Ucyfrowieni z patronatem WSIU

Dodano dnia: 25 kwietnia 2018

Projekt „Ucyfrowieni” to zajęcia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla osób +45. Osobami prowadzącymi zajęcia są pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Tematyka szkoleń, oprócz ćwiczeń z podstawy obsługi sprzętu komputerowego obejmuje zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, e-administracją, e-zdrowiem, e-edukacją i e-kulturą. Zajęcia są prowadzone elastycznie, dostosowując zakres wiedzy do potrzeb konkretnej grupy. 

05 kwietnia 2018 r. kolejna, trzecią grupę Ucyfrowionych powitał pan Paweł Nowak – p.o. Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji życząc owocnej pracy.

Podczas pierwszych zajęć Ucyfrowieni rozwijali umiejętności posługiwania się myszką i sprawnego korzystania z klawiatury. Czas do przerwy minął na nauce połączonej z dobrą zabawą.

Kolejnym zadaniem uczestników było napisanie listu, który posłużył do zapoznania się z możliwościami edytora tekstu. Utworzone przez nich pliki zostały potem zapisane, po czym kopiowane, wycinane, przenoszone i wklejane w różne lokalizacje, a ostatecznie zapisane na pendrive’ach, które Ucyfrowieni otrzymali wraz z materiałami dydaktycznymi.

12 kwietnia br. rozpoczął się dla Ucyfrowionych od zapoznania się z różnicami pomiędzy przeglądarką i wyszukiwarką.

Drugie zajęcia mocno rozgrzały uczestników. Założona przez nich poczta była pełna wzajemnie przesyłanych wiadomości i załączników. Ucyfrowionych cieszą postępy jakie robią podczas warsztatów, więc pracują z entuzjazmem.

Trzecie zajęcia w dniu 20 kwietnia 2018 r. rozpoczął pracownik Departamentu Promocji  i Współpracy Zagranicznej od przedstawienia uczestnikom warsztatów sposobów wykorzystania mediów społecznościowych, m. in. do interaktywnej komunikacji z mieszkańcami regionu.

W dalszej części zajęć Ucyfrowieni uczyli się korzystać z aplikacji Google oraz z darmowej platformy do nauki języków obcych.

Patronem honorowym "Ucyforwionych" jest Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności.

https://si.lodzkie.pl/projekty-si/perspektywa-2014-2020/ucyfrowieni/ 

Przydatne linki