynki dydaktyczne, administracyjne, akademiki, kompleks sportowy z basenem. W budynkach dydaktycznych znajdują się pracownie, aule, sale dydaktyczne i inne niezbędne do prowadzenia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Biblioteka i czytelnia uzupełniają całość niezbędną do dogodnego studiowania. Kompleks budynków w Łodzi połączyła sieć światłowodowa gwarantująca dostęp do Internetu z każdego miejsca w uczelni. Za pomocą Internetu kontaktują się ludzie z różnych środowisk, różnych narodowości, bez względu na kolor skóry, wiek, status społeczny: niepełnosprawni, imigranci i inni. Internet pokonał bariery czasowe i odległościowe. Sieć… coś niewidzialnego, dla wielu osób wirtualnego ale to właśnie jest rozwój myśli technologicznej, rozwój poprzez wiedzę. Świat już w skali globalnej stał się społeczeństwem informatycznym, których głównym elementem jest zaufanie oraz kompetencje obszaru wdrożeń narzędzi technologii informacyjnej postrzeganej jako czynnik powodujący zmiany. Ale do tego było potrzebnych wiele lat pracy naukowców którzy ciągle rozwijają myśli technologiczne.

Baza dydaktyczna, komputery, serwery i sieci ….. i  nie byłoby to wszystko nam potrzebne, gdyby nie wy studenci, którzy dzisiaj wypełniacie te aule, bo po cóż tworzyć to wszystko jeśli nie byłoby waszego zainteresowania. To dla was staramy się stworzyć dogodne warunki do nauki i spełnić wasze oczekiwania. 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest Uczelnią i nie ogranicza się do prowadzenia jednego kierunku studiów, lecz wiele kierunków w tej uczelni rozwija się równolegle a młodzież tych kierunków tworzy spójną brać akademicką. Mocno zakotwiczona Informatyka nie daje się wyprzeć z czołowego miejsca naszej Uczelni. Sprzyjające warunki do jej stabilności tworzą ciągłe powstające firmy w naszym regionie związane z nowymi technologiami takie jak: GFT, Tranisition Technology, AMG/Atos, Ericpol, Wester land i inne… i to dało nam tez duże możliwości. Właśnie przy pomocy tych firm zmodyfikowaliśmy programy studiów na kierunku Informatyki oraz zaprosiliśmy przedstawicieli w/w firm do prowadzenia na tym kierunku wykładów eksperckich.

Tegoroczna Rekrutacja pokazuje słuszność tych działań oraz ich efektów w postaci znaczącego wzrostu kandydatów na ten kierunek.Kierunek „ GRAFIKA” nie odbiega od kierunku Informatyka.

Firma „ESKO” wyposażyła pracownię Grafiki  w unikalne oprogramowanie ESKO, które pozwala wyposażyć studentów w niezbędne umiejętności projektowania pod druk Fleksograficzny w technologie której do tej pory nie było na uczelniach niepublicznych w Polsce, a technologia ta jest stosowana przez firmy produkcji opakowań. 

Nasza Uczelnia jest członkiem klastra game def, w którym są zaangażowane takie firmy jak: SA Microsoft, Wester land, Unite Nine. Dzięki tej współpracy powstał między Wydziałowy kierunek studiów projektowania gier komputerowych.

Obok Centrum Informatycznego przy Uczelni jest Obiekt Sportowy, który skupia następną grupę ludzi,  która zapewnia rozwój fizyczny i zachęca do współzawodnictwa poprzez sport. I tak też się dzieje w naszej Uczelni, gdyż największy wpływ na integrację Uczelni z łódzkim środowiskiem nastąpił poprzez sport.

Współpracą z nasza uczelnią zainteresowanych jest wiele organizacji i klubów sportowych. Czym to jest spowodowane? Może nadzieją, że nasza Uczelnia spełni te oczekiwania które dotychczas nie były spełnione, że umożliwi sportowcom z naszego regionu i nie tylko, znalezienie swojego miejsca, może maja nadzieję, że młody człowiek będzie mógł zadbać równocześnie o rozwój intelektualny i fizyczny prowadzący również do mistrzowskiej formy. Odbieramy to jako zaufanie skierowane do naszej uczelni, ale nie jest ono bezpodstawne.

Uczelnia zawsze wysoko ceniła współpracę z firmami i organizacjami sportowymi, które maja wpływ na działalność uczelni i przyczyniają się do jej rozwoju. Dlatego tutaj z tego miejsca w imieniu własnym, Rektora, Senatu i środowiska akademickiego wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszej Uczelni chciałabym gorąco podziękować za wielkie zaangażowanie, za kreowanie dobrego wizerunku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.

Na zakończenie jeszcze raz chciałam podziękować Rektorowi Uczelni Panu prof. zw. dr hab. Krzysztofowi Dems oraz całej kadrze naukowo dydaktycznej: profesorom, doktorom i magistrom, oraz kadrze administracyjnej za kolejny rok przeżyty wspólnie za włożony wysiłek i poświęcenie,  w kształcenie studentów – przyszłych obywateli świata.

Przydatne linki