Zmarł dr Piotr Krzyżanowski

Dodano dnia: 3 czerwca 2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Pan dr Piotr Krzyżanowski, wieloletni Dziekan i wykładowca Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół składa Rektor, Kanclerz, Senat, Wykładowcy, Pracownicy WSIU oraz cała społeczność akademicka.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 8 czerwca br. o godz. 12:30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim p. wezw. św. Wincentego na Dołach.

Piotr Krzyżanowski – urodził się 7 czerwca 1951 roku w Łodzi. Zmarł 2 czerwca 2018 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Dyplom w zakresie projektowania graficznego uzyskał w 1982 r. w pracowniach: prof. Krzysztofa Lenka i prof. Zdzisława Głowackiego. W tym samym czasie kończy studia na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat w 2000 roku nadany przez Wydział Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi.

Uprawiał twórczość w zakresie rzeźby, grafiki i grafiki projektowej. Opracował i realizował projekty plakatów, katalogów, logo, systemów identyfikacji wizualnej, tworzył płaskorzeźby portretowe. Był twórcą rzeźby nagrobnej Katarzyny Kobro na cmentarzu prawosławnym Łódź-Doły. W ostatnich latach zajmował się realizacją koncepcji Drugiego Wrażenia odnoszącej się do analizy zawartości graficznego zapisu obserwowanej rzeczywistości połączonej z dążeniem do pokazania dualnej strony rzeczywistości, do przedłużenia działania grafiki w wymiarze percepcji – czasu i przestrzeni. Powstał cykl plakatów opartych na podwojeniu obrazu, co stworzyło możliwość oderwania jego ekspozycji od płaskiej ściany i uzasadnia głębsze wejście w przestrzeń, na zasadach podwójnego przedstawienia – „awersu” i samodzielnego „rewersu”.

Był wieloletnim pracownikiem Politechniki Łódzkiej (od 1982 roku). W Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi był zatrudniony jako adiunkt od 2007 roku. Początkowo na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, gdzie jako kierownik prowadził Pracownię Rzeźby, a od 2016 roku na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych, gdzie prowadził zajęcia z zakresu propedeutyki rzeźby. W okresie od 2005 roku do 2018 roku pełnił funkcję dziekana na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Był cenionym dydaktykiem zaangażowanym w proces kształcenia. Szczególny nacisk kładł na wykształcenie w studentach kreatywnej postawy, otwartej na poszukiwanie indywidualnego języka plastycznego w zgodzie z własnymi predyspozycjami i osobowością. Cieszył się szacunkiem studentów i współpracowników.

Przydatne linki