Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Grafika

Dodano dnia: 7 sierpnia 2020

Bardzo miło poinformować nam, że po raz kolejny Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności uzyskała pozytywną ocenę, tym razem dla kierunku Grafika I i II stopnia. 

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Przydatne linki